Fra: 27-06-2019 til: 27-06-2019
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Danske Regioner Svar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 87, stk. 3, om aflyst operationsdato 26-06-2019 1608701 936291
Region Hovedstaden Godkendelse af slutrapport vedr. projektet "Håndhygiejne på sygestuer" 26-06-2019 1608968 935964
Tårnby Kommune Svar på anmodning om udsættelse af aflevering af regnskab for 2018 vedr. puljen "Klippekort til plejehjemsbeboere" 08-04-2019 1702603 935793
Sundhedsdatastyrelsen Kvittering for status på Sundheds- og Ældreministeriets it-handlingsplan til Statens It-råd 27-06-2019 1806579 937425
Sundhedsdatastyrelsen
MedCom
Danske Regioner
KL
Forståelsespapir vedr. drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) 27-06-2019 1901438 937520
Danmarks Apotekerforening Vedr. it-review af apotekersektoren 26-06-2019 1902470 935722
  Svar på henvendelse vedr. ventetid og diagnostisering 26-06-2019 1904201 935736
Region Syddanmark Svar på henvendelse om hjælp ved fald i eget hjem 27-06-2019 1905175 937288
KABS Svar på spørgsmål om regler om alkoholbehandling 26-06-2019 1905410 935919
Ing. Sumetzberger GMBH Svar på forespørgsel om en liste over alle sygehuse i Danmark 26-06-2019 1905541 935890
Dværgeforeningen Bemærkninger til ansøgning til driftspuljen 26-06-2019 1905642 936189
Danske Seniorer Bekræftelse af modtagelse af invitation til sundheds- og ældreministeren til at tale ved kongres i Danske Seniorer 27-06-2019 1905672 937414