Fra: 04-03-2019 til: 04-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 632 (S)01-03-2019SJ-STD-DEPABK844868
 Fremsender klage over afgørelse vedr. afslag på at måtte arbejde som produktsspecialist/konsulent i dentaldepot12-12-2018SJ-STD-SUMHBJ779310
Danmarks Faste Repræsentation ved EuroparådetBidrag fra Litauen: Question on biological material to be considered anonymous01-03-2019SJ-STD-SUMLLU844423
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra Cypern: Question on biological material to be considered anonymous01-03-2019SJ-STD-SUMLLU844422
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. klage over Udbetaling Danmark02-03-2019SJ-STD-SUMLLU844520
Den danske repræsentation for EuroparådetBidrag fra Tjekkiet: Question on biological material to be considered anonymous01-03-2019SJ-STD-SUMLLU845399
SundhedsstyrelsenUdpegning til Arbejdsgruppe for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi01-03-2019SJ-STD-SUMLLU844497
Københavns KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Københavns placering i sundhedsfællesskaberne06-02-2019SJ-STD-SUMMPH823150
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 7. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient04-02-20191600825844767
Region SjællandRegion Sjælland: angående projektregnskab til projektnr. 49801 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.22-02-20191601545845857
Esbjerg KommuneBemærkninger vedr. regnskab for 2017 vedr. en mere værdig ældrepleje i Esbjerg Kommune01-03-20191601594843276
Familier med kræftramte børnForeningen Familier med kræftramte børn: Orientering om ekstraordinær generalforsamling11-02-20191602296843986
Statens Museum for KunstGodkendelse af flytning af malerier udlånt fra SMK01-03-20191602831845975
SundhedsstyrelsenSvar vedr. dagsorden for møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV) den 6. marts22-02-20191603740844301
Roskilde KommuneRoskilde Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65238 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605296845522
Slagelse KommuneSlagelse Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65248 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-03-20191605356845281
Slagelse KommuneSlagelse Kommune: revideret budget til projektnr. 65248 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-03-20191605356845316
Slagelse KommuneSlagelse Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65248 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-03-20191605356845293
Frederikssund KommuneFrederikssund Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65263 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.26-02-20191605430845826
Skive KommuneSkive Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65269 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605446845757
Skive KommuneSkive Kommune: revideret budget til projektnr. 65269 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605446845750
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.01-03-20191605448845426
Assens KommuneAssens Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65273 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605451845717
Odense KommuneOdense Kommune: slutrapport til projektnr. 68452 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-03-20191608032845438
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. psykiatri28-02-20191608423842513
Region SyddanmarkAfrapportering af projekt ABILHAND-Kids01-03-20191609197846183
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Ares(2019)1271460 - Circulation of Twinning fiche for Kosovo* KS 17 IPA FI 01 19 – Further strengthening of Kosovo National Audit Office impact26-02-20191609726844326
Dansk Farmacihistorisk FondAnmodning om udpegning af bestyrelsesmedlem til Dansk Farmacihistorisk Fond04-03-20191609941845754
Allerød KommuneRegnskab og revisionsberetning mm. for 2018 og overført 2017 vedr. en mere værdig ældrepleje samt en bedre bemanding i hjemmeplejen Allerød Kommune04-03-20191800760845890
 Borgerhenvendelse: Det fortiede - 5G er en miljøtrussel, som bør stoppes28-02-2019SJ-STD-DEPEMLM842984
MedComStatus fra MedCom for udbredelse af forløbsplaner for februar01-03-20191802054843502
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - hvor kan stofskiftepatienter få hjælp?02-03-2019SJ-STD-DEPCAN844518
MedComVidereførelse af budget for 2018 til 2019 - midler til nationale cybersikkerhedsindsatser01-03-20191805358843542
Københavns KommuneAfrapportering af projekt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180545127-02-20191805451846152
BetaniahjemmetRegnskab vedr. Sundheds- og ældreministeriets projekt 'Livskvalitet'27-02-20191805467846129
Frederiksberg KommuneBudget vedr. Sundheds- og ældreministeriets projekt 'Livskvalitet'27-02-20191805528846132
PsoriasisforeningenHenvendelse vedr. Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme01-03-20191806307843498
 Klage over læge som har brudt sin tavshedspligt og lov om patienters retsstilling17-09-20181807591696870
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. alternativ behandling vs. autorativ behandling11-10-20181808428719461
 Analyse vedr. et mere sikkert sundhedskort01-03-20191808977843389
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. sager om brystkræftscreening04-03-20191809034845489
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag vedr. optikere og optometristers forbeholdte virksomhedsområde04-03-20191809170844889
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. brugen af uniformer m.m.14-11-20181809518750132
Det Konservative FolkepartiInvitation til ældreministeren til fejring af den 3. april 201928-02-20191900031843127
Det Kongelige TeaterInvitation til premiere på AFTERITE og Etudes 13. april kl. 20.00 på Store Scene i Operaen.04-03-20191900031844867
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med forslag til at vinde valget01-03-20191900066844429
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. den lille stigning i folkepensionen01-03-20191900078844504
 Spørgsmål til sundhedsministeren vedr. cannabis-projektopgave04-03-20191900079845362
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever, der har projektopgave om fysiske og psykiske sygdomme04-03-20191900079845378
 Henvendelse til sundhedsminsteren fra skoleelever, der skal skrive projektopgave om aktiv dødshjælp og livsforlængende medicin02-03-20191900079844519
 Studerende anmoder om interview omkring Dansk Erhverv som samarbejdspartner01-03-20191900079844418
Det Konservative FolkepartiInvitation til sundhedsministeren til fejring af 90-års fødselsdag28-02-20191900080843040
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til opførelsen af "Tosca"01-03-20191900080844420
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til forestillingen "Afterite og Etudes"04-03-20191900080845298
International Centre for Parliamentary Studies (ICPS)Sundhedsministeren inviteres til iCPS Prostate Cancer Europe Roundtable01-03-20191900081844507
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 10, 11 og 12) ved EU-Domstolen01-03-20191900147844382
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 72 over sager anlagt ved Domstolen og Retten25-02-20191900147844324
UdenrigsministerietFristliste af 28. februar 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager28-02-20191900147844376
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentOECD: Expert interviews on telemedicine01-03-20191900380844574
LiquidmindsAlternative illustrationer til awareness-plakater01-03-20191900536845081
 Klager sender bemærkninger i sag om KBU-forløb (Klinisk basisuddannelse)28-02-20191900755842916
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOpfølgning på mødet 26-02-2019 vedr. rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger27-02-20191901070843374
Danske RegionerHenvendelse vedr. DrKOL (klinisk kvalitetsdatabase)28-02-20191901113844516
Sex og SamfundFremsender supplerende materiale til tidligere indsendt ansøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler28-02-20191901151842982
Region HovedstadenDagsorden til møde om Nyt Hospital Nordsjælland mandag den 4. marts01-03-20191901269844872
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over behandling m.m.18-02-20191901324833034
DigitaliseringsstyrelsenVedr. mapping af sektorstrategier for cyber- og informationssikkerhed01-03-20191901489843769
SundhedsdatastyrelsenSundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed01-03-20191901489843240
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. udgiften til de nye sundhedsbestyrelser24-01-20191901588812457
Danske RegionerHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)01-03-20191901609843340
Rigsrevisionen 15. kontorKvittering for modtagelse af materiale vedr. udbetalingsanmodningerne <124258>04-03-20191901801846164
SundhedsdatastyrelsenTværsektoriel workshop om digital infrastruktur af væsentlig betydning for samfundsvigtige funktioner01-03-20191901844843743
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 562 (S)01-03-20191902019843604
Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forenings kommentarer til regeringens sundhedsreformudspil27-02-20191902049843868
Børne- og SocialministerietReferat af tværministerielt møde med samarbejdsgruppen om FN's Børnekonvention d. 23. november 201828-02-20191902226842037
Center for CybersikkerhedOrientering: Kommissionen kontakter relevante myndigheder vedr. rapport om medlemsstaternes tilgang til identificeringen af operatører af væsentlige tjenester28-02-20191902271842545
SundhedsdatastyrelsenBemærkning til koordinering af deltagelse i KRISØV1901-03-20191902278843265
SundhedsdatastyrelsenKoordinering af deltagelse i KRISØV1901-03-20191902278843259
SundhedsstyrelsenVedr. koordinering af deltagelse i KRISØV1901-03-20191902278843260
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Bedre Psykiatri01-03-20191902289844482
KLSlides fra dialogmøde om børn og unge med psykisk mistrivsel01-03-20191902299844586
Region HovedstadenStatus vedr. redegørelse for opdatering af sundhedsplatformen01-03-20191902300844592
Folketinget ChristiansborgB 136 - Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande01-03-20191902301843407
Folketinget ChristiansborgB 135 - Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til sprogkundskaber hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande01-03-20191902301843410
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. overfald på Vejle Sygehus i 200913-02-20191902310830705
Den Europæiske RevisionsretOrientering om kommende revision vedrørende antimikrobiel resistens26-02-20191902313839808
FOA - Fag og ArbejdeHenvendelse vedr. gebyr for autorisation af ambulancebehandlere26-02-20191902316839845
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. premiumordningen i Christiansfeld27-02-20191902317841729
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren angående behandling af nyresvigt02-03-20191902320844515
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. funktionelle lidelser28-02-20191902325842990
World Health Organization (WHO)C.L.5.2019 (Climate change consultation)18-02-20191902328833299