Fra: 09-05-2019 til: 09-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kalundborg KommuneRegnskab og revisorerklæring vedr. værdighedsmidler for 2018-tilskud og overførte værdighedsmidler fra 2017 til 2018 fra Kalundborg Kommune09-05-20191601712907182
UdenrigsministerietResumé: Arktisk Råds ministermøde den 6.-7. maj 201908-05-20191603014905959
SundhedsstyrelsenOversigt over inspektorer (Følgegruppe for inspektorordningen)07-05-20191604904904837
Skanderborg KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje fra Skanderborg Kommune09-05-20191800848906658
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsvæsenet og nedslidte borgere03-05-2019SJ-STD-DEPEMLM902256
 Borgerhenvendelse vedr. klage over afslag på hjælpemiddel09-05-2019SJ-STD-DEPEMLM906875
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. tilskud til fysioterapibehandling07-05-2019SJ-STD-DEPEMLM904817
 Rykker via Statsministeriet på svar på henvendelse vedr. klage over sagsforløb på Frederikssund Sygehus03-05-2019SJ-STD-DEPEMLM903930
 Henvendelse til ældreministeren vedr. besparelserne og forholdene på plejehjemmene06-05-2019SJ-STD-DEPEMLM903213
 Henvendelse med spørgsmål om plejehjem kan søge ekstra ressourcer på en meget plejekrævende beboer06-05-2019SJ-STD-DEPEMLM903219
Kolding KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2018 - Sagsnr.1802087 - Lægehus Christiansfeld - Kolding Kommune08-05-20191802087906146
Center for VoldtægtsofreCfV: regnskab for 2018 og budget for 201909-05-20191804548906983
Region SjællandSvar fra Region Sjælland vedr. egenfinansiering af merforbrug ift. bevilling til centre for voldtægtsofre03-05-20191805629904850
JustitsministerietInvitation til nyt netværksmøde om aktindsigt den 27. juni 2019 kl. 9.30-11 i Justitsministeriet07-05-20191805877906445
KLHenvendelse om udkast til vejledningssupplement - vejledning om substitutionsbehandling06-05-20191808325905332
 Borgerhenvendelse - ønsker tobaksrygning forbudt i 201908-05-20191809259904824
Ringsted KommuneHenvendelse vedr. overvejelser i forbindelse med de manglende alkoholtakster på tilbudsportalen07-05-20191900078904172
Nature EnergyInvitation til indvielse af Nature Energy Korskro08-05-20191900080907034
Dansk Selskab for Klinisk MikrobiologiInvitation til DSKM´s 50 års jubilæum og udgivelse af DSKM's 50 års jubilæumsbog03-05-20191900080902260
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.24.2019 (2nd Global Rehabilitation 2030 Meeting)26-04-20191900192895909
DropUd ApsSvar på opklarende spørgsmål vedr. behandling af ludomani07-05-20191900236905766
 Borgerhenvendelse til ældreministeren med tak for hendes tid i politik07-05-20191900528904815
Region HovedstadenTilsynsmateriale for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet - marts 201906-05-20191900606905594
DGISundhedsministeren inviteres til Idrættens Topmøde 3. april 201919-03-20191900636861234
Det Sociale NetværkDSN: Udbetalingsanmodning vedr. 2. rate - Headspace08-05-20191900816904902
StatsministerietFra STM: Tilbagekaldelse af bestilling for bidrag til lovprogrammet 2019/20 pga. valget08-05-20191901137905353
SundhedsstyrelsenSST: Kopi af svar til borger på henvendelse om scanning for lungekræft08-05-20191901622905542
 Rykker for svar på henvendelse vedr. betaling for ophold på plejehjem05-05-20191901767902419
SundhedsdatastyrelsenBestilling vedr. initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren07-05-20191902088905656
SundhedsdatastyrelsenBestilling vedr. initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren07-05-20191902088905659
SundhedsdatastyrelsenVedr. MISP-workshop (strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren)03-05-20191902088905817
DigitaliseringsstyrelsenSager vedr. tekniske minimumskrav og øget sikring af identitetsbeviser til skriftlig godkendelse01-05-20191902810905732
SpillemyndighedenProgram for Spillemyndighedens branchedag 201926-04-20191902923906323
Syddjurs KommuneAcceptskrivelse vedr. midler til Ebeltoft Lægehus - fase 2 - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse08-05-20191902985905263
Sundhed.dkMateriale til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 16. maj 2019 2019 kl. 10.00 - 13.0009-05-20191903529906896
 Forespørgsel vedr. sikring af speciallægekompetence i regionsklinikker - rykker for svar01-04-20191903727874557
Miljø- og FødevareministerietAflysning af møde på torsdag (National handlingsplan om udfasning af kviksølv)07-05-20191903849905833
SundhedsstyrelsenSST overfører henvendelse om behandling af tredjelandsborgere til ministeriets besvarelse08-05-20191904283905288
Frederiksberg KommuneKvittering for svar på spørgsmål vedr. informeret samtykke i børne- og ungdomstandplejen09-05-20191904316906885
 Borger fremsender kopi af korrespondance omkring specialsygeplejerskeuddannelsen06-05-20191904376903807
 Anmodning om yderligere aktindsigt - ny model for tandplejen08-05-20191904449905658
Lægemiddelindustriforeningen - LIFHenvendelse fra LIF til sundhedsministeren - fremsender otte life science-forslag til bedre behandling03-05-20191904459902252
Uddannelses- og ForskningsministerietÅbent opslag efter nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond01-05-20191904480904825
SundhedsstyrelsenBekræftelse fra SST på modtagelse af klage over afgørelse om aktindsigt og orientering om oversendelse til ministeriet02-05-20191904481900613
MSD DenmarkHenvendelse vedr. muligheden for at kontakte tidligere diagnosticerede hepatitis C-patienter08-05-20191904492906740
 Henvendelse vedr. praksissektoren for fysioterapeuter med statsstøtte07-03-20191904507848711
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. statstilskud m.m. til fysioterapeuter01-03-20191904507844543
 Rykker for svar på henvendelse af 6. maj 2019 vedr. klage og erstatning efter psykisk mishandling08-05-20191904510905240
 Borgerhenvendelse - ønsker at klage og søge erstatning efter psykisk mishandling06-05-20191904510903786