Fra: 03-05-2019 til: 05-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 84503-05-2019SJ-STD-SUMMPE902110
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 843 (S)03-05-2019SJ-STD-SUMMPE901420
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 844 (S)03-05-2019SJ-STD-SUMMPE901426
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 842 (S)03-05-2019SJ-STD-SUMMPE901410
Hillerød KommuneRegnskab for 2018 for værdighedsmidler fra Hillerød Kommune02-05-20191601593901823
Fredensborg KommuneRegnskab for 2018-midler fra Fredensborg Kommune vedr. værdighedspulje12-04-20191601601902018
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af møde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse02-05-20191609785900443
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg MOFMOF alm. del - spm. 759 og 760 (S)24-04-2019SJ-STD-DEPISH900364
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 839 (S)02-05-2019SJ-STD-DEPRHH900952
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældreomsorgsdag/-tid01-05-20191800110900262
WHO´s Regionalkontor for EuropaHenvendelse til sundhedsministeren fra WHO vedr. collaborating center15-04-20191801981895782
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 219 - spm. 4 (S)03-05-20191803288901579
DigitaliseringsstyrelsenBestilling af bidrag til Danmarks fjerde Open Government handlingsplan - frist den 10. maj 201905-04-2019SJ-STD-DEPKKC880675
Styrelsen for PatientsikkerhedVejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning03-05-20191804022901678
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet: Budgetter 2019 for begge centre (seksuelle overgreb)01-05-20191804548900082
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet: Budgetter 2019 for begge centre (seksuelle overgreb)01-05-20191804785900060
Varde KommuneAfrapportering vedr. projekt "livskvalitet på plejecentre" - pulje til livskvalitet30-04-20191805474900860
Nyborg KommuneUdfyldt udbetalingsanmodning vedr. projektet "hverdage er der mest af - musik, dans og fællessang" (Nyborg Kommune - sagsnr. 1805547)02-05-20191805547900083
Swedish Care International ABInvitation til VIP-middag i anledning af Dementia Forum X 201924-04-20191900030900444
Infervision Europe GmbHHenvendelse til ældreministeren: WHO is pushing Artificial Intelligence at World Health Assembly30-04-20191900030901217
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse vedr. præcision af regler om garantilister til pladser i plejebolig/-hjem01-05-20191900078900233
Plant et TræHenvendelse til ældreministeren vedr. projekt "Plant et Træ"02-05-20191900078901440
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om jobafklaringsforløb03-05-20191900078901847
DyrehavsbakkenSundhedsministeren inviteres til middag og premiere i Cirkusrevyen02-05-20191900080900838
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-219/19, Parsec Fondazione30-04-20191900147902273
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-221/19, Pomorski Wydzial Zamiejscowy Departament Do Spraw Przestepczosci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej e.a.30-04-20191900147902276
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-225/19 og C-226/19, Minister van Buitenlandse Zaken m.fl.02-05-20191900147902333
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-238/19, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge01-05-20191900147902316
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-254/19, Friends of the Irish Environment01-05-20191900147902322
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-227/19, Bürgermeister der Stadt Graz (udsættelse af sagen)02-05-20191900147902328
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-210/19, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (udsættelse af sagen)30-04-20191900147902279
 Bemærkninger vedr. svar på opfølgende henvendelse vedr. Sundhedsstyrelsen02-05-20191900785901042
Danmarks ApotekerforeningIt-review af apotekersektoren - vedr. bemærkninger til opdateret rapportering03-05-20191902470902070
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet: Budgetter 2019 for begge centre (seksuelle overgreb)01-05-20191902756900100
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet: Budgetter 2019 for begge centre (seksuelle overgreb)01-05-20191902757900089
Danske RegionerBidrag til SUU alm. del spm. 746 og 74703-05-20191903378902361
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 840 (Æ)02-05-2019SJ-STD-DEPCDHE900955
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 841 (Æ)02-05-2019SJ-STD-DEPCDHE900956
ME ForeningenME-Foreningen - Opfølgende møde02-05-20191904028900568
DGI NordsjællandBemærkninger vedr. 2019 EU Health Award for cities, NGOs and schools launched01-05-20191904075898907
 Borgerhenvendelse vedr. indpakning af medicin01-05-20191904273898837
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg MOFMOF alm. del - spm. 777-780 (S)03-05-20191904297901581
SundhedsdatastyrelsenDagsorden til møde i programstyregruppen for et samlet patientoverblik den 11. april 201905-04-20191904309901170
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del -spm. 21 (S)02-05-20191904314900354
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del -spm. 20 (S)02-05-20191904314900349
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - spm. 22, fortrolige bilag (S)02-05-20191904315900383
Frederiksberg KommuneSpørgsmål til informeret samtykke i børnetandplejen02-05-20191904316901463
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 820 til mundtlig besvarelse den 8. maj (S)03-05-20191904329901707
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen/fremtidens arbejdspladser på hospitaler02-05-20191904333901232
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om aftalepapirer fra den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed03-05-20191904334902056
 Borgerhenvendelse vedr. seksuelt udnyttede børn30-04-20191904336898790
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAfrapportering af statens energisparemål02-05-20191904339901325
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 818 til mundtlig besvarelse den 8. maj (S)03-05-20191904343901706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 816 til mundtlig besvarelse den 8. maj (S)03-05-20191904347901703