Fra: 13-05-2019 til: 13-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Københavns KommuneKvittering for modtagelse af henvendelse om stofindtagelsesrummet H1713-05-20191606063909910
Aarhus KommuneSvar på overførselsanmodning for restbeløb vedr. 2018-tilskud fra Aarhus Kommune vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen09-05-20191800871907226
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. afrapportering for 2018 for "DLB - Dansk Ludomani Behandling"30-04-20191801003908097
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. afrapportering for 2018 for "FKL - Forskningsklinikken for Ludomani"30-04-20191801004908101
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. afrapportering for 2018 for "LIV - Ludomani og Indsattes Velfærd"30-04-20191801006908100
Forskningsklinikken for LudomaniSvar vedr. afrapportering for 2018 for "TELE - Ludomanibehandling i Eget Hjem"30-04-20191801007908102
Dansk ErhvervSvar til Dansk Erhverv om møde - Certificeringsordning for fremmedssprogstolke på sundhedsområdet13-05-20191801599909021
Helsingør KommuneAnmodning om opfølgning på projektet vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" i 201810-05-20191801976907897
Fredensborg KommuneAnmodning om opfølgning på projektet vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" i 201810-05-20191802036907940
Gladsaxe KommuneAnmodning om opfølgning på projektet vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" i 201810-05-20191802070908050
Odsherred KommuneAnmodning om opfølgning på projektet vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" i 201810-05-20191802100907835
Københavns KommuneAnmodning om opfølgning på projektet vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" i 201810-05-20191802114908182
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering til Rigshospitalet vedr. antal henvendelser til Center for seksuelle overgreb09-05-20191804548906520
Region MidtjyllandForespørgsel på budget for 2019 og regnskab fra 2018 fra Videnscenter for voldtægtsofre09-05-20191804548906623
Randers KommuneVedr. puljen til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201910-05-20191805524908044
FjordstjernenVedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 201910-05-20191805531908130
 Vedr. spørgsmål om SST's habilitetserklæring13-05-20191810188909291
Sorø KommuneSvar vedr. finansiering af dialyse i hjemmet13-05-20191810211909616
SundhedsdatastyrelsenBehovsafklaring vedr. projekt om bedre information om brug af data til forskning09-05-20191810363907227
Ministry of Health, Labour and WelfareSvar på invitation til Evening Seminar in Geneva on May 22, 201909-05-20191900030906537
 Svar på henvendelse til ældreministeren - ønsker et interview omkring det parlamentariske arbejde13-05-20191900030908715
FSTB - Foreningen for Støtte til Transkønnede BørnForeløbigt svar på invitation til FSTBs debat om juridisk kønsskifte for børn og unge i forbindelse med Copenhagen Pride10-05-20191900081907589
The Embassy of Georgia in CopenhagenSvar på henvendelse vedr. ønske om møde med sundhedsministeren13-05-20191900081908788
Danmarks ApotekerforeningSpørgsmål til Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse vedr. misbrug af CPR-nummer fx ved brug af falske recepter10-05-20191900158907885
Behandlingscenter TjeleAnmodning om status ifm. etablering af nye tilbud10-05-20191900233908436
DropUd ApsPræcisering vedr. opklarende spørgsmål til etablering af yderligere behandlingstilbud10-05-20191900236908358
DropUd ApsOpklarende spørgsmål til etablering af yderligere behandlingstilbud10-05-20191900236908207
PreMed ApSSvar på henvendelse vedr. ambulancekørsel i Danmark10-05-20191901669907584
Astma-Allergi DanmarkVedr. henvendelse til sundhedsministeren om møde om sundhedsreformen10-05-20191901775908046
SundhedsdatastyrelsenAnmoder SDS om at ringe vedr. klage over aktindsigt13-05-20191901888908851
Foreningen Forældre og FødselVedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til krav og anbefalinger til organisering af fødeområdet10-05-20191902678908204
 Vedr. henvendelse om familieambulatorierne13-05-20191902745908854
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fordelene ved udenlandske læger10-05-20191903202908320
DantickSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. borrelia10-05-20191903280907590
Region NordjyllandVedr. status for øremærket midler til fødeafdelingerne 201813-05-20191903287909362
Børne- og SocialministerietVedr. bidrag til svar af SOU spørgsmål vedr. koordinerende tilbud for tidlig opsporing og opfølgning til rusmiddeleksponerede børn10-05-20191903390907616
SundhedsstyrelsenÆndring i dato for departementschefens besøg til Grønland09-05-20191903559907253
Københavns KommuneSkriftligt svar på henvendelse om sundhedslovens §§ 43 og 4413-05-20191903726908821
 Genfremsendelse af svar på henvendelse om almenmedicinske kompetencer i udbudsklinikker09-05-20191903727907190
SundhedsstyrelsenKvittering for modtagelse af henvendelse om naloxon13-05-20191903775909906
Styrelsen for PatientsikkerhedKvittering for modtagelse af henvendelse om naloxon13-05-20191903775909907
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om sundhedsreformen og sygeplejersker10-05-20191903925908175
 Svar på henvendelse vedr. konsultation på sygehuset10-05-20191903926890120
StatsministerietTil STM: Udfyldt spørgeskema om høring og høringsperioder for lovforslag fremsat i FT 2018/201910-05-20191903952908185
Danske Regioner
KL
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Orientering - Regulering af økonomisk ramme og honorarer m.v. i voksentandpleje pr. 1. juni 201913-05-20191904178908800
 Svar på din henvendelse vedr. uhensigtsmæssig lovgivning om patienterstatningssager10-05-20191904203908470
 Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsreformen10-05-20191904250908192
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsvæsenet13-05-20191904363909159
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. muligheden for at klage over sin praktiserende læge10-05-20191904506908259