Dato: 6.-5.-2019 klokken: 10:32:16
Fra oprettet: 03-05-2019
Til oprettet:  05-05-2019
Valgte kriterier: Åben postliste, Udgående post
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU SUU L 219 - ændringsforslag 03-05-2019 1803288 901456
Region Nordjylland Status til Region Nord vedr. midler til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling på Centre for Voldtægtsofre 03-05-2019 1805629 901238
Danske Regioner Foreløbigt svar på invitation til styringsdebat på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901429
Novo Nordisk A/S Foreløbigt svar på invitation til samtale og middag på Folkemøde 03-05-2019 1809460 901574
Depressionsforeningen Foreløbigt svar på invitation til arrangement på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901582
Foreningen af Speciallæger - FAS Svar på invitation til deltagelse i debat 03-05-2019 1809460 901405
Efterskoleforeningen Svar på invitation til debat på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901594
Dansk Sygeplejeråd Svar på invitation til Folkemøde 03-05-2019 1809460 901468
AIDS-Fondet Svar på invitation til PrEP-debat på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901477
Cyklistforbundet Foreløbigt svar på invitation til dialogcykeltur 03-05-2019 1809460 901488
Atea Svar på invitation til debat på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901496
Leo Innovation Lab Svar på invitation til deltagelse i folkemødedebat 03-05-2019 1809460 901508
Institut for Idræt og Ernæring Svar på folkemødeinvitation til debatpanel om ulighed i sundhed 03-05-2019 1809460 901385
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) Svar på invitation til folkemødedebat 03-05-2019 1809460 901556
Dansk Industri
Danmarks Tekniske Universitet
Svar på invitation til debat på Folkemødet 03-05-2019 1809460 901527
Sundhedsstyrelsen Kvittering på bekræftelse for deltagelse i panel vedr. fødselsdepression 03-05-2019 1810188 901589
Miljø- og Fødevareministeriet Anmodning om overtagelse af henvendelse om sundhedsdata for forbrændingsanlæg i København 03-05-2019 1900078 901288
Haderslev Kaserne Svar på invitation til Lysfest 03-05-2019 1900080 901223
Danske Fodterapeuter Svar på henvendelse vedr. regeringens sundhedsreform 03-05-2019 1901770 901412
  Anmoder borger om yderligere oplysninger vedr. autorisationssag 03-05-2019 1901934 902014
Næstved Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902949 901729
Silkeborg Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902952 901793
Fredericia Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902955 901696
Greve Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902957 901699
Københavns Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902963 901726
Region Nordjylland Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902966 901781
Vesthimmerlands Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902980 901774
Middelfart Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902988 901746
Vesthimmerlands Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902989 901772
Guldborgsund Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902990 901708
Slagelse Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902993 901760
  Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902995 901737
Hørsholm Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1902998 901722
Favrskov Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903002 901724
Faaborg-Midtfyn Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903003 901692
Aarhus Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903004 901701
Hvidovre Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903014 901717
Odsherred Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903019 901750
Guldborgsund Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903022 901704
Region Syddanmark Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903028 901756
Psykiatrien i Region Syddanmark Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903028 901778
Herning Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903032 901710
Slagelse Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903037 901762
Region Midtjylland Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903044 901765
Odsherred Kommune Svar på ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 2019 03-05-2019 1903603 901752
  Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen 03-05-2019 1903622 901290
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina  Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 785 03-05-2019 1903758 901227
Danske Regioner Opfølgning på regionale implementeringsstrategier for et samlet patientoverblik 03-05-2019 1904105 901571
Sundhedsdatastyrelsen Svar på forespørgsel om aftalepapirer fra den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 03-05-2019 1904334 902062
Rigshospitalet - Blegdamsvej Godkendelse af budget for centre vedr. seksuelle overgreb. Anmodning om svar på antal henvendelser 02-05-2019 1804548 900294
Region Hovedstaden Opklarende spørgsmål til Region H's reviderede budget - regionale voldtægtscentre 02-05-2019 1805629 900427
Foreningen Forældre og Fødsel Vedr. udpegning til panel til udvikling af den nationale strategi for forældre med fødselsdepressioner 02-05-2019 1810188 901337
Swedish Care International AB Svar på invitation til VIP-middag i anledning af Dementia Forum X 2019 02-05-2019 1900030 900464
The Embassy of Georgia in Copenhagen Reply to invitation to the celebration of the Independence Day of Georgia 02-05-2019 1900031 900426
  Partshøring i klagesag vedr. tandlæges tilknytning til et dentaldepot 02-05-2019 1903092 900833
  Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen 02-05-2019 1903360 900386
  Svar på aktindsigtsanmodning vedrørende åremålsansættelser i departementet og dertilhørende institutioner 02-05-2019 1904079 901156
  Udpegningsbrev - Panel vedr. fødselsdepression 01-05-2019 1810188 900418
  Udpegningsbrev - Panel vedr. fødselsdepression 01-05-2019 1810188 900424
  Svar på spørgsmål om Lægemiddelsstyrelsens økonomi 01-05-2019 1902895 898800
  Høring vedr. aktindsigtsanmodning i materiale vedr. candida auris 30-04-2019 1904001 900181