Fra: 13-05-2019 til: 13-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Københavns UniversitetHenvendelse vedr. sygesikring i forbindelse med no-deal Brexit03-04-2019SJ-STD-SUMLLU877216
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering om ernæringsprojekt i regi af projektet "I sikre hænder"10-05-20191600950907577
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Komitéen for Sundhedsforskning: Tillæg til udvidet dagsorden til mødet den 13. maj 2019 - 'Sammen om mental sundhed'10-05-20191601142907942
Ballerup KommuneFremsendelse af regnskab for 2018 vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje02-04-20191601581908378
Egedal KommuneFremsendelse af regnskab for 2018 vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje30-03-20191601590908391
Hillerød KommuneRegnskab for 2018 og tidligere år for værdighedsmidlerne fra Hillerød Kommune11-04-20191601593886077
Favrskov KommuneFremsender økonomisk redegørelse for en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen pr. 1. september 201904-04-20191601599878419
Frederikshavn KommuneFremsendelse af regnskab for 2018 vedr. puljen til en værdig ældrepleje09-05-20191601604906507
Horsens KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedspuljen fra Horsens Kommune27-03-20191601607909120
Svendborg KommuneRegnskabsmateriale vedr. værdighedsmidler 2018 fra Svendborg Kommune01-04-20191601924909775
European Medicines AgencyLetter to Denmark - Invitation to nominate a member and an alternate to the Management Board (MB) of the EMA09-05-20191603959908578
SundhedsstyrelsenAflysning af møde 21. maj i prognose- og dimensioneringsudvalg13-05-20191604067909322
Videreuddannelsesregion ØstAnsøgning om midlertidige h-forløb i 3 specialer03-04-20191604067909562
Københavns KommuneHenvendelse om stofindtagelsesrummet H1713-05-20191606063909899
UdenrigsministerietEU's Twinning-programmer: Circulation of the Twinning (light) Fiche for the Republic of North Macedonia - MK 15 IPA TR 01 19 TWL Support for participation in the ECAA – European common aviation area08-05-20191609726908580
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til rundbordsmøde om fremtidens sundhedsvæsen - mandag den 24. juni 201926-04-20191700818895089
Forbrugerrådet TænkIndstilling af nyt medlem til Ankenævnet for Patienterstatning - Forbrugerrådet Tænk03-05-20191703721903121
Herlev KommuneRegnskab for 2018 for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Herlev Kommune13-05-20191800798909271
Høje-Taastrup KommuneRegnskabsskema vedr. en bedre bemanding i ældreplejen 2018 fra Høje-Taastrup Kommune13-05-20191800809908688
Vallensbæk KommuneRegnskab for 2018-midler vedr. puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen10-05-20191800861908248
Vallensbæk KommuneRegnskab for 2018-midler vedr. puljen til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen10-05-20191800861908292
Aarhus KommuneFremsendelse af regnskab for 2018 og overførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Aarhus Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen09-05-20191800871907217
SundhedsdatastyrelsenJustering af metode til opgørelse af andelen af borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg10-05-20191804650908217
FjordstjernenAnmodning om status for udbetaling af aktivitetspuljemidler03-05-20191805510908069
Region MidtjyllandHenvendelse fra Region Midtjylland vedr. status for de regionale voldtægtscentre09-05-20191805629906955
SundhedsdatastyrelsenVedr. udskydelse af Sundheds- og Ældreministeriets review-møder med Statens It-råd pga. valget10-05-20191806579908188
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse på udskydelse af Sundheds- og Ældreministeriets review-møder med Statens It-råd pga. valget10-05-20191806579908210
 Klage over svar på henvendelse vedr. cannabis05-05-2019SJ-STD-DEPWIR904267
KMDSvar på forespørgsel på en status for møderne med KMD omkring WorkZone opgradering samt ministerbetjening.06-05-20191807661908856
Danmarks ApotekerforeningHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender opfølgning på møde 29. januar 2019 om sundhedsreform06-02-20191808128823116
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sagen om annuleret transportrefusion for medicinstuderende i klinikophold15-03-20191809232856746
Dansk Selskab for PatientsikkerhedRegnskab for 2018 vedr. Patientsikkerhedsarbejde i Kommunerne30-04-20191810020909451
SundhedsstyrelsenUdpejning fra Dansk Psykiatrisk Selskab til panel for fødselsdepressioner10-05-20191810188908338
Fagligt Selskab for SundhedsplejerskerSundhedsplejerske til panel for fødselsdepression12-05-20191810188909335
 Vedr. SST's habilitetserklæring10-05-20191810188909290
Sorø KommuneSpørgsmål vedr. finansiering af dialyse i hjemmet12-11-20181810211748023
UdenrigsministerietHØRING: Bidrag til beredskabskatalog til brug ved redegørelsesdebat i Folketinget om bl.a. Østersørådet. KORT FRIST: 21. marts COB18-03-20191810606860343
 Henvendelse til ældreministeren - ønsker et interview omkring det parlamentariske arbejde09-05-20191900030907103
 Henvendelse til ældreministeren vedr. brugerstyrede seniorbofællesskaber15-02-20191900030831261
Nørrebro TeaterInvitation til ældreministeren til premiere på forestillingen "TIL VERDENS ENDE" på Nørrebro Teater den 27. april 201928-03-20191900031872357
 Invitation til ældreministeren til fernisering og reception den 15. maj 2019 - kæmpestore billeder af 90 medlemmer af Folketinget fotograferede med lukkede øjne12-05-20191900031908727
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forhøjelse af folkepensionen01-03-20191900078844496
UdenrigsministerietFristliste af 9. maj 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager09-05-20191900147908608
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-250/19, État belge (udsættelse af sagen)10-05-20191900147908622
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål til Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse vedr. misbrug af CPR-nummer10-05-20191900158907884
Ankenævnet for PatienterstatningenÆndret afgørelse om erstatning for lægemiddelskade05-04-20191900161880011
StatsministerietHøring: Redegørelse om rigsfællesskabet 201912-03-20191900731853831
Radio24syvSøger aktindsigt i diverse dokumenter omhandlende Hauwei17-01-20191900797803087
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. evt. nedlæggelse af akutklinik på Djursland02-05-20191900945901243
JustitsministerietForespørgsel fra Kuwaits Ambassade i Saudi-Arabien vedrørende antallet af kuwaitiske statsborgere, som måtte være syge i Danmark21-01-20191901044806608
 Anmodning om aktindsigt vedr. udformningen af ny sektorstrategi på cyberområdet23-01-20191901057809747
Infervision Europe GmbHInvitation til orientering om screening og Artificial Intelligence (kunstig intelligens) ved Health Innovation Exchange under WHA (World Health Assembly)30-04-20191901813902428
 Borger orienterer om kontaktinformationer i autorisationssag09-05-20191901934907543
 Anmodning om kontaktinformationer i autorisationssag10-05-20191901934907552
 Fremsender kommentar til sundhedsministerens svar på henvendelse vedr. ulovlige forsikringsbetingelser og den misledende markedsføring hos Skandia01-05-20191902040899564
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender kommentar til svar vedr. manglende behandling, fejl m.m07-03-20191902120850028
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over manglende behandling, fejl m.m.24-02-20191902120837981
SundhedsstyrelsenFremsender bidrag til FN-høring vedr. data og viden om vold og diskrimination pba seksuel orientering og kønsidentitet18-03-20191902258858941
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forslag til sundhedsreformen01-03-20191902302842853
FarmakonomforeningenFarmakonomforeningens indspil til forhandlingerne om en ny sundhedsreform26-02-20191902349842596
Sund By NetværketHenvendelse til sundhedsministeren med tak for godt samarbejde samt opfordring vedr. den kommende sundhedsreform21-02-20191902485835848
 Anmodning om aktindsigt i rapport og afrapportering fra arbejdsgruppe om personlig medicin15-03-20191902865857770
Berlingske TidendeIndsigtsret: Aktindsigtsanmodning bedes behandlet efter artikel 15 i forordningen nr. 2016/679 - databeskyttelsesforordningen07-03-20191902882849484
Berlingske TidendeRetteligt indsigtsretsbegæring - Journalist søger indsigt i sine data06-03-20191902882848248
Lolland KommuneVedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til puljen om læge og sundhedshuse10-05-20191903034909712
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse - Center for Sundhed Holstebro08-05-20191903038909406
UdenrigsministerietEuroparådets ekspertkomité om tortur (CPT) – besøg i Danmark 3.-13. april 201920-03-20191903100862278
 Anmoder om aktindsigt i sager vedr. medicinsk cannabis10-04-20191903116884583
Region MidtjyllandRegnskab 2018 - "Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne", Region Midtjylland (j.nr. 1707664)03-05-20191903287909364
 Borgerhenvendelse - klage over behandling m.m. (Hillerød)27-03-20191903392869970
StatsministerietFra STM: Anmodning om bemærkninger til reviderede vejledninger om ministeriers behandling af sager vedr. Færøerne og Grønland28-03-20191903470872344
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi - DSKOFremsender forslag om at hospitalsfysikere autoriseres som sundhedsfaglig profession02-04-20191903565875725
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. parkering ved sygehusene03-04-20191903744877800
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. erstatningsansvarsloven m.m.29-03-20191903754872827
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse om naloxon10-05-20191903775909915
SundhedsstyrelsenHenvendelse om naloxon10-05-20191903775909914
UdenrigsministerietHøring: Bidrag til udarbejdelsen af Danmarks 8. rapport til CAT (2019). FRIST 10. juni 201908-05-20191903914905013
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på undersøgelse på sort fod/ blodgennemstrømning.21-04-20191903942890481
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stærkt kritisabelt behandlingsforløb22-04-20191904091890638
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikForespørgsel vedr. registreringen af ioniserende stråling24-04-20191904140893620
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. førstehjælpskurser27-04-20191904179896086
 Request - of the education system in other countries - Nursing Science14-04-20191904214889008
Radio24syvRadio24syvs anmodning om aktindsigt i dokument om videresendelse af henvendelse fra Kuwait om dataudtræk til SDS01-05-20191904322900585
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender i forbindelse med sundhedsudspillet tanker vedr. forebyggende behandlinger29-03-20191904363901395
 Henvendelse til sundhedsministeren fra læge vedr. lovgivning om sundhedsforskning30-04-20191904387897932
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Henvendelse til sundhedsministeren om rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis02-05-20191904392901273
Danmarks StatistikOrienteringsmøde om projektet "Baselines" den 11. juni 201930-04-20191904398898811
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sine oplevelser med faggrænser i sundhedsvæsenet m.v03-05-20191904479901803
SundhedsstyrelsenOversendt til ministeriet fra Sundhedsstyrelsen: Klage over afgørelse om anmodning om aktindsigt01-05-20191904481900188
Frederiksberg KommuneFremsender spørgsmål vedr. alkoholbehandling, sundhedslovens § 14106-05-20191904499903816
 Klage over afgørelse om dispensation til opnåelse af specialistanerkendelse i specialet almen medicin23-04-20191904502891252
LægeforeningenHenvendelse om kort høringsfrist på forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger13-02-20191904525830056
 Henvendelse om Ringsted Sygehus04-02-20191904527821439
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om omskæring04-12-20181904529770010
 Borgerhenvendelse vedr. for sent indgivelse af klage til Patientklagenævnet05-05-20191904552902409
 Borgerhenvendelse vedr. mangel på sygeplejersker06-05-20191904558903793
 Tak til sundhedsministeren for at have afskaffet 6-årsreglen06-05-20191904567903915
Økonomi- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. sundhedsvæsenet30-04-20191904568897584
 Spørgsmål om, hvilke kriterier, der gælder for udpegning af lægekonsulenter samt inhabilitet i forhold til patientklager18-03-20191904575860310
D.Med Medical ServicesHenvendelse vedr. evt. database over dialysecentre i Danmark03-05-20191904576903922
HørNuRykker for svar vedr. henvendelse om L19403-05-20191904579901500
BygningsstyrelsenInformation vedrørende proces for eventuelle lokaleændringer efter regeringsdannelsen07-05-20191904584909895