Fra: 14-05-2019 til: 14-05-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Center for OrgandonationGodkendelse af regnskab 2018 vedr. Dansk Center for Organdonation13-05-20191600787909296
 Genbeskikkelse af medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn14-05-20191604318910826
 Besvarelse af henvendelse af 17. april 2019 vedr. behandling af kræft13-05-20191608559909597
Region NordjyllandSvar vedr. status for lægesituationen i Sundhedshus Sæby 201913-05-20191609747909074
Region NordjyllandVedr. status for lægesituationen i Sundhedshus Sæby 201913-05-20191609747908998
Gribskov KommuneSvar vedr. overførselsanmodning vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding til 201914-05-20191800790910267
OUH Odense universitetshospitalVedr. afrapportering for midler til behandling af ludomani13-05-20191801011909116
BørneulykkesfondenAfslutning af projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom14-05-20191804620910209
OUH Odense universitetshospitalAfslutning af projekt under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom14-05-20191804621910300
Varde KommuneVedr. afrapportering på projektet "livskvalitet på plejecentre" - pulje til livskvalitet10-05-20191805474908435
FjordstjernenVedr. aktivitetspuljemidler for 2018 - pulje til livskvalitet10-05-20191805510908070
Region SjællandTil Region Sjælland: vedr. eventuelle overskydende midler til regionale voldtægtscentre08-05-20191805629907079
SundhedsdatastyrelsenVedr. udskydelse af ministeriets review-møder med Statens It-råd pga. folketingsvalget10-05-20191806579908196
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Udskydelse af ministeriet's review-møder med Statens It-råd pga. folketingsvalget10-05-20191806579908202
DigitaliseringsstyrelsenUdskydelse af ministeriets review-møder med Statens It-råd pga. folketingsvalget10-05-20191806579908170
SundhedsdatastyrelsenVedr. udskydelse af ministeriets review-møder med Statens It-råd pga. folketingsvalget10-05-20191806579908189
SundhedsdatastyrelsenVedr. udskydelse af ministeriets review-møder med Statens It-råd pga. folketingsvalget10-05-20191806579908389
Herning KommuneSvar til Herning Kommune - Vedr. "samboende" i lægevalgsbekendtgørelsens § 3, nr. 214-05-20191809477910828
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Sundhedsstyrelsen
Kvittering for udpegning til panel for fødselsdepression14-05-20191810188910972
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til spørgeramme - projekt om bedre information om brug af data til forskning13-05-20191810363909161
SkabelonDesign A/SOpfølgning på mødet i fredags hos SkabelonDesign - Arbejdsgruppe om professionalisering af skabeloner m.v.13-05-20191810536909885
Italiens AmbassadeSvar på invitation til ældreministeren: the Italian National Day 1. juni13-05-20191900031908737
 Svar på invitation til fernisering og reception: Kæmpestore billeder af 90 medlemmer af Folketinget fotograferede med lukkede øjne. Invitation til reception onsdag den 15. maj kl. 16.00.13-05-20191900031909521
 Svar på anmodning om møde med sundhedsministeren14-05-20191900053910173
 Svar vedr. tale til cannabiskonference 6 maj14-05-20191900066910502
 Svar på invitation til udstilling af kæmpestore billeder af 90 medlemmer af Folketinget fotograferede med lukkede øjne14-05-20191900080910163
Trial NationVedr. konstituering af direktør til Trial Nation05-04-20191900084909405
Center for Digital PædagogikGodkendelse af revideret budget vedr. forebyggelse af ludomani13-05-20191900239909646
Region MidtjyllandSvar på henvendelse med opklarende spørgsmål vedrørende ”Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Et stærkere sundhedsvæsen – tættere på dig.” (26. marts 2019)13-05-20191900945909368
 Besvarelse af henvendelse af 26. marts 2019 om sundhedsreformen13-05-20191900945909325
Øfeldt Centrene ApSSvar på henvendelse vedr. Øfeldt Centrene14-05-20191900999910890
StatsministerietOrientering om svar på borgerhenvendelse vedr. grænserne for sundhedsfællesskaberne10-05-20191901652908152
Ministry of Health, Labour and WelfareSvar på invitation til evening Seminar14-05-20191901813910351
The World Economic ForumSvar på invitation til High-Level Ministerial Dinner14-05-20191901813910356
Ministry of Health, Labour and WelfareSvar på invitation til evening Seminar14-05-20191901813910343
The World Economic ForumSvar på speaker invitation - World Economic Forum WHA Breakfast14-05-20191901813910245
 Partshøring i klagesag om aktindsigt14-05-20191901888910242
SundhedsdatastyrelsenKvalitetssikring af uddybende vurdering om ekstraheringspligt14-05-20191901888910071
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om status for sagsbehandling i konkret autorisationssag14-05-20191901934910912
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsreformen02-04-20191902302848909
Context Media ApSSvar på henvendelse om sagsbehandlingstid i autorisationssager14-05-20191902352910896
Børne- og SocialministerietVedr. svar om familieambulatorierne efter udskrivelse af valg13-05-20191902745909333
 Svar på henvendelse til Folketinget vedr. ændring i oplysninger på sundhed.dk14-05-20191902786911024
Region HovedstadenAnmodning om årlig status for Rigshospitalet og Amager/Hvidovre hospital13-05-20191903287909674
 Svar på henvendelse om automatisk organdonation13-05-20191903319909056
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling på hospital29-04-20191903394884468
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikÆndring i dato for departementschefens besøg til Grønland09-05-20191903559907252
 Besvarelse af henvendelse af 7. april 2019 om koloskopiundersøgelse13-05-20191903804909458
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for bidrag vedr. direkte adgang til fysioterapi14-05-20191903929909992
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsvæsenet13-05-20191903942908294
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ventetid og lægemangel13-05-20191903971909741
 Svar på din henvendelse om etablering af en privat fødeklinik med visitationsret13-05-20191904196909748
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om klage over afslag på autorisation som sygeplejerske14-05-20191904231910743
Radio24syvFremsendelse af afgørelse på aktindsigt i henvendelse fra Kuwait om dataudtræk, Radio24syv10-05-20191904322909205
 Svar på henvendelse vedr. situationen i sundhedsvæsenet13-05-20191904364908138
 Svar på henvendelse vedr. specialuddannelse i intensiv sygepleje14-05-20191904376910729
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergSvar vedr. lovgivning om sundhedsforskning14-05-20191904387908895
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rekruttering af læger13-05-20191904392909177
 Kopi af ministeriets tidligere svar på henvendelse om parkeringsforhold ved Odense Universitetshospital04-04-20191904440908832
 Svar på henvendelse vedr. øjenoperation13-05-20191904465909744
 Svar på henvendelse om Ringsted sygehus13-05-20191904527909016
SundhedsstyrelsenMinisteriet indstiller repræsentant til fælles referencegruppe på 3 NKR (nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling inden for psykiatrien)10-05-20191904542907782
D.Med Medical ServicesReply regarding dialysis centers Denmark13-05-20191904576909469
 Svar på henvendelse om evt. besøg14-05-20191904589910392
 Svar på borgerhenvendelse om substitutionsbehandling14-05-20191904595910197