Fra: 08-05-2019 til: 08-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Faaborg-Midtfyn KommuneRegnskab for 2018 vedr. en mere værdig ældrepleje fra Faaborg-Midtfyn Kommune24-04-20191601595904011
Faxe KommuneReviderede regnskaber for værdighedsmidlerne fra Faxe Kommune30-04-20191601600904367
Faxe KommuneRegnskaber for værdighedsmidler fra Faxe Kommune07-05-20191601600904563
Holbæk KommuneRegnskab for 2018 for overførte midler fra værdighedspuljen 2016 og 2017 i Holbæk Kommune26-04-20191601693904350
Holbæk KommuneRegnskab for 2018 for overførte midler fra værdighedspuljen for 2016 og 2017 i Holbæk Kommune07-05-20191601693904590
Kolding KommuneRegnskab for 2018 vedr. en mere værdig ældrepleje fra Kolding Kommune01-05-20191601715904375
Odsherred KommuneRegnskab med revisorerklæring for værdighedsmidler for 2018 fra Odsherred Kommune01-05-20191601902904394
Region SyddanmarkOverførsel af midler fra regnskab 2018 til 2019 vedr. REHPA (Videnscenter om rehabilitering og palliation)24-04-20191604349904721
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Ares(2019)3007908 - Invitation to twinning CfP "Capacity building of Insurance State Supervision Service of Georgia" GE 17 ENI FI 01 1906-05-20191609726904752
SundhedsstyrelsenOrientering - svar på henvendelse om ændring af igangværende satspuljeprojekt08-05-20191609925905535
UdenrigsministerietHØRING: Budgettilpasninger i Europarådet som følge af Ruslands manglende betaling til organisationen ("Contingency Plan"). Frist den 15. maj 2019 COB07-05-20191800741904811
Guldborgsund KommuneOverførselsanmodning for restbeløb for 2018-tilskud fra Guldborgsund Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen07-05-20191800792904608
Høje-Taastrup KommuneRegnskabsskema vedr. en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Høje-Taastrup Kommune07-05-20191800809904841
Vesthimmerlands KommuneKvartalsstatus vedr. projekt Aalestrup - Opfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201807-05-20191802102904733
ErhvervsministerietAnmodning om bemærkninger til Life science vækstplan i en kortere engelsk version03-05-20191806867904330
SundhedsstyrelsenHenvendelse om tele- og internetbaseret behandling02-05-20191808324905681
Helse- og OmsorgsdepartementetInvitation til ældreministeren til seminar om demens den 24. maj 201919-03-20191900030860640
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-249/19, JE07-05-20191900147904788
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 155 af 6. maj 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten07-05-20191900147904771
Alfa KøbenhavnKvittering for godkendelse af revideret materiale vedr. projekt om behandling af ludomani07-05-20191900244904250
The Medical FuturistRegarding strategy for cyber and information security in the Danish healthcare sector08-05-20191901494905245
DigitaliseringsstyrelsenVedr. frist for ISO 27001-handleplan03-05-20191901543904108
 Borgerhenvendelse - ønsker at blive screenet for lungekræft på grund af smerter m.m.01-02-20191901622819496
National Videnskabsetisk KomitéHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - NVK - ingen bemærkninger06-05-20191902151903791
RigsrevisionenHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Folketingets Rigsrevision - ingen bemærkninger03-05-20191902151901799
Øfeldt Centrene ApSAktindsigtsanmodning af 7. maj 2019 vedr. Øfeldt Centrene07-05-20191903016905581
SundhedsdatastyrelsenInvitation til informationsdag om cyber- og informationssikkerhed for private udbydere af sundhedsydelser d. 29. maj06-05-20191903130904126
Region NordjyllandVedr. forespørgsel om estimater af økonomi ift. initiativer i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-04-20191903130905745
SundhedsdatastyrelsenStatus vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren primo april 201902-04-20191903130905772
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. manglende sundhedsydelser og service07-05-20191903512904249
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. "Karma chemical nutirition"15-03-20191903906859355
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse vedr. psykiatriens opbygning og system videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet01-05-20191904067899498
Radio24syvBesvarelse af præcisering: Aktindsigt i sag om videresendelse af henvendelse fra Kuwait om dataudtræk til Sundhedsdatastyrelsen, Radio24syv03-05-20191904322904522
 Borgerhenvendelse vedr. udlevering af smertestillende medicin06-05-20191904414903917
SøfartsstyrelsenHøring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere06-05-20191904418902626
Danske RegionerAlmen praksis - Adgang til patientmåling - TeleKOL07-05-20191904420904959
 Skoleelever fremsender spørgsmål omkring rugemødre06-05-20191904438902966
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. parkering ved landets sygehuse05-05-20191904440902410
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatrien og tvangsmedicinering29-04-20191904447897642
Syddansk SundhedsinnovationAflysning af møde 14. maj i styregruppen for en digital løsning til graviditetsforløb08-05-20191904454905936
SundhedsstyrelsenKvartalsvis leverance på omskæringer, 1. kvartal 201908-05-20191904458905889
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til sin syge søn04-04-20191904464904808
 Borgerhenvendelse vedr. utilfredshed med forløb hos 91 årig vedr. grå stær operation07-05-20191904465905037