Fra: 09-05-2019 til: 09-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningKontrakt for 2019 til underskrift: 'Sammen om mental sundhed'08-05-20191601142905750
Holstebro KommuneSvar på opklarende spørgsmål vedr. sundhedshus i Holstebro08-05-20191603326905865
Skanderborg KommuneSvar vedr. anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje09-05-20191800848907178
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Liselott Blixt
TIL BLÅ SUNDHEDSORDFØRERE: Orientering om certificeringsordningen for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet mhp. eventuelle bemærkninger07-05-20191801599904806
RKSK EjendommeOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191801955905348
Region SyddanmarkOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201808-05-20191802069905898
Region NordjyllandOpfølgning på projekt - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201806-05-20191802121903283
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Svar på henvendelser til ombudsmanden om behandling af aktindsigtsanmodning (NKR-evaluering for tandpleje)23-10-20181806929684302
Gadejuristen
Brugerforeningen
Brugernes Akademi
Henvendelse om ændringer af autorisationslovens § 4102-05-20191807944905577
 Svar på invitation til ældreministeren til at holde foredrag/oplæg i senior klub09-05-20191900030906582
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om arbejdsskade09-05-20191900078906171
Børne- og SocialministerietOversendelse af henvendelse om alkoholtakster på tilbudsportalen09-05-20191900078906161
Plant et TræOrientering af borger om oversendelsen vedr. projekt Plant et Træ09-05-20191900078906432
CirkusrevyenSvar på invitation til Cirkusrevy og middag09-05-20191900080906995
folkBALTICA e.VSvar på invitation til åbningskoncert09-05-20191900080907019
Dansk Selskab for Klinisk MikrobiologiSvar på invitation til 50 års jubilæum09-05-20191900080906193
HøreforeningenSvar på invitation til landsmøde09-05-20191900082906990
Ludomaniklinikken MindworkSvar vedr. omdisponering af budgetpost for projekt vedr. behandling af ludomani07-05-20191900231904217
SpillemyndighedenSvar på invitation til Spillemyndighedens Branchedag09-05-20191902923906410
 Svar på henvendelse vedr. almenmedicinske kompetencer09-05-20191903727906993
Miljø- og FødevareministerietSvar på henvendelse om aflysning af møde på torsdag (National handlingplan for udfasning af kviksølv)08-05-20191903849905829
Styrelsen for PatientsikkerhedBestilling til STPS: Bidrag om patientsikkerhed vedr. direkte adgang til fysioterapi (F 9/5)02-05-20191903929900465
Brønderslev KommuneSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fælles hjælpeordninger08-05-20191904239905241
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Henvendelse om EMCDDA-pilotprojekt (pilotprojekt om stofindtagelsesrum)04-04-20191904450905597
SundhedsstyrelsenHenvendelse om EMCDDA-pilotprojekt (pilotprojekt om stofindtagelsesrum)04-04-20191904450905604
 Reply: Student from South Korea regarding an interview08-05-20191904516905158