Fra: 20-05-2019 til: 20-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ErhvervsministerenHenvendelse til ældreministeren vedr. udbudslovens "opdel- eller forklar"-princip01-05-2019SJ-STD-SUMLLU899347
Komiteen for SundhedsoplysningKontrakt med bilag underskrevet: 'Sammen om mental sundhed' afrapportering og projektbeskrivelse13-05-20191601142912916
Odder KommuneOverførsel af midler fra 2018 til 2019 fra Odder Kommune vedr. puljen til en værdig ældrepleje15-05-20191601900911945
LægeforeningenLægeforeningens indstilling af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn06-05-20191604318912358
Danmarks StatistikHøring over Danmarks Statistiks Arbejdsplan for 2019 med frist den 30. november 201823-11-2018SJ-STD-DEPJJJ760821
SundhedsstyrelsenReferat fra følgegruppemøde vedr. inspektorordningen den 7. maj 201916-05-20191604904912084
Bo- og Aktivitetscenter SolgavenAnsøgning til etablering af køkkener på bo- og aktivitetscentret Solgaven i Vejle28-03-20171702242335620
Hjørring KommuneHjørring Kommune fremsender budget for ansøgning om puljemidler til lokale køkkener på plejecentre28-03-20171703174352325
Hjørring KommuneHjørring Kommune ansøger til pulje til renovering etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre28-03-20171703174352324
Københavns KommuneRegnskab vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre16-05-20191703185912455
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med forslag til løsning af lægemangel ved at udvide aftalen om mere fleksible universitetsuddannelser31-12-20181800110790704
Region SyddanmarkFremsender ansøgning til udvidet udfordringsret - patientbefordring01-05-2019SJ-STD-DEPANB899310
Holbæk KommuneRevisorerklæring vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Holbæk Kommune16-05-20191800804912432
Kalundborg KommuneRegnskab og revisorerklæring vedr. puljen til en bedre bemanding fra Kalundborg Kommune15-05-20191800814911322
Langeland KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Langeland Kommune16-05-20191800819913131
Skive KommuneOverførselsanmodning til 2019 vedr. værdighedsmidler og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Skive Kommune09-04-20191800849912647
SundhedsdatastyrelsenInput til ministerredegørelse vedr. beretning om åbne data15-05-20191803241911739
LOS - De private sociale tilbudHøringssvar til høring over udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v.19-09-20181804304698249
Kræftens BekæmpelseHøringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)28-09-20181804304708511
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år27-09-20181804304706917
JordemoderforeningenHøringssvar - høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)25-09-20181804304705292
House of Oliver Twist A/SHøringssvar: Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)02-10-20181804304711337
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsens høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år03-10-20181804304712139
Dansk ErhvervHøringssvar - Høring vedr. udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (etablering af sporingssystem)02-10-20181804304711308
TobaksproducenterneHøringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år02-10-20181804304710877
Danmarks VejlederforeningHøringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år30-09-20181804304709273
De Samvirkende KøbmændHøringssvar vedr. høring over udkast til ændring af lov om tobaksvarer mv. samt lov om forbud mod salg at tobak og alkohol til personer under 18 år01-10-20181804304710136
Nærbutikkernes LandsforeningFremsender høringssvar - høring vedr. sporings- og sikkerhedsmærkningssystem01-10-20181804304710139
Dansk Selskab for FolkesundhedFremsender høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)29-09-20181804304709171
Dansk IndustriHøringssvar: høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)02-10-20181804304710881
TandlægeforeningenHøringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.01-10-20181804304709976
Philip Morris ApSHøringssvar vedr. høring over udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v.01-10-20181804304709982
FAIM Foreningen for Autoimmune SygdommeAcceptskrivelse til tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til National Center for Autoimmune Sygdomme15-05-20191806307911924
 Anmodning om aktindsigt i ny indikator for "overbelægningsdage"10-08-20181806508666905
Nærbutikkernes LandsforeningHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte10-12-20181807421775751
 Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte10-12-20181807421775815
TobaksindustrienHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte10-12-20181807421775818
LægeforeningenHøringssvar - vedr. opsætning og placering af skilte15-12-20181807421782543
De Samvirkende KøbmændHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte06-12-20181807421772492
ForbrugerombudsmandenHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte07-12-20181807421773199
TandlægeforeningenHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte06-12-20181807421772548
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte13-12-20181807421780850
BryggeriforeningenHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte14-12-20181807421781323
Dansk Selskab for FolkesundhedHøringssvar - Udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte.13-12-20181807421780896
Dansk ErhvervHøringssvar - vedr. placering og opsætning af skilte14-12-20181807421781007
TobaksproducenterneHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte13-12-20181807421780401
Dansk ArbejdsgiverforeningHøringssvar - over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte24-11-20181807421760845
ErhvervsstyrelsenHøringssvar - bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte12-12-20181807421779286
Philip Morris ApSHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte12-12-20181807421778267
Kræftens BekæmpelseHøringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte13-12-20181807421780260
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar - høring over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte12-12-20181807421778700
RigsrevisionenHøringssvar - udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte23-11-20181807421760136
SSP-SamrådetHøringssvar - over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte23-11-20181807421759624
JordemoderforeningenHøringssvar - over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte23-11-20181807421759997
Danske Erhvervsskoler og -GymnasierHøringssvar - over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte23-11-20181807421759896
AnkestyrelsenOrientering om afgørelse fra Ankestyrelsen af den 13. december 201813-12-20181807611781037
Styrelsen for Undervisning og KvalitetAnmoder om udtalelse vedr. indførelse af regler, der forbyder de ansatte at ryge i arbejdstiden21-09-20181808421701103
 Takker for svar vedr. stråling fra fjernaflæste målere29-11-20181808589766367
Faaborg-Midtfyn KommuneSpørgsmål vedr. ledsagelse til hospitalsbehandling28-09-20181809016709102
 Borgerhenvendelse vedr. ønske om et totalt forbud mod tobaksrygning ved lov i 201915-05-20191809259911364
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Forslag til bedre integration af arbejdsmedicin i det nære sundhedsvæsen06-05-2019SJ-STD-DEPLSL903820
PFA PensionFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debatten "Er det grænseløse arbejdsliv årsagen til stress?"06-03-20191809460849211
EUD/EUX Business IkastTeknisk spørgsmål vedr. Lov om røgfri miljøer og udtrykket "Geografisk selvstændige afdelinger"14-11-20181809553750490
HjerneskadeforeningenMiniguide om genoptræningsplanen13-11-20181809560749226
OsteoporoseforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. de afsatte midler på osteoporoseområdet07-01-20191810282793587
Praktiserende Lægers Organisation - PLORykker for svar på henvendelse vedr. indlæggelsesret og sundhedsloven17-01-20191810649803202
Alliance of DemocraciesPersonal invitation to the Copenhagen Democracy Summit 201916-05-20191900031912933
 Forespørgsel om en kopi af sundhedsministerens tale til cannabiskonference den 6. maj 201908-05-20191900066905071
AlzheimerforeningenForslag fra Alzheimerforeningen vedr. investeringer i demensforskningen15-05-20191900066911722
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. køkkener i fængsler04-05-20191900078910565
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. urimelig og umenneskelig behandling10-02-20191900078827461
 Henvendelse til ældreministeren fra pædagogstuderende der ønsker interview omkring pædagoger på ældreområdet16-05-20191900079912214
Royal Ambassy of Saudi ArabiaSundhedsministeren inviteres til "Fourth Global Ministerial Summit for Patient Safety" den 2.-3. marts 201914-02-20191900081830358
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSundhedsministeren inviteres til lanceringskonferencen "Klar Til Samtalen"09-03-20191900082851458
UdenrigsministerietFristliste over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager af 15. maj 201915-05-20191900147912852
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-269/19, Banca B.16-05-20191900147912857
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i EU-Domstolens præjudicielle sag C-827/18, MC16-05-20191900147912860
 Henvendelse fra tandlæge der ønsker bekræftelse på, at der ikke længere foretages fratræk til Tandlægeforeneningen fra sygesikringshonorar20-12-20181900223794962
 Opfølgende mail efter svar på henvendelse fra tandlæge som ønsker bekræftelse på, at der ikke længere foretages fratræk til Tandlægeforeneningen fra sygesikringshonorar14-01-20191900223799734
 Henvendelse fra tandlæge der ønsker bekræftelse på, at der ikke længere foretages fratræk til Tandlægeforeneningen fra sygesikringshonorar20-12-20181900223790100
DropUd ApsRevideret beskrivelse og budget vedr. ludomanibehandling20-05-20191900236913000
Region HovedstadenRegionens svar vedr. 4. kvartalsrapport for Nyt Hospital Hvidovre 201820-05-20191900321913432
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring for 4. kvartalsrapport 2018 vedr. sygehusinvesteringer14-05-20191900321911568
 Anmoder om et interview med ældreministeren om ældrekollektiver og plejeboliger16-05-20191900528912928
 Borgerhenvendelse til ældreministeren01-05-20191900528911949
Assens KommuneÅbent brev til ældreministeren - Nok er nok - nu må besparelser og nedskæringer på ældreområdet ophøre09-01-20191900591797178
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingen af psykisk syge27-03-20191900641874914
DentacareHenvendelse til sundhedsministeren via Dentacare18-01-20191900989805810
Folketingets Bibliotek BiblioteksgruppenAnmodning om hjælp til besvarelse af henvendelse om regler om rygning - Smoking bans in bars and restaurants (gastronomy)29-01-20191901230815509
Region HovedstadenRegion Hovedstadens bemærkninger til revideret referat for møde d. 4. marts 2019 vedr. sygehusinvesteringer14-05-20191901269911296
 Fremsender rykker m.m. vedr. henvendelse om Det psykiatriske patientklagenævn07-04-20191901324880992
 Borgerhenvendelse med kommentarer til klage via ombudsmanden21-04-20191901324890556
 Fremsender kommentarer til verserende klage vedr. det psykiatriske ankenævn18-02-20191901324831731
Region NordjyllandJusteringer i interessentskabskontrakt for Brønderslev Sundhedshus I/S04-02-20191901406820411
Odense KommuneRykker på svar på spørgsmål om kommunens hjemmel til at yde hjælp til egenbetalingen af palliativ fysioterapi til borgere, der bor i plejebolig20-03-20191901475862257
Odense KommuneHenvendelse vedr. kommunens hjemmel til at yde hjælp til egenbetalingen af palliativ fysioterapi til borgere, der bor i plejebolig12-10-20181901475721945
Dansk Selskab for Orthomolekylær MedicinHenvendelse fra Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) vedr. drøftelse af et totalforbud mod humant brug af kviksølv01-10-20181901556827922
OsteoporoseforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. de afsatte midler på osteoporoseområdet - 7. jan.07-01-20191901636829448
EnergistyrelsenOrientering om offentliggørelse af rapporten "Digital infrastruktur - Offentlige myndigheders sagsbehandling og arealudlejning"12-04-20191901794888141
National Information Center for Non-Ionizing Radiation TnudaEducated use of end user devices in schools- worldwide policy22-01-20191901905807696
National Information Center for Non-Ionizing Radiation TnudaEducated use of end user devices in schools- worldwide policy18-02-20191901905832219
Stomiforeningen COPAHenvendelse til sundhedsministeren vedr. levering af personlige kropsbårne hjælpemidler ifølge servicelovens § 11217-02-20191901922831715
Stomiforeningen COPARettelse til henvendelse af 17. februar 2019 vedr. synspunkter vedr. levering af personlige kropsbårne hjælpemidler ifølge servicelovens § 11217-02-20191901922831719
 Borgerhenvendelse vedr. tilbagebetaling af erstatning18-05-20191902041913281
MødrehjælpenBilag til henvendelse om at reform af sundhedssystemet bør målrettes børnene20-02-20191902124835242
 Danske Bioanalytikere sender notater som opfølgning på møde om forbeholdt virksomhed m.v.15-05-20191902128913684
Dansk Selskab for Almen MedicinHøring - klinisk vejledning om type 2-diabetes i almen praksis - frist 25. marts 201925-02-20191902134838715
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på 2. arbejdsgruppemøde for initiativ 4.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren16-05-20191902196911983
Bornholms RegionskommuneHenvendelse til sundhedsministeren med bemærkninger til udspil om sundhedsreformen22-02-20191902197837078
 Svar på afgørelse om anmodning om aktindsigt vedr. patientforløb01-05-20191902375912287
Region NordjyllandHenvendelse vedr. hvem der skal vurdere genoptræningsbehovet og udarbejde genoptræningsplanen19-02-20191902380833363
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietOrientering om aktindsigt: Miljø- og sundhedsfaktorer ved brugen og udrulning af 5G-netværksteknologi05-03-20191902413847489
Alkohol & SamfundHenvendelse vedr. licens til salg af tobak07-03-20191902569850022
Børn, Unge og SorgAccept af tilskudsbetingelser vedr. gruppeterapeutisk behandling til ældre med komplicerede sorgreaktioner13-05-20191902584912303
EgmontInvitation til Egmonts reception på Folkemødet16-05-20191902809913031
RingstedhaveHenvendelse vedr. borgere, som kommer i klemme mellem systemerne ved kørsel til/fra undersøgelser20-02-20191902867835029
 Rykker for svar fra ældreministeren på henvendelse af 18. januar 2019 vedr. hjemtransport efter operation25-04-20191902937894642
Fredericia KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i 201919-03-20191902955861335
Greve KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge-og sundhedshuse19-03-20191902957861344
Region HovedstadenPolitisk godkendelse af ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse vedr. etablering af lægehus på Amager Hospital10-04-20191902991884618
Ikast-Brande KommuneAcceptskrivelse vedr. puljen til etablering af nye sundhedshuse16-05-20191902994911966
Region HovedstadenPolitisk godkendelse af ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse vedr. etablering af lægehus og sygeplejeklinikker på Frederiksberg Hospital10-04-20191902997884615
Faaborg-Midtfyn KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903003861384
Vordingborg KommunePolitisk godkendelse af projektet vedr. ansøgningen til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i Vordingborg Kommune10-04-20191903031884597
Vordingborg KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191903031861207
Herning KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191903032861244
Aabenraa KommuneFremsender ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191903033861254
Stevns KommuneNye satser på egenbetaling (Befordring på træningsområdet)22-03-20191903139865819
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatrisk behandling22-03-20191903159866615
Ældre SagenHøringssvar over udkast til tilknytningsbekendtgørelse- og vejledninger29-04-20191903278897454
Coop Danmark A/SForespørger om status på skiltning af de nye ID/aldersgrænse skilte og reglerne for scan selv kasser19-03-20191903321860644
Trafikselskabet MoviaForespørger til svar på spørgsmål om siddende patientbefordring i relation til sundhedsudspillet09-04-20191903408884116
Trafikselskabet MoviaSundhedsudspil - spørgsmål om siddende patientbefordring29-03-20191903408873620
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om psykiatrien27-03-20191903549874655
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen og sundhedshuse27-03-20191903581870490
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring for 4. kvartalsrapport 2018 vedr. sygehusinvesteringer14-05-20191903654911565
Region HovedstadenUnderskrevet ledelseserklæring for 4. kvartalsrapport 2018 vedr. sygehusinvesteringer14-05-20191903655911571
EnergistyrelsenHøring over udkast til fire bekendtgørelser på frekvensområdet09-04-20191903774884514
 Ønsker oplysninger om plejehjem der beskæftiger sig med velfærdsteknologi og moderne tiltag01-03-20191903858844426
 Takker for svar på henvendelse vedr. 5G og fremsender bemærkninger23-04-20191903894893204
Sønderborg KommuneForespørgsel vedr. kørsel til læge i anden kommune17-04-20191904002890336
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 2-sengsstuerne i psykiatrien på Skejby Hospital22-04-20191904032890620
De Samvirkende KøbmændHenvendelse til sundhedsministeren vedr. skiltning af aldersgrænser vedr. rygning10-04-20191904073884587
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 1. møde i Arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi - Frist for bem. d. 27/5-1920-05-20191904138913695
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forældre der har fravalgt MFR vaccinen24-04-20191904285893596
SundhedsdatastyrelsenOpgørelse over tvangsbehandling og tvangsindgreb ved somatisk behandling af varigt inhabile20-05-20191904382913756
 Kommentarer til svar fra ministeriet vedr. udrulningen af 5G14-05-20191904604911089
 Borgerhenvendelse vedr. hospitalsansatte, der spilder tid på at forlade arbejdet for at sætte p-skiven i deres bil13-05-20191904647908741
RigsrevisionenKonkret bestilling fra Rigsrevisionen vedr. forundersøgelse om outsourcet persondata15-05-20191904657911573
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatriens opbygning og system07-05-20191904678905217
Tårnby KommuneSpørgsmål til mulighed for afgift ved udeblivelse i kommunal tandpleje14-05-20191904681912021
TandlægeforeningenPressemeddelelse fra Tandlægeforeningen: Tandlægerne hjælper danskerne med at kvitte tobakken03-01-20191904683792340
 Borgerhenvendelse vedrørende forespørgsel om hvorvidt dement far fra Estland kan få hjælp i Danmark15-05-20191904688911151
Skødstrups Fællesråds ÆldreudvalgFremsender kommentarer til nyudgiven rapport om bofællesskaber07-05-20191904715904822
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. autorisation som læge i Danmark14-05-20191904737910498
Advokatfirmaet SJ LawKlage over afslag på autorisation som læge16-05-20191904761912960
 Ønsker oplysninger om den danske administration af tandlægeområdet16-05-20191904771912821