Fra: 07-05-2019 til: 07-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Holstebro Kommune
Region Midtjylland
Anmodning om status for sundhedshus i Holstebro06-05-20191603326903574
Lemvig Kommune
Region Midtjylland
Anmodning om status for Akuthus Lemvig06-05-20191603335903426
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Europakommissionen om udpegning af suppleant til Udvalget for risikovurdering inden for lægemiddelovervågning (PRAC)06-05-20191700193903322
Region SjællandGodkendelse af regnskab vedr. satspuljeprojekt om medicingennemgang03-05-20191704199901264
Skanderborg KommuneTilbagemelding vedr. anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje mv. fra Skanderborg Kommune06-05-20191800848903319
Slagelse KommuneSvar vedr. anmodning om overførsel af midler til bedre bemanding og værdighed fra 2018 til 201906-05-20191800850903315
Region MidtjyllandTil Region Midt: Svar på spm. og status for behandling af budget mv. vedr. regionale voldtægtscentre03-05-20191805629902175
KLHenvendelse om udkast til vejledning om substitutionsbehandling26-04-20191808325903549
Gladsaxe KommuneGodkendelse af budget vedr. projekt "Digitale kompetencer på tværs" - Gladsaxe Kommune06-05-20191809491902465
DyrehavsbakkenInvitation til ældreministeren til middag og premiere i Cirkusrevyen07-05-20191900031904421
Børne- og SocialministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelsen vedr. optagelse på venteliste til plejebolig06-05-20191900078902713
Privathospitalet FrederiksbergSpørgsmål til revideret projektbeskrivelse vedr. behandling af ludomani06-05-20191900236903779
Statsrevisorerne SekretariatetSundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. Beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter06-05-20191900269903615
Lægerne bygaden 3Svar på henvendelse vedr. midler til sundhedshus06-05-20191900863903127
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen06-05-20191900945903391
DigitaliseringsstyrelsenVedr. frist for ISO 27001-handleplan03-05-20191901543904121
FinansministerietOrienteringsmail til ministeren for offentlig innovation vedr. henvendelse fra Hjerteforeningen06-05-20191901768902510
Københavns KommuneTakker for bemærkninger vedr. tilsagn om egenfinansiering til Københavns Kommunes ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse06-05-20191902963903550
Vordingborg KommuneSvar på henvendelse om status på proces for "Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" - Vordingborg Kommune06-05-20191903031903173
 Svar på henvendelse om manglende sundhedsydelser og service07-05-20191903512904136
FinansministerietBemærkninger vedr. fremdriftsrapport 2019 på implementering af verdensmål06-05-20191903526902518
 Svar fra sundhedsministeren vedr. fremtidigt tandplejesystem06-05-20191903661902702
StatsministerietOrientering vedr. svar til Færøerne om behandlingsgaranti06-05-20191903706903517
Heilsu- og InnlendismálaráðiðSvar på forespørgsel om behandlingsgaranti06-05-20191903706903500
Antidote DanmarkSvar på henvendelse om projektbeskrivelse og budget vedr. Antidote Danmark03-05-20191903775903412
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om tilbagemelding vedr. henvendelse om projektbeskrivelse og budget - Antidote Danmark03-05-20191903775903423
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 78606-05-20191903836903837
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 78806-05-20191903836903842
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 78706-05-20191903836903840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 81807-05-20191903985904142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 82607-05-20191904074904161
 Svar på aktindsigtsanmodning af 29. april vedr. rapport bestilt af Sundhedsstyrelsen07-05-20191904218904713
WHO´s Regionalkontor for EuropaExtract and picture from the Danish Minister for Health06-05-20191904262902919
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 83807-05-20191904304904150
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 2007-05-20191904314904466
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 2107-05-20191904314904468
Frederiksberg KommuneSvar på spørgsmål vedr. informeret samtykke i børne- og ungdomstandplejen07-05-20191904316904640
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse vedr. udvidelse af godtgørelsesordningen for asbestofre29-04-20191904347902443