Fra: 14-05-2019 til: 14-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 4. kvartal 201803-04-2019SJ-STD-SUMLLU877175
Jammerbugt KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmidler fra Jammerbugt Kommune31-03-20191601597909197
Gentofte KommuneGentofte Kommunes regnskab for en mere værdig ældrepleje 201801-04-20191601672908902
Gladsaxe KommuneRegnskab og revisorerklæring vedr. værdighedsmilliard fra Gladsaxe Kommune01-04-20191601673908951
Herning KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje for 2018 fra Herning Kommune01-04-20191601687909064
Herning KommuneRegnskab for 2018-midler fra Herning Kommune vedr. en mere værdig ældrepleje13-05-20191601687909178
Halsnæs Kommune2018-regnskabet vedr. en mere værdig ældrepleje fra Halsnæs Kommune31-03-20191601692909026
Furesø KommuneAfrapportering for værdighedsmidler for 2018 fra Furesø Kommune01-04-20191601804908835
Nyborg KommuneRegnskabsaflæggelse vedr. en mere værdig ældrepleje for 2018 og overførte midler fra tidligere år09-04-20191601898884515
Ringkøbing-Skjern KommuneRegnskab for 2018-midler fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. værdighedspuljen01-04-20191601905909351
Solrød KommuneProjektregnskab samt revisionserklæring fra Solrød Kommune vedr. en værdig ældrepleje03-04-20191601918909723
Tårnby KommuneFremsendelse af revisionspåtegnet regnskab for 2018 vedr. værdighedspuljen09-05-20191601931907197
Vordingborg KommuneRegnskab for 2018-midler fra Vordingborg Kommune vedr. værdighedsmilliard 201802-04-20191601941909808
Yngre LægerVedr. ansøgning om midlertidige h-forløb i 3 specialer04-04-20191604067909571
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr 2/2019 fra Rigsombudsmanden på Færøerne05-03-20191606239846593
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til teknologien årsdag i IDA fredag den 10. maj 201915-04-20191700818888918
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra Tjekkiet: Question on biological material to be considered anonymous05-03-20191703246847501
SundhedsstyrelsenHøring af anbefalinger for svangreomsorgen er udskudt på grund af valget14-05-20191704793910444
Vidensråd for ForebyggelseOrientering om ny dato for konference om unges alkoholkultur08-05-2019SJ-STD-DEPRSC905351
SundhedsstyrelsenFremsender indstilling vedr. den supplerende indberetningspligt på kræftområdet29-04-20191705763896565
SundhedsstyrelsenOrientering: Ophør af den supplerende indberetningspligt på kræftområdet08-05-20191705763908840
Kolding KommuneHenvendelse vedr. udbetaling af midler til projekt "Smagens dag" - pulje til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre03-04-20191709313876903
Faxe KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i hjemmeplejen fra Faxe Kommune14-05-20191800775910422
Gribskov KommuneOverførselsanmodning vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding til 2019 fra Gribskov Kommune14-05-20191800790910205
OUH Odense universitetshospitalAfrapportering vedr. midler til behandling af ludomani13-05-20191801011909592
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - utilfreds med hjemmeplejen hos søster (fortsat)12-05-2019SJ-STD-DEPEMLM908720
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - utilfreds med hjemmeplejen hos søster12-05-2019SJ-STD-DEPEMLM908721
 Borgerhenvendelse - ønsker forbud mod rygning i busskur09-05-2019SJ-STD-DEPEMLM907272
 Fremsender bilag til henvendelse vedr. klage over afslag på hjælpemiddel13-05-2019SJ-STD-DEPEMLM910123
 Borgerhenvendelse vedr. anvisning af læge09-05-2019SJ-STD-DEPEMLM909966
Dansk ErhvervDansk Erhverv anmoder om møde - Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet09-05-20191801599909019
Ringkøbing-Skjern KommuneBidrag vedr. opfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201810-05-20191801955909640
Gladsaxe KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201810-05-20191802070909817
Ishøj KommuneRegnskab vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse10-05-20191802089909661
Aalborg KommuneKvartalsvis opfølgning på puljen om læge- og sundhedshuse - 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 201913-05-20191802128909948
Foreningen mod Skadeligt DentalmaterialeØnsker møde med ministeriet vedr. nye regler pr. 1. juli 2018 for anvendelse af kviksølvamalgam i tandplejen05-04-20181803683581737
Skau Reipurth & PartnereVedr. oplysninger ifm. etablering af Trial Nation04-03-20191805165910044
Skau Reipurth & PartnereVedr. etablering af Trial Nation - cpr.oplysninger26-02-20191805165909535
Skau Reipurth & PartnereUddybning af forklaring vedr. nødvendige oplysninger fra ministeriet ifm. stiftelsen af Trial Nation22-02-20191805165909540
Skau Reipurth & PartnereVedr. etablering af Trial Nation22-02-20191805165910049
Varde KommuneVedr. afrapportering for projektet "Liv, glæde og god mad på plejecentre" - pulje til livskvalitet02-05-20191805474908434
Randers KommuneRevideret budget for projektet "Fortæl For Livet" - pulje til livskvalitet24-04-20191805524907909
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Svar på opklarende spørgsmål vedr. midler til regionale voldtægtscentre10-05-20191805629909085
UdenrigsministerietUformel briefing vedr. FN-Højniveaumødet om Universal Health Coverage13-03-20191806203856096
Statens Serum InstitutVedr. indstilling om bestyrelsesmedlem til Innovationsfonden21-02-20191807072910836
SundhedsdatastyrelsenHøring fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. vejledning om videregivelse af oplysninger fra Implantatregisteret06-05-20191807766903490
FitforkidsVedr. udrulningsplan for satspuljeprojektet "FitforKids"03-05-20191808420908408
Global Coalition On AgingPersonal invitation to High-Level Forum on The Silver Economy, July 9-10, 2019, Helsinki, Finland09-05-20191808555907776
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker forbud mod tobaksrygning i 201913-05-20191809259909063
Trial NationTrial Nation Årsrapport 201804-04-20191809640909432
Trial NationReferat af bestyrelsesmøde i Trial Nation den 14. marts 201908-04-20191809640910213
Trial NationNyhed vedr. partnerskab mellem Trial Nation center for dermatologi og Psoriasisforeningen15-03-20191809640909522
SundhedsstyrelsenVedr. det rådgivende panel om fødselsdepression14-05-20191810188911007
SundhedsdatastyrelsenRequest for cooperation within the eHealth Action Project21-03-2019SJ-STD-DEPPHM868373
Italiens AmbassadeInvitation til ældreministeren: the Italian National Day09-05-20191900031907176
Above & Beyond GroupInvitation to The Womenomics Nordic Business Conference 201914-05-20191900062910304
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. brugen af fiktiv sagsbehandler i kommunerne m.m.12-05-20191900066908731
Midtals FriskoleInvitation til sundhedsministeren til valgmøde den 28. maj 2019 på Midtals Friskole12-05-20191900066908730
EpilepsiforeningenHenvendelse til sundhedsminister med spørgsmål fra Epilepsiforeningen i valgkampen13-05-20191900066910126
London Toast TheatreINVITATION: "Oh Baby - It's Cole" den 15. maj 2019 kl. 19:30 på Krudttønden13-05-20191900080910134
 Invitation til sundhedsministeren til fernisering og reception den 15. maj 2019 - kæmpestore billeder af 90 medlemmer af Folketinget fotograferede med lukkede øjne12-05-20191900080908724
The Embassy of Georgia in CopenhagenØnsker møde med sundhedsministeren vedr. WHO10-05-20191900081907740
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-242/19, CHEP Equipment Pooling13-05-20191900147911068
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-253/19, Novo Banco13-05-20191900147911071
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-281/19, Recteur de l'académie de Paris13-05-20191900147911074
Ankenævnet for PatienterstatningenÆndret afgørelse om erstatning for lægemiddelskade10-04-20191900161884578
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering og opfølgning vedr. midler til behandling af ludomani29-04-20191900279909576
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering og opfølgning vedr. midler til forebyggelse af ludomani29-04-20191900280909578
Ankenævnet for PatienterstatningenAnkestævning23-01-20191900833808969
Styrelsen for PatientklagerFremsender udvalgte dokumenter til brug for klagesagen om anvendelse af teknisk løsning13-02-20191901688829375
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af klage af 19. juni 2017 med bilag over Styrelsen for Patientsikkerheds anvendelse af teknisk løsning27-02-20191901688840932
StatsministerietOversendt borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ønsket om en ny struktur i sundhedsvæsenet22-01-20191901756807687
Rigsrevisionen19/00272 Materialeanmodning nr. 2 til ministeriet i undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse13-05-20191901801909806
Rigsrevisionen19/00272 Materialeanmodning nr. 3 til ministeriet i undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse13-05-20191901801909803
SundhedsdatastyrelsenUddybning af ekstrahering i påklaget afgørelse om aktindsigt13-05-20191901888909013
SundhedsdatastyrelsenSDS sender kvalitetssikret bidrag for uddybende vurdering om ekstraheringspligt14-05-20191901888910228
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKvitteringsvar for høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om bl.a. anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter13-05-20191902151910130
NextpuzzleVedr. udsættelse af den videre proces for it-review af apotekersektoren14-05-20191902470910111
Danmarks ApotekerforeningIt-review af apotekersektoren - vedr. bemærkninger til opdateret rapportering10-05-20191902470910138
SundhedsdatastyrelsenUdsættelse af den videre proces for it-review af apotekersektoren13-05-20191902470910099
NextpuzzleUdsættelse af den videre proces for it-review af apotekersektoren13-05-20191902470910096
Danmarks ApotekerforeningIt-review af apotekersektoren - vedr. bemærkninger til opdateret rapportering13-05-20191902470910094
UdenrigsministerietReminder: Registration for the 10th Annual Forum EUSBSR in Gdansk (Østersøstrategiens Årsforum)08-05-20191902504905728
 Borgerhenvendelse - anmoder om aktindsigt i patientjournal10-03-20191902655851476
Nyborg KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse13-05-20191902962909952
Ishøj KommuneUnderskrevet accept af tilskudsbetingelser vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse09-05-20191902978909526
Favrskov KommuneSpørgsmål vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet til puljen om læge og sundhedshuse14-05-20191903002910620
Aalborg KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. læge- og sundhedshuse13-05-20191903011909943
Region NordjyllandVedr. regnskab fra Region Nordjylland vedr. øremærkede midler til svangreomsorg06-05-20191903287909341
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker flere økonomiske midler til psykiatrien07-04-20191903722881003
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - appel til Folketinget: Skaf mange flere psykiatri-sengepladser NU, også i Århus/Østjylland04-04-20191903723878041
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. funktionelle lidelser15-04-20191904069889043
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. berufsverbot26-04-20191904204896080
Slagelse KommuneAnmoder om tilsendelse af 100 stk. pjecer til sundhedsfaglig undervisning på bosteder: Korrekt håndtering af medicin02-05-20191904340900610
StatsministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. situationen på sygehusene og sundhedsvæsenet generelt29-03-20191904364902380
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. de alt for mange tidlige udskrivelser for psykiatrisk afdeling, Aabenraa03-05-20191904391902400
Grønlands StatistikGrønland: Ønsker oplysninger om de danske udgifter vedr. Grønland03-05-20191904397901664
Danish Association for Certified Lactation Consultant DACLCAnsøgning om dansk autorisation for at IBCLC kan blive autoriseret som selvstændig sundhedsprofession i Danmark (ammekonsulenter)07-05-20191904543904818
 Rykker for svar på henvendelse vedr. regulering af rygning, herunder forbud mod rygning på offentligt areal12-05-20191904585908717
 Henvendelse om evt. besøg06-05-20191904589902421
Aalborg UniversitetAnsøgning om midler til evaluering af sundhedshuse og anbefalinger for etableringsprocessen03-05-20191904591910174
 Borgerhenvendelse om substitutionsbehandling25-04-20191904595894750
PatienterstatningenHenvendelse fra PEBL vedr. den 5-årige journalopbevaringsperiode14-05-20191904598910321
 Alzheimer’s Disease Pathomechanisms Conclusively Elicited10-05-20191904599907280
 Henvendelse vedr. evalueringsansættelse i sundhedsvæsenet som læge09-05-20191904606907278
SocialdepartementetInvitation til sundhedsministeren: Ministerial breakfast meeting hosted by the Alliance of Champions against antimicrobial resistance (AMR) on 20th of May 201910-05-20191904612908684