Fra: 01-03-2019 til: 03-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ReAct EuropeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. "New report on Antibiotic Resistance and Sustainable Development"28-02-2019SJ-STD-SUMLLU842348
Komiteen for SundhedsoplysningBemærkninger vedr. partnerskabsmøde - Sammen om mental sundhed26-02-20191601142840545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål BB (Æ)28-02-2019SJ-STD-DEPLGR842962
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål BC (Æ)28-02-2019SJ-STD-DEPLGR842963
Folketinget ChristiansborgB 116 - Forslag til folketingsbeslutning om et nedskæringsstop i ældreplejen og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere01-03-2019SJ-STD-DEPLGR843414
Folketinget ChristiansborgB 137 - Forslag til folketingsbeslutning om billigere frugt og grønt01-03-2019SJ-STD-DEPANFR843404
Folketinget ChristiansborgB 132 - Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af mærkning med brailleskrift på pakninger med lægemidler til dyr01-03-2019SJ-STD-DEPIKR843412
Morsø KommuneSvar på henvendelse vedr. slutrapport for projektet "Inddragende aktivitets- og samtalekøkkener med de ældre borgere i centrum" - Morsø Kommune28-02-20191704169841791
 Borgerhenvendelse - vedr. hjemmehjælp og ældrepleje26-02-2019SJ-STD-DEPEMLM840494
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. forskelsbehandling angående tilskud til folkepensionisters varmetilskud27-02-2019SJ-STD-DEPEMLM840930
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender bud på, hvad der kan gøres for den danske folkesundhed26-02-2019SJ-STD-DEPEMLM839812
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 19 (S)01-03-20191802690843525
Region SyddanmarkSundhedsjournal 3.0: Materiale til Styreguppemøde den 6. marts 201927-02-20191804480842618
 Klager svarer på anmodning om bemærkninger i klagesag om autorisation01-03-20191806226843521
FAIM Foreningen for Autoimmune SygdommeVedr. Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme - fremsender forløb28-02-20191806307841949
 Anmodning om aktindsigt vedr. ministeriets deltagelse i Epic User Group meetings27-09-20181808113708020
Det Nationale SorgcenterFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debatpanel: Ældre bliver også syge af sorg01-03-20191809460843330
Gladsaxe KommuneProjekt "Digitale kompetencer på tværs" i Gladsaxe Kommune - uddybning af posten "undervisningsmaterialer"28-02-20191809491842408
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. omskæring28-02-20191809837841806
Børne- og SocialministerietBSM sender revideret udkast til besvarelse af henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt28-02-20191810163842930
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ME-patienter26-02-20191810330840497
LægemiddelstyrelsenBidrag til besvarelse af FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning and Reproductive Health28-02-20191810628841793
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til repremieren på operaen Tosca i Operaen 30. marts kl. 20.0001-03-20191900031843045
Danmarks LærerforeningInvitation til ældreministeren til 60 års fødselsdagsreception27-02-20191900031841122
KLIndbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201928-02-20191900062843393
KulturministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om idræt og skader01-03-20191900078842966
 Henvendelse til ældreministeren - fremsender spørgsmål i forbindelse med projektuge om aktiv dødshjælp28-02-20191900079842226
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. hjælp til projekt omkring palliation og udvikling af en bog28-02-20191900079843059
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren til premieren på Drot og Marsk28-02-20191900080842981
Børne- og SocialministerietSundhedsministeren inviteres til reception i anledning af udgivelse af bogen "Mit barn tager ikke stoffer - jeg har spurgt"27-02-20191900080841743
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory AssociationForhåndsinvitation til messe for Diagnostik og Laboratoriebranchen28-02-20191900081842154
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-20/19, kunsthaus muerz01-03-20191900147844379
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-24/19, A e.a.01-03-20191900147844384
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-37/19, Iccrea Banca01-03-20191900147844387
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-59/19, Wikingerhof27-02-20191900147844369
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-41/19, FX26-02-20191900147844372
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-42/19, Sonaecom01-03-20191900147844390
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-43/19, Vodafone Portugal01-03-20191900147844393
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-824/18, Krajowa Rada Sadownictwa01-03-20191900147844396
Kræftens BekæmpelseMail fra Kræftens Bekæmpelse ved patienterstatning01-03-20191900157843866
 Vedr. sletning af journaloplysninger10-01-20191900885797585
 Rapport vedr. et nyt og mere sikkert fysisk og digitalt sundhedskort17-01-20191900916842105
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Materiale til projektstyregruppemøde 14 om Sygehusmedicinregisteret26-02-20191901090842956
Region HovedstadenOpfølgning på Hvidovre Hospitals kvartalsrapport for 3. kvt. 201828-02-20191901125841854
Center for CybersikkerhedResume af møde i NIS-samarbejdsgruppen den 12.-13. februar 201928-02-20191901178841953
Danske RegionerFremsender bidrag til svar på SUU alm. del spm. 51728-02-20191901215841881
UdenrigsministerietT.o.: Opfølgning på høring vedr. medlemsstaters indsigelser imod andre landes traktakforbehold - EU-retschefsmøde den 6. februar 201925-02-20191901301838694
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender bemærkninger til sundhedsreformen17-01-20191901576804519
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - kommentarer til sundhedsreformen og økonomien18-01-20191901586804878
ErhvervsstyrelsenHøringssvar vedr. fire bekendtgørelser på SUMs område som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center28-02-20191901609842324
UdenrigsministerietArktisk Råd - Senior Arctic Official møde i Ruka den 12. - 14. marts 2019: Udkast til KoD positionspapirer27-02-20191901698841195
Dobco Medical SystemsPACSonWEB platform as national image platform for Denmark - invite for a zoom call27-02-20191901787842520
Dobco Medical SystemsThank your for reply: PACSonWEB platform as national image platform for Denmark20-02-20191901787842518
 Borgerhenvendelse vedr. ventetider for behandling - rykker for svar28-02-20191901971842327
Børne- og SocialministerietHØRING: Udkast til redegørelse til Folketinget om udvalgte internationale organisationer. Frist mandag d. 25.2.1925-02-20191902028841206
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm 605 omtrykt til skatteministeren28-02-20191902067842964
SundhedsdatastyrelsenVedr. abonnementsliste for varsling (initiativ 1.3 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren)28-02-20191902088842806
Gribskov KommuneForespørgsel om udgifter til sygeplejeartikler under midlertidigt ophold i anden kommune end hjemkommunen26-02-20191902155840483
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDraft agenda for Policy Forum - 29. november - OECD-konference19-02-20191902157842426
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. spm. nr. 58228-02-20191902236842185
Odense UniversitetshospitalHenvendelse fra Odense Universitetshospital vedr. helbredsoplysningsloven og bekendtgørelse nr. 509 af 13. maj 201806-02-20191902262824143
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender bud på, hvad der kan gøres for den danske folkesundhed, så der kan blive råd til et ordentligt velfærdssystem24-02-20191902264837979
Region MidtjyllandSpørgsmål til privatmarkering i sundhedsjournalen01-03-20191902265842915
BeskæftigelsesministerietBSM Bestilling: Bidrag til DK's rapport til Europarådet på Den sociale Kode.19-02-20191902276834394
Miljømærkning DanmarkHøring - engangsposer m.m. til medicinsk brug28-02-20191902277841781
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel vedr. deltagelse i KRISØV1901-03-20191902278843257
Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning - DACSInvitation til HealthPros internationale netværks Immersion Community Event06-02-20191902279823489
 Anmodning om aktindsigt i Styrelsen for Patientsikkerheds sagsakter i klagesag om autorisation01-03-20191902288843596
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender opfølgning på initiativet bedre psykiatri26-02-20191902289839818
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Sygdommen ME er ikke en funktionel lidelse26-02-20191902291840502
Healthcare EuropaHenvendelse - Telehealth and public policy - trust and transformation28-02-20191902298842227
 Henvendelse vedr. Telehealth28-02-20191902298844576