Fra: 29-03-2019 til: 31-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 740 (S)29-03-2019SJ-STD-SUMMPE872846
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 741-745 (S)29-03-2019SJ-STD-SUMMPE872848
Aalborg KommuneSvar på henvendelsen vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 2018 fra Aalborg Kommune29-03-20191601573872626
Billund KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmilliarden fra Billund Kommune28-03-20191601582871642
Frederikssund KommuneFremsender revisionsgodkendt regnskab for 2018 vedr. en værdig ældrepleje28-03-20191601605871294
Rebild KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmidlerne fra Rebild Kommune28-03-20191601904871430
Rebild KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. værdighedsmidlerne fra Rebild Kommune28-03-20191601904871521
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - spm. 44, ændret ordlyd (S)29-03-20191604285872746
Region SyddanmarkRegnskab 2018 vedr. REHPA, j.nr. 160434927-03-20191604349873445
Samsø KommuneSamsø Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68480 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191607347872550
Jammerbugt KommuneJammerbugt Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68495 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191607348872085
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68429 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191608006872521
Greve KommuneGreve Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68430 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191608007872101
Tønder KommuneTønder Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68460 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191608038873016
Aarhus KommuneAarhus Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68482 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191608057873099
Hjørring KommuneHjørring Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68497 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.29-03-20191608069872082
Dansk Farmacihistorisk FondRettelse og ekstra bilag til bestyrelsesmøde i Dansk Farmacihistorisk Fond28-03-20191609941871038
 Orientering om plakat til lægestuderende m.m.28-03-20191700328872019
 Bemærkninger vedr. formandsskab i netværket for rådgivning om sundhedsdata27-03-20191707998870562
Region HovedstadenSpørgsmål til delvis ubrugt bevilling vedr. belønningsgaver til tapre børn på sygehuse - sag 180057126-03-20191800571871989
Dragør KommuneRevisorgodkendt regnskab 2018 for bedre bemanding i ældreplejen fra Dragør Kommune28-03-20191800769871082
Faxe KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb af 2017-tilskud fra Faxe Kommune vedr. værdighedsmidlerne28-03-20191800775871447
Frederikssund KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskuddet fra Frederikssund Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen29-03-20191800782872397
Gentofte KommuneGentofte Kommunes regnskab for 2018 for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen sags.nr. 180078629-03-20191800786872880
Horsens KommuneRegnskab for 2018-midler fra Horsens Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen28-03-20191800807871670
Hvidovre KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding på ældreområdet fra Hvidovre Kommune sagsnr. 180080829-03-20191800808872767
Kalundborg KommuneRegnskab for værdighedsmidler og bedre bemandingsmidler for 2018 fra Kalundborg Kommune28-03-20191800814872304
Kalundborg KommuneOverførselsanmodning af restbeløb vedr. 2018-tilskud fra Kalundborg Kommune vedr. værdighedsmidlerne29-03-20191800814872999
Kolding KommuneAnmodning om overførsel af midler fra 2018 til 2019 fra Kolding Kommune29-03-20191800816872991
Kolding KommuneRegnskab for støtte fra puljen til en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Kolding Kommune sagsnr. 180081629-03-20191800816872599
Ringsted KommuneOverførselsanmodning på hhv. værdighedspuljemidlerne og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra 2018 til 2019 fra Ringsted Kommune29-03-20191800842872613
Rudersdal KommuneRegnskab for 2018-midlerne vedr. pulje til en bedre bemanding i ældreplejen fra Rudersdal Kommune Sagsnr. 180084428-03-20191800844872380
Sorø KommuneRegnskab vedr. bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Sorø Kommune29-03-20191800852872509
Sorø KommuneRegnskab vedr. bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Sorø Kommune28-03-20191800852872247
Vordingborg KommuneOverførsel af bevilling fra 2018 til 2019 fra Vordingborg Kommune - en bedre bemanding i ældreplejen28-03-20191800867871105
Center for LudomaniStatus vedr. afrapportering - Pulje vedr. behandling af ludomani - CfL28-03-20191801008871982
Center for LudomaniAfrapportering og regnskab vedr. behandling af ludomani - CfL28-03-20191801008871977
OUH Odense universitetshospitalRegnskab vedr. midler til ludomanibehandling28-03-20191801011871984
Center for LudomaniAfrapportering og regnskab vedr. midler til forebyggelse af ludomani - CfL28-03-20191801014871969
 Kopi af rykker vedr. sag i speciallægelandssamarbejdsudvalget16-03-2019SJ-STD-DEPEMLM858268
 Borgerhenvendelse vedr. utilfredshed med indførelse af 5G28-03-2019SJ-STD-DEPEMLM872008
Odense UniversitetshospitalOUH: Afsluttende afrapportering for projekt "At kunne grine sammen på trods… Vi skaber et ungemiljø der ikke lugter af Børnehospital”. - under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom28-03-20191804621872836
Frederikshavn KommuneFremsender evaluering af projeket: Ung musik på plejecentre29-03-20191805504872079
Sundhed.dkSundhed.dk's strategi til høring i bestyrelse efter rettelser fra ministeriet, KL og DR27-03-20191808647870591
Region MidtjyllandForslag til dagsorden vedr. statusmøde om DNV (Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup) den 29. marts 201928-03-20191809161870967
 Folkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i arrangement28-03-20191809460872011
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag fra STPS vedr. dokumentationskravet i bekendtgørelse om kosmetiske behandlinger § 629-03-20191810633872487
Danmarks Jurist- og Økonomforbund - DJØFOpfordring til at støtte Djøfs Ligestillingsløfte28-03-20191900066871425
Fagbladet JournalistenRundspørge om sociale medier og LinkedIn28-03-20191900066872007
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. bevilling af hjælpemidler28-03-20191900078871069
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever der spørger til stress blandt unge28-03-20191900079872018
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 718 til mundtlig besvarelse 3. april 201929-03-20191900089872318
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-135/19, Pensionsversicherungsanstalt28-03-20191900147873355
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-76/19, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „28-03-20191900147873361
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i sagerne C-109/19-C-111/19, Raggio di Sole m.fl. (udsættelse af sagerne)28-03-20191900147873367
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-147/19, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación28-03-20191900147873358
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-108/19, Krakvet28-03-20191900147873370
Region HovedstadenTak for mødet i går på Nyt Herlev Hospital29-03-20191901270873113
SundhedsdatastyrelsenISO 27001-modenhedsmåling del 229-03-20191901543873141
SundhedsdatastyrelsenISO 27001-modenhedsmåling del 129-03-20191901543873134
LægemiddelstyrelsenBekræftelse af input til ISO 27001-modenhedsmåling29-03-20191901543872491
 Borger svarer på brev om tidligere korrespondance med Danske Regioner - har tidligere henvendt sig til Danske Regioner28-03-20191902767870750
 Takker for svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forhold under indlæggelse27-03-20191902896870728
UndervisningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om trivsel i folkeskolen29-03-20191903211872204
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 706 til mdtl. besvarelse den 24. april (S)28-03-20191903246871540
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 706 til mundtlig besvarelse den 3. april 2019 (S)29-03-20191903246872255
 Borgerhenvendelse - fremsender kopi af klage over sagsbehandlingstid19-03-20191903291861216
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 711, tilbagetaget29-03-20191903312872744
Det Etiske RådBidrag fra Sekr. for Etisk Råd vedr. oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019"29-03-20191903315872849
 Borgerhenvendelse vedr. gratis hpv-vaccine til drenge28-03-20191903318871072
Styrelsen for PatientsikkerhedHenvendelse vedr. fortolkning af regler om gebyr for registrering til kosmetisk behandling28-03-20191903338871157
SundhedsdatastyrelsenSender afgørelse om aktindsigt i tal for omskæring til orientering28-03-20191903339872122
FinansministerietBorgerhenvendelse til sundhedsminsteren om sundhedsreform og behandling af diabetes28-03-20191903352871456
Nakskov SundhedscenterAnmoder om dispensation vedr. ny bekendtgørelse om lægevalgsregler28-03-20191903359872021
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 723 til mundtlig besvarelse den 3. april (S)29-03-20191903362872484
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 724 til mundtlig besvarelse den 3. april (S)29-03-20191903362872485
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 718, omtrykt til skr. besvarelse (S)29-03-20191903365872373
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. mulighed for behandling på privatklinik22-03-20191903372866588
Region HovedstadenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. diskriminationsproblematikken knyttet til personer med psykiske lidelser29-03-20191903376872330
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 746 (S)29-03-20191903378872854
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 747 (S)29-03-20191903378872870