Fra: 22-05-2019 til: 22-05-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. artikel om tilsætningsstoffer m.m.14-05-2019SJ-STD-DEPSDPE910494
 Spørgsmål fra lærerstuderende vedr. forslag om at livsmestring skal på skoleskemaet15-05-2019SJ-STD-SUMAI911153
Odsherred TerapihaveDiagnoser vedrørende langvarig stress/udbrændthed15-05-2019SJ-STD-SUMAI911960
 Borgerhenvendelse vedr. det kræftfremkaldende stof nitrit18-05-2019SJ-STD-SUMLLU913236
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. Real Driving Emission 417-04-20181601077592355
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. CLP-forordningen11-09-20181601077691544
Miljø- og FødevareministerietIndkaldelse og dagsorden til møde i EU-specialudvalget vedr. miljø, tirsdag den 6. november 201801-11-20181601077742378
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. EU-miljømærket Blomsten02-03-20181601077555801
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. forlængelse af godkendelsesperiode for aktivstoffer05-03-20181601077557397
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. nyt drikkevandsdirektiv16-02-20181601077545006
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. havneforanstaltninger, høringsfrist fredag den 9. marts 2018, kl. 14.0013-02-20181601077543502
Miljø- og FødevareministerietHøring over udkast til vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter - frist 3. december 201829-10-20181601077734308
Brøndby KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen fra Brøndby Kommune22-05-20191601587915269
Gribskov KommuneOverførselsanmodninger for værdighedsmidler for tidligere år til 2019 fra Gribskov Kommune22-05-20191601676915312
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesMateriale til Nordisk folkesundhedsarena i Reykjavik 28 maj - opdateret dagsorden15-05-20191609054914495
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesMateriale vedr. Nordisk folkesundhedsarena 28 maj, Reykjavik21-05-20191609054914491
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU vedr. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-202720-05-2019SJ-STD-DEPISH913574
 Borgerhenvendelse - ansøgning om Libre13-12-20161610742255360
Region NordjyllandOrientering om oprettelse af Regionsklinik Nykøbing Mors, jf. forsøgsbestemmelserne i sundhedslovens §23309-11-20181703493745155
DomstolsstyrelsenIndstilling af formand til Ankenævnet for Patientforsikring - Domsstolsstyrelsen22-05-20191703721915449
Styrelsen for Patientsikkerhed
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center København
Oversender spørgsmål om samtykke og tilgang til patientjournaler08-04-2019SJ-STD-DEPESL881091
DGIHenvendelse fra DGI og DFI vedr. regeringsinitiativer for at fremme idrætsdeltagelse07-11-20171707620471104
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. tallerken af bambus og godkendelse af ting til fødevarer18-07-20181800110659619
Gentofte KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Gentofte Kommune vedr. en mere værdig ældrepleje21-05-20191800786914556
Haderslev KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Haderslev Kommune vedr. værdighedsmilliarden og puljen til en bedre bemanding i ældreplejen22-05-20191800794915282
Ishøj KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Ishøj Kommune vedr. værdighedmilliarden20-05-20191800812914013
Varde KommuneRegnskab for 2018-midler fra Varde Kommune vedr. puljen til bedre bemanding20-05-20191800862914028
Børne- og SocialministerietFremsender til orientering dokumenter fra EU delegationen vedr. International Plan of Action on Ageing26-01-20181801087530312
 Anmodning om aktindsigt i de sundhedsmæssige effekter det har at ændre afgifterne på usunde varer05-02-20181801344537204
Global Bioethics OrganizationCall for Abstracts & Invitation: "Age and Longevity in the 21st Century: Science, Policy, and Ethics," April 13-15, 2018 NYC26-02-20181802061551854
Aalborg KommuneKvartalsvis opfølgning på puljen om læge- og sundhedshuse - 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019. Ændret udgave14-05-20191802128913990
Syddjurs KommuneSpørgsmål vedr. satspuljen på ældreområdet 2018-2021 (Syddjurs Kommune)05-03-20181802258556490
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med tilføjelse til mail af 13. marts 2018 vedr. ventetiderne på audiologiske afdelinger19-03-20181802564571022
MadvognenHenvendelse fra borger vedr. ulige konkurrenceforhold på madservice i Danmark08-02-20191802661826453
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forslag om fjernelse af cigaretter fra butikkerne21-03-20181802957573074
Vidensråd for ForebyggelseFremsender til sundhedsministeren rapport "Hvordan forbedrer vi børn og unges mad- og måltidsvaner"26-02-20181803041551735
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. rehabilitering af patienter22-03-20181803232574440
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 10 anbefalinger til at løfte sundheden04-05-20181804116605143
Maries Mad MissionHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender anmeldelse af bogen "Anklagen mod Sukker"29-05-20181804119623226
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kørsel fra hjem til sygehus20-05-20181804139615883
LægeforeningenHøringssvar - høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.01-10-20181804304710070
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tilskud til høreapparater30-05-20181804565625090
University College LillebæltForslag om pulje til etablering sunde madordninger29-05-20181804598623285
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK)Høringssvar fra DemensKoordinatorer - udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)16-11-20181804676752349
Foreningen af Socialchefer i DanmarkMail ang. høringssvar fra FSD vedr. lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg16-11-20181804676752799
AnkestyrelsenMail ang. høringssvar fra Ankestyrelsen vedr. lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg16-11-20181804676752807
Nationalt Videnscenter for DemensHøringssvar fra Nationalt Videnscenter for Demens vedr. lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg15-11-20181804676751716
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA vedr. lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg15-11-20181804676751684
DatatilsynetMail ang. høringssvar fra Datatilsynet vedr. lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg19-10-20181804676725719
ForhandlingsfællesskabetMail ang. høringssvar fra Forhandlingsfællesskabet vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)26-10-20181804676731547
SUFOMail ang. høringssvar fra SUFO vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)14-11-20181804676750492
Ældre SagenMail ang. høringssvar fra Ældresagen vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)24-10-20181804676728701
Danske ÆldrerådMail ang. høringssvar fra Danske Ældreråd vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)12-11-20181804676747185
 Borgerhenvendelse - vedr. EU reglerne for grænsegængere11-07-20181805936658209
 Spørgmål fra skoleelever til projekt om energidrik18-06-20181806391639629
SundhedsstyrelsenUdpegning af medlem til Følgegruppe vedr. anbefalinger for tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt - frist torsdag den 13. september 201802-08-20181806417663254
Dansk Folkeoplysnings SamrådHenvendelse vedr. regeringens strategi for mad, måltider og sundhed20-08-20181806939673308
ErhvervsstyrelsenOffentlig høring - Langeland Kommunes forslag til Kommuneplan 2017-202918-01-20181806960523997
ErhvervsstyrelsenHøring - Forslag til Holstebro Kommuneplan 201823-01-20181806960526790
Hvidovre KommuneForespørger til forplejningstakst/madservicetakster for 201907-11-20181807155743749
Landbrug & FødevarerIndspil til finanslov for 2019 - rýkker for svar21-08-20181807301675025
MåltidspartnerskabetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. de nyligt udgivne anbefalinger fra Advisory Board om ”Mad, måltider og sundhed – Anbefalinger til regeringen og en invitation til hele Danmark”04-05-20181807583604481
Danske ÆldrerådInvitation til Dansk Ældreråds repræsentantskabsmøde 29. april 201904-02-2019SJ-STD-DEPALNH820738
 Borgerhenvendelse - vedr. hjælp som pårørende til syg ældre i eget hjem12-10-20181808588720684
MedComForespørger til status vedr. afklaring af retssikkerhedslovens §12 c i forhold til sygehusadviser til kommunerne13-05-20191809111908739
FOA - Fag og ArbejdeFælles initiativ: I de bedste hænder12-09-20181809244743119
FOA - Fag og ArbejdeForslag til videreuddannelse på sosu-området og forslag om medicinsikkerhed på botilbud21-08-20181809244743113
Aalborg UniversitetInvitation til deltagelse i konferencen: Bord Dæk Dig - den 27. september 201824-08-20181809364678078
Vidensråd for ForebyggelseKom til konference om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge den 7. februar 201928-11-20181809364764509
EgmontFolkemødeinvitation til sundhedsministeren: Reception på Folkemødet 201916-05-20191809460912932
 Henvendelse om brænderøgsproblematikken30-04-20181809868603457
 Henvendelse til ældreministeren vedr. et selvudviklet koncept "Sunde Venskaber"04-12-20181810254769704
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Stop kriminaliseringen af jægere og sportsskytter16-05-20191900066912902
Fondenes VidenscenterHenvendelse til sundhedsministeren vedr. de almennyttige fonde og fondslignende foreninger20-05-20191900066913726
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. pakkeforløb21-05-20191900078914520
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 172 af 20. maj 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten21-05-20191900147914954
Center for LudomaniRevideret projektbeskrivelse vedr. forebyggelse af ludomani21-05-20191900234914686
Center for LudomaniSvar vedr. budgetter for 2019 og 2020 vedr. midler til behandling af ludomani20-05-20191900243914020
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender kronik "Et indspark til sundhedsreformen" til inspiration13-01-20191900554799853
Danske PatienterTil sundhedsministeren - offentliggørelse af indspil om almen praksis09-01-20191900619797170
FOA - Fag og ArbejdeHenvendelse fra FOA vedr. regeringens udspil ”Flere hænder og større arbejdsglæde”, 18. januar 201918-01-20191900828804903
FOA - Fag og ArbejdeHenvendelse til sundhedsministeren - sundhedsudspil - fremsender bud på, hvordan vi i fremtiden får et sundhedsvæsen i top17-01-20191900828804476
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgHenvendelse til ældreministeren vedr. de forebyggende hjemmebesøg og forslag til forbedringer30-01-20191901119816390
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgHenvendelse til sundhedsministeren vedr. de forebyggende hjemmebesøg og forslag til forbedringer30-01-20191901119816531
Varde KommuneForespørger til anvendelsen af midler til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord29-01-20191901122815931
Kost & ErnæringsforbundetHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om dialog om sundhedsreformen18-01-20191901123804891
Forsvarsministeriets PersonalestyrelseBMI-oversigter for sessionerne/Forsvarets Dag 1. halvår 201801-12-20181901124780632
 Klager anmoder om dokument til brug for partshøring vedr. klage over aktindsigt21-05-20191901888914384
Region HovedstadenAnsøgning om tidsbegrænset dispensation for sundhedslovens § 67 til pilotprojektet "Direkte adgang til fysioterapi"08-02-20191901920826246
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Grønland - ingen bemærkninger21-05-20191902151914982
PatienterstatningenHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Patienterstatningen - ingen bemærkninger21-05-20191902151914968
Lægemiddelindustriforeningen - LIFHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - LIF - bemærkninger21-05-20191902151914348
Pharma Danmark - Fagforeningen for LægemiddelakademikereHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Pharma Danmark - ingen bemærkninger21-05-20191902151914184
Dansk ErhvervHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Dansk Erhverv - bemærkninger21-05-20191902151914333
Region NordjyllandHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Region N - ingen bemærkninger20-05-20191902151913811
Forbrugerrådet TænkHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Forbrugerrådet Tænk20-05-20191902151913648
Danmarks StatistikHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - Danmarks Statistik - ingen kommentar14-05-20191902151911126
De Videnskabsetiske Komiteer for Region HovedstadenHøringssvar vedr. informationsbekendtgørelsen - VEK Region - ingen bemærkninger20-05-20191902151913568
Ældre SagenInvitation til deltagelse i Folkemødedebat om fremtidens sundhedsvæsen09-04-2019SJ-STD-DEPKKA884526
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. rekruttering og udbredelse af "Hillerød-modellen"03-02-20191902849820164
 Forespørger til svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. rekruttering og udbredelse af "Hillerød-modellen"25-02-20191902849838465
ModerniseringsstyrelsenAfbeskikkelse som stedfortræder i Regionernes Lønnings- og Takstnævn20-05-2019SJ-STD-DEPKIHA913570
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse vedr. ansøgninger til pulje for etablering af læge- og sundhedshuse06-05-20191903040910442
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse vedr. ansøgninger til pulje for etablering af læge- og sundhedshuse06-05-20191903041910445
Region MidtjyllandPolitisk godkendelse vedr. ansøgninger til pulje for etablering af læge- og sundhedshuse06-05-20191903042910447
Region MidtjyllandYderligere info fra RM vedr. kvartalsvis opfølgning på projekter for sundhedshuse i Region Midtjylland15-05-20191903043913941
SundhedsdatastyrelsenVedr. opfølgning på 2. styregruppemøde for udmøntningen af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-05-20191903130914107
Medela Medical AB14. Internationale Amme og Laktations Symposium i London07-03-20191903424849273
 Borgerhenvendelse - vedr. medicinsk cannabis: Forsøgsordning forbigår epilepsibørn og unge02-04-20191903739875401
 Borgerhenvendelse - anmoder om liste over læger som har modtaget honorarer fra industrien10-04-20191903860884622
HørebilenHenvendelse vedr. fejlagtig registrering af høreklinik på hjemmeside23-04-20191904014891020
SundhedsstyrelsenREMINDER: Udpegning til Arbejdsgruppe for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi - Udpegningsfrist: D. 11/4-19 kl. 12.0012-04-20191904138888216
Børns VilkårFå inspiration til at stoppe tsunamien af psykisk mistrivsel25-04-20191904139894698
Halsnæs KommuneKommune sender svar på orientering om alkoholbehandling af tredjelandsborger22-05-20191904283915138
Halsnæs KommuneKommune orienterer om svar på lovvalg fra Udbetaling Danmark15-05-20191904283914270
UdenrigsministerietTallinn: Orientering om ny estisk regering godkendt af præsidenten d.d.24-04-20191904566893602
StatsministerietAnmodning om bidrag til Folketingets Præsidiums møde med Inatsisartuts formandskab21-05-20191904577914486
Tårnby KommuneRykker for svar på henvendelse vedr. afgift ved udeblivelse i kommunale tandpleje14-05-20191904681910170
Økonomi- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse - ønsker oplysninger omkring danske demensplejehjem16-05-20191904688912924
Center for CybersikkerhedHøring: Workshops i regi af NIS-samarbejdsgruppens work stream 9 vedr. kapacitetsopbygning.20-05-20191904726913624
Center for CybersikkerhedHøring: Dagsorden for møde i NIS-samarbejdsgruppen den 5.-6. juni 201916-05-20191904726912826
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - tilbagemelding på henvendelse om projektsamarbejde14-05-20191904736910350
Skau Reipurth & PartnereAktindsigt: Anmodning om aktindsigt i al korrespondance med andre myndigheder og private virksomheder vedr. nikotinposer uden tobak14-05-20191904770910172
 Fremsender supplerende oplysninger til tidligere fremsendt henvendelse vedr. administration af tandlægeområdet16-05-20191904771912903
Region MidtjyllandKvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2018 vedr. Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup03-04-20191904786914196
Region MidtjyllandFremsender kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2018 vedr. sygehusinvesteringer03-04-20191904787877804
StatsministerietAnmodning om bidrag til Folketingets Præsidiums møde med Lagtingets formandsskab16-05-20191904807912904
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. responstid på tilkald af ambulance i Nordjylland18-05-20191904826913368
Global Cannabis InstituteHenvendelse til sundhedsministeren om cannabis15-05-20191904837911385
Landsorganisationen NaturSundhedsrådet - LNSHenvendelse til sundhedsministeren vedr. en ny form for kræftbehandling20-05-20191904847913953
Region SjællandAnsøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter Sundhedslovens § 233, stk. 221-05-20191904855914299
AngstforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af forskellige former for angst09-01-20191904858901374