Fra: 16-05-2019 til: 19-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Begravelses ServiceEfterlyser svar på henvendelse vedr. nye regler for transport af afdøde til udlandet13-05-2019SJ-STD-SUMAI910129
RigsrevisionenOpfølgning på beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse17-08-2018SJ-STD-SUMKT672634
Esbjerg KommuneRefusion af faktiske udgifter til heroin24-07-2018SJ-STD-SUMKT660323
Dansk Sundhedstjeneste for SydslesvigHenvendelse til sundhedsministeren med tak for støtte og ansøgning om støtte til driftstilskud for året 201910-07-2018SJ-STD-SUMKT659461
Vesthimmerlands KommuneOpdateret overførselsanmodning til 2019 vedr. værdighedsmidlerne fra Vesthimmerlands Kommune16-05-20191601938912551
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringMødereferat fra statusmøde i EESSI Programbestyrelse (elektronisk udveksling af oplysninger vedr. socialsikring) den 3/4-201913-05-20191602908911054
Foreningen af Speciallæger - FASSpeciallæger fordelt over landet på specialer07-12-2018SJ-STD-DEPJJJ774293
UdenrigsministerietArmenien, frist 10/7-19: Circulation of Twinning Fiche AM 16 ENI JH 01 19 ''Support to Further Implementation of Civil Service Reform in Armenia'' - Publication notice reference: EuropeAid/164549/ACT/AM15-05-20191609726912840
UdenrigsministerietArmenien, frist 10/7-19: Circulation of Twinning Fiche AM 17 ENI OT 01 19 ''Enhancing Civil Protection in Armenia'' - Publication notice reference: EuropeAid/2019/164523/ACT/AM15-05-20191609726912834
Gentofte KommuneAnsøgning om puljemidler til målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre28-03-20171702242335854
Lemvig KommuneAnsøgning vedr. pulje til renovering og etablering af køkkener28-03-20171702242335791
Norddjurs KommuneAnsøgning vedr. pulje til renovering og etablering af køkkener28-03-20171702242335728
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til balletten "Alice i Eventyrland" på Gamle Scene04-12-20181800018769705
Finanssektorens ArbejdsgiverforeningInvitation til sundhedsministeren til FA's nytårskur den 24. januar 201919-12-20181800018785871
Forsikring & PensionAnmoder om et møde med sundhedsministeren vedr. fjernelse af adgang med samtykke i den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet21-12-20181800021790101
Nationalt Videnscenter for DemensInvitation til sundhedsministeren til åbning af konferencen "Støtte til et liv med demens"04-12-20181800024769832
MicreosHenvendelse til sundhedsministeren om fødevaresikkerhed07-12-20181800110773772
 Borgerhenvendelse vedr. lov om ressourceforløb m.m.10-12-20181800110776567
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om integrationsydelse under revalidering15-11-20181800110752294
Fredensborg KommuneRegnskab for 2018 for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Fredensborg Kommune16-05-20191800776912449
 Anmodning om aktindsigt i de to rapporter vedrørende forløbet omkring den ændrede tærskelværdi for antal dage med overbelægning26-01-20181801083529279
Advocare AdvokaterPåklager afgørelse på vegne af Specialklinikken Rebild04-02-20191802003820799
DR Danmarks RadioInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Go'Morgen P3 den 31. maj 2018 vedr. unge mennesker med angst24-05-2018SJ-STD-DEPAKR619522
Coop Danmark A/SVedr. høring om udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.m.02-10-20181804304711314
HjerteforeningenHøringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)02-10-20181804304710867
TobaksindustrienHøringssvar vedr. lov om sporings- og sikringsmærkningssystem28-09-20181804304708362
 Spørgsmål til puljen til læge- og sundhedshuse14-06-20181804894637306
Odense KommuneBemærkninger vedr. kolonihaveprojekt under pulje til livskvalitet13-05-20191805540910404
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. kommende kronik i Ugeskrift for Læger vedr. forebyggelige indlæggelser07-11-20181809309743107
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAfrapportering vedr. patientsikkerhedsarbejde i kommunerne15-05-20191810020912767
Dansk Selskab for PatientsikkerhedKvittering for modtagelse af afrapportering vedr. patientsikkerhedsarbejde i kommunerne15-05-20191810020912765
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. ansøgningen om iværksættelse af forsøg samt ansøgning om dispensation fra udbudsforpligtigelse06-02-20191810645822982
Region MidtjyllandAnsøgning om iværksættelse af forsøg samt ansøgning om dispensation fra udbudsforpligtigelse30-11-20181810645767796
Praktiserende Lægers Organisation - PLORykker for svar på henvendelse vedr. indlæggelsesret og sundhedsloven20-03-20191810649862286
Praktiserende Lægers Organisation - PLOForespørger til svar på henvendelse den 15. november 2018 vedr. praktiserende lægers indlæggelsesret/afvisning og sundhedsloven11-12-20181810649777097
Praktiserende Lægers Organisation - PLOForespørgsel vedr. praktiserende lægers indlæggelsesret/afvisning og sundhedsloven15-11-20181810649751707
Sammenslutningen af danske fodplejereHenvendelse til sundhedsministeren vedr. uhensigtsmæssigt monopol på udvidet helbredstillæg til fodbehandling08-02-20191900066827062
 Borgerhenvendelse vedr. opholdskravet08-04-20191900078883028
 Henvendelse vedr. udviklingshæmmede og socialtilsynet23-04-20191900078891021
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sygedagpenge og forebyggelse af stress for de syge13-04-20191900078888404
BanedanmarkInvitation til indvielse af Den nye bane København-Ringsted den 31. maj 201915-05-20191900080911959
Ministry of Health and Medical Industry of TurkmenistanInvitation til sundhedsministeren til WHO European High-level Conference16-01-20191900081802389
FOA - Fag og ArbejdeForespørgsel om sundhedsministeren vil holde oplæg til Psykiatrialliancens konference04-02-20191900082821325
World Health SummitInvitation and Complimentary Registration for the World Health Summit 201915-05-20191900082912216
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-287/19, DenizBank15-05-20191900147912849
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 21, 22 og 23)16-05-20191900147912855
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-240/19, TGSS15-05-20191900147912846
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. bofællesskaber05-02-20191900641830412
 Borgerhenvendelse om psykiatri28-04-20191900641901719
TandlægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren fra de sundhedsfaglige organisationer og institutioner omkring det danske tandplejesystem18-01-20191900819805536
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. tandpleje for unge03-02-20191901536820298
Danmarks Ambassade i SverigeVedr. svenske regler om kviksølv i tandfyldninger03-04-20191901556877099
Danmarks Ambassade i NorgeSvar vedr. svenske og norske regler om kviksølv i tandfyldninger08-04-20191901556881818
 Henvendelse vedr. regeringens udspil til sundhedsreform22-02-20191902149836674
Rødovre KommuneHenvendelse om tandpleje til socialt udsatte borgere25-02-20191902202838424
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender besvarelse af bestilling om bidrag til henvendelse om STPS' behandling af en række patientforløb16-05-20191902375911968
Danske TandplejereHenvendelse om tandsundhed i sundhedsreformen28-01-20191902598837328
Holbæk KommuneAnsøgning om puljemidler til etablering af læge- og sundhedshuse14-03-20191902794856622
Skive KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse15-03-20191902807857137
Næstved KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191902949861280
Region NordjyllandEndelig politisk godkendelse af ansøgninger fra Region Nordjylland til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse27-03-20191902966872210
Region NordjyllandEndelig politisk godkendelse af ansøgninger fra Region Nordjylland til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse27-03-20191902971870028
Hørsholm KommuneSupplement til Hørsholm Kommunes ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse10-04-20191902998884883
Hvidovre KommunePolitisk godkendelse af ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse10-04-20191903014884636
Varde KommuneFremsender ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191903030860760
Lolland KommuneEftersender interessetilkendegivelser til ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse29-03-20191903034872439
Tandreguleringen I/SRykker for svar på spørgsmål til "vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje"14-03-20191903251856597
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. det fremtidige tandplejesystem og holdningen til tandplejere04-04-20191903661877850
 Henvendelse vedr. ydernumre og psykisk syge08-04-20191903967882153
SundhedsstyrelsenSvar på anmodning til SST om udtalelse vedr. klage over afgørelse vedr. aktindsigt14-05-20191904481911029
CrossCheck Technology Services Private Ltd.Request for information regarding education verification10-05-20191904587908679
 Kvittering for svar på borgerhenvendelse om psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling15-05-20191904595911721
 Takker for svar vedr. dokumenter til brug for autorisation som sygeplejerske01-05-20191904636900597
TandlægeforeningenInvitation til formandsreception i Tandlægeforeningen den 25. januar 201914-01-20191904683799939
Forum for ældre og socialtandplejeKonference på Christiansborg om sårbare og socialt udsattes tandpleje23-04-20191904683891155
 Borgerhenvendelse vedr. ret til lægehjælp i Danmark efter ophold i USA14-05-20191904689910274
PatienterstatningenFremsender forslag om ændring af journalføringsbekendtgørelsen14-05-20191904709910168
Odense KommuneHenvendelse vedr. mulighederne for heroinbehandling i Kolding11-04-20191904722912722