Fra: 06-05-2019 til: 06-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Orø BeboerforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsdækningen på Orø03-05-2019SJ-STD-DEPGRB902241
Hvidovre KommuneRegnskab for 2018 vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje fra Hvidovre Kommune23-04-20191601705903563
Mariagerfjord KommuneRegnskaber for værdighedsmidler for 2018 og overførte midler fra 2016 og 201712-04-20191601893901947
Skanderborg KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedspuljen fra Skanderborg kommune16-04-20191601914903464
Sønderborg KommuneRegnskab for 2018 vedr. en mere værdig ældrepleje fra Sønderborg Kommune journalnr. 160192711-04-20191601927901874
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: AL 16 IPA TR 01 19 "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining Road investments"03-05-20191609726902343
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Invitation to twinning CfP "Strengthening Georgian Accreditation System with the Focus on EU Technical Regulations, GE 16 ENI EC 07 18"03-05-20191609726902346
Forbrugerrådet TænkIndstilling af medlem til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - Forbrugerrådet Tænk03-05-20191611041902246
Børne- og SocialministerietBemærkninger til udkast til anbefalinger for svangreomsorgen06-05-20191704793903743
Greve KommuneRevidering af redegørelse for anvendelse af midler til bedre bemanding i 2019 fra Greve Kommune02-05-20191800789903164
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - utryghed ved 5G eksperimentet29-04-2019SJ-STD-DEPEMLM897641
 Borgerhenvendelse vedr. tilsætningsstofferne i cigaretter01-05-2019SJ-STD-DEPEMLM898838
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om fysioterapi25-04-2019SJ-STD-DEPEMLM900104
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - skriver om hjælp til farfar på 95 år og kommenterer regeringens ældrepolitik02-05-2019SJ-STD-DEPEMLM900890
 Henvendelse til sundhedsministeren om flere hænder i sundhedssektoren02-05-2019SJ-STD-DEPEMLM901250
 Borgerhenvendelse - ønsker oplysning om muligheder og farer ved kroniske smerter02-05-2019SJ-STD-DEPEMLM900612
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. rehabilitering02-05-2019SJ-STD-DEPEMLM901441
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. artikel fra Jyllandsposten: Radikal forebyggelsesstrategi er nødvendig01-05-2019SJ-STD-DEPEMLM900203
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til ældreministeren: 1,8 mio. danskere bor i lægedækningstruede områder06-05-20191802681902830
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 219 - spm. 5, svarfrist 7-5 kl. 12 (S)06-05-20191803288903638
Directorate of HealthDagsorden: Updated agenda for meeting in Reykjavik May 28th (Nordic Working Group for Psychiatry)02-05-20191805036901360
Region NordjyllandTil Region Nordjylland: Status vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på Centre for Voldtægtsofre03-05-20191805629902685
Vedbæk RevisionIndsendelse af regnskab for 2018 vedr. modtaget tilskud - Dansk Spielmeyer-Vogt Forening29-04-20191806258897629
DigitaliseringsstyrelsenVedr. forespørgsel om deltagere i review-møde med Statens It-råd06-05-20191806579903572
DigitaliseringsstyrelsenSvar på spørgsmål vedr. forespørgsel om deltagere i review-møde med Statens It-råd06-05-20191806579903628
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPLO Analyse - hver fjerde praktiserende læge er over 60 år08-04-20191900066902132
Det IT tvær politiske netværkFremsender invitation til debat, udvikling og lancering02-05-20191900066901434
Aarhus KommuneHenvendelse vedr. tolkning af udtalelse om optagelse på venteliste til plejebolig03-05-20191900078902263
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedrørende behandling af PTSD05-05-20191900078902407
SeniorhøjskolenSundhedsministeren inviteres til sangmaraton på Uddannelsesdebatten05-05-20191900080902406
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 19, 20 og 21) ved EU-Domstolen02-05-20191900147902331
UdenrigsministerietFristliste af 2. maj 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager02-05-20191900147902325
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-244/19, Decker KFZ01-05-20191900147902319
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-235/19, United Biscuits (Pensions Trustees) and United Biscuits Pension Investments30-04-20191900147902270
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 148 af 29. april 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten29-04-20191900147902258
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 11/2019 med frist mellem den 1. - 14. juni 2019 ved EU-Domstolen29-04-20191900147902229
UdenrigsministerietHøring: Frist 15. april kl.12.00: Udkast til Kongeriget Danmarks besvarelse af List of Issues til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder03-05-20191900605901670
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over sygehusbehandling05-02-20191901623822139
HjerteforeningenHenvendelse til sundhedsministeren - opfølgning på møde om regeringens sundhedsreform den 24. januar 201907-02-20191901768825061
Danske RegionerDanske regioner - Akut videotolkecenter - forløber planmæssigt02-05-20191902711903453
Københavns KommuneTilsagn om egenfinansiering til Københavns Kommunes ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse02-05-20191902963903546
Region Midtjylland
Norddjurs Kommune
Politisk godkendelse fra region og kommune - ansøgning vedr. Grenaa Sundhedshus06-05-20191903039903892
Region Midtjylland
Norddjurs Kommune
Politisk godkendelse fra region og kommune - ansøgning vedr. Vivild Lægehus06-05-20191903040903900
Region Midtjylland
Samsø Kommune
Politisk godkendelse fra region og kommune - ansøgning vedr. Samsø Sundheds- og Akuthus06-05-20191903041903897
Region Midtjylland
Skanderborg Kommune
Politisk godkendelse fra region og kommune - ansøgning vedr. Skanderborg Sundhedshus06-05-20191903043903907
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse fra region - ansøgning vedr. digitale lægetilbud på Tunø og Endelave06-05-20191903045903904
 Rykker for svar på henvendelse vedr. mængden af sundhedshuse og skævdelingen mod øst02-05-20191903259900912
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om klage over sygehusbehandling27-03-20191903393870470
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over patientbehandling26-03-20191903393869480
SundhedsdatastyrelsenForeløbigt analyseresultat vedr. initiativ 3.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-05-20191903460901307
 Tak vedr. svar på borgerhenvendelse om sundhedsreformen03-05-20191903622902112
 Kommentarer til svar fra ministeriet vedr. 5G12-04-20191903690887236
UdenrigsministerietForslag til ressortfordeling - anbefalinger, list of issues (CAT) - forslag til implementering (Regeringens Menneskerettighedsudvalg)01-05-20191904050901140
SundhedsstyrelsenSST rykker for afklaring af spørgsmål om behandling af tredjelandsborger06-05-20191904283903006
SundhedsstyrelsenSvar på status vedr. afklaring af behandling af tredjelandsborger06-05-20191904283903072
 Bekymringshenvendelse vedr. specialklinik12-04-20191904350888390
 Dækning vedr. udenlandsdansker som levende nyredoner06-05-20191904359902976
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsdækningen på Orø03-05-20191904368902240
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. specialsygeplejerske-uddannelsen05-05-20191904376902408