Fra: 08-05-2019 til: 08-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgTil satspuljeordførerne på sundheds- og ældreområdet: Orientering om slutevaluering for satspuljeinitiativet ”En værdig død – et modelkommuneprojekt”07-05-20191600954904449
RinggårdenTilsagn for 2019 i forlængelse af statusrapport 2018 for Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling08-05-20191602841905571
Aabenraa KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191802071905906
Kolding KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191802087905916
Vesthimmerlands KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201806-05-20191802102903235
Fredericia KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191802107905986
Aalborg KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201806-05-20191802128903344
Aarhus KommuneOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191802151905806
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - ændringsforslag (1803331)07-05-20191803331904210
Hemmet PlejehjemSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger07-05-20191805617904100
ErhvervsministerietBemærkninger til Life science vækstplan i en kortere engelsk version07-05-20191806867904596
 Reply regarding Diabetes Medicine in Denmark08-05-20191809265905160
Swedish Care International ABAfbud fra ældreministeren til Dementia Forum X 201908-05-20191900030905170
Danske SeniorerSvar på invitation til ældreministeren til kongres i Danske Seniorer08-05-20191900030905179
Helse- og OmsorgsdepartementetSvar på invitation til Nordisk seminar om demens08-05-20191900030905570
Alfa KøbenhavnGodkendelse af revideret materiale vedr. midler til ludomanibehandling07-05-20191900244904093
SundhedsdatastyrelsenUdpegning af deltagere til workshop for målbillede03-05-20191901582902532
Øfeldt Centrene ApSKvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning af 7. maj 2019 vedr. Øfeldt Centrene08-05-20191903016905791
Region NordjyllandForespørgsel om estimater af økonomi ift. initiativer i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren03-04-20191903130905748
MedComTilsagnsbrev - foranalyse af AI-projekt (anvendelse af kunstig intelligens i almen praksis)07-05-20191903224904078
 Svar vedr. forholdene efter Brexit08-05-20191903484905192
SundhedsstyrelsenAnmodning om tilbagemelding vedr. henvendelse om projektbeskrivelse og budget - Antidote Danmark03-05-20191903775903418
 Svar på henvendelse vedr. behandling af sklerose07-05-20191903864903943
Dansk Kristelig SygeplejeforeningSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. sygeplejerskers arbejde07-05-20191904021904035
 Response to request for meeting and cooperation07-05-20191904045904111
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. journalføring07-05-20191904270904070
SundhedsstyrelsenSvar til SST om overførsel af henvendelse om behandling af tredjelandsborger08-05-20191904283905533
 Kvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning - Yderligere aktindsigt - ny model for tandplejen08-05-20191904449905655