Fra: 05-03-2019 til: 05-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 635 (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK846768
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 633 (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK846765
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 634 (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK846767
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 638 (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK846931
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 636 (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK846899
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 20 (S)04-03-2019SJ-STD-DEPABK845768
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspm. BF (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK847104
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspm. BD (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK847102
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 127 - spm. 52 SVARFRIST 11/305-03-2019SJ-STD-DEPABK846930
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 639-643 (S) Besvares forud for samråd BD-BG05-03-2019SJ-STD-DEPABK847116
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspm. BG (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK847105
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Samrådsspm. BE (S)05-03-2019SJ-STD-DEPABK847103
PrivatlægenKopi af henvendelse vedr. registrering af læger, der virker som lægevagt for Privatlægen ApS19-02-2019SJ-STD-DEPGRB834422
KLVedr. tilmelding til dialogmøde om børn og unge med psykisk mistrivsel den 1. marts 201920-02-2019SJ-STD-SUMAI835463
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid for behandling af brystkræft01-03-2019SJ-STD-SUMLLU844419
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udpegning af medlemmer til den nationale styrelse - sundhedsreform04-02-2019SJ-STD-SUMMPH823853
Aarhus KommuneBemærkninger vedr. udbetalingsanmodning - Værdighedspuljen04-03-20191601576845286
Holstebro KommuneRegnskaber fra Holstebro Kommune vedr. en værdig ældrepleje 201821-02-20191601700845843
Kerteminde KommuneBemærkninger vedr. regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje i 2017 i Kerteminde Kommune04-03-20191601713845181
Lejre KommuneUafhængig revisorerklæring for 2019 vedr. værdighedspuljen28-02-20191601888845874
Lejre KommuneLejre Kommunes uafhængige revisorerklæring vedr. værdighedspuljen 201801-03-20191601888845860
Stevns KommuneForklaring vedr. revideret puljeregnskab for 2017 vedr. værdighedsmidlerne04-03-20191601922845749
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til møde i det Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofilen d. 07. marts 201904-03-20191602462846353
Tønder KommuneTønder Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65231 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede26-02-20191605211846635
Kolding KommuneKolding Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65234 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-03-20191605228846709
Randers KommuneRanders Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65235 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20191605232846644
Randers KommuneRanders Kommune: revideret budget til projektnr. 65235 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20191605232846646
Vejle KommuneVejle Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-03-20191605333847098
Viborg KommuneViborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65246 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605339846481
Aalborg KommuneAalborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65252 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20191605375846674
Aalborg KommuneAalborg Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65252 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20191605375846672
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65253 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605377847188
Gentofte KommuneGentofte Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65258 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605412846370
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-03-20191605413846792
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: revideret budget til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-02-20191605417846610
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-02-20191605417846606
Hedensted KommuneHedensted Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65264 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605433846433
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65265 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-02-20191605435840900
Herning KommuneHerning Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65266 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605439847247
Tårnby KommuneTårnby Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-02-20191605449846527
Assens KommuneAssens Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65273 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605451847225
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-02-20191605453846383
Kræftens BekæmpelseHenvendelse om hvidbog26-02-2019SJ-STD-DEPAJU841421
Holstebro KommuneHolstebro Kommune: revideret budget til projektnr. 68471 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-02-20191607894846454
Faaborg-Midtfyn KommuneFaaborg-Midtfyn Kommune: revideret budget til projektnr. 68449 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.25-02-20191608028846240
Faaborg-Midtfyn KommuneFaaborg-Midtfyn Kommune: slutrapport til projektnr. 68449 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-03-20191608028846279
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68459 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-02-20191608037846305
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringOpkrævning af udlagte erstatninger mv. i arbejdskadesager for 201811-01-20191700351799011
Region HovedstadenNyt om spørgeskemaet til brug for patienter med prostatakræft01-03-20191703858846777
Region HovedstadenPRO Fællesregionalt - ny projektleder fra Region Hovedstaden28-01-20191703858846778
Ballerup KommuneOverførselsanmodninger for uforbrugt tilskud fra 2018 til 2019 vedr. pulje til en bedre bemanding26-02-20191800763845549
Billund KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017/2018 til 2019 - pulje til en bedre bemanding20-02-20191800764845545
Guldborgsund KommuneOverførselsanmodning vedr. pulje til en bedre bemanding og en værdig ældrepleje 2018-201927-02-20191800792845552
Hillerød KommuneVærdighedsmidler i Hillerød Kommune - revideret redegørelse for 2019 samt ansøgning om overførsel af midler fra tidligere år (også bedre bemanding)28-02-20191800802845557
Holstebro KommuneRegnskab for 2018 fra Holstebro Kommune vedr. pulje til en bedre bemanding i ældreplejen26-02-20191800806845604
Lejre KommuneLejre Kommunes uafhængige revisorerklæring vedr. pulje til bedre bemanding 201801-03-20191800820845666
Lemvig KommuneAcceptskrivelse fra Lemvig Kommune vedr. værdighedspuljen27-02-20191800821845387
Ærø KommuneRegnskab for 2018 vedr. pulje til bedre bemanding - Ærø Kommune04-03-20191800868845737
Ærø KommuneRegnskab vedr. pulje til en bedre bemanding 2018 - Ærø Kommune28-02-20191800868845625
 Rykker endnu engang for svar fra sundhedsministeren på henvendelse vedr. evidens for behandling af stofskiftepatienter27-02-20191800912840908
 Borgerhenvendelse - ikke tilfreds med svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed om håndhygiejene01-03-2019SJ-STD-DEPEMLM844480
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedrørende tilbagebetaling for ophold på Akutafsnit.01-03-2019SJ-STD-DEPEMLM844484
 Borgerhenvendelse vedr. betaling for kost på kommunalt genoptræningssted04-03-2019SJ-STD-DEPEMLM845617
 Fremsender kommentar til svar på henvendelse vedr. tilskud til tandbehandling04-03-2019SJ-STD-DEPEMLM846044
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. nyt APV-direktiv om rygning13-02-2019SJ-STD-DEPEMLM830803
 Fremsender kommentar til svar på henvendelser vedr. tilskud til tandbehandling04-03-2019SJ-STD-DEPEMLM845763
Kræftens BekæmpelseFra KB: Deltagelse i 18. møde i STARS*19-02-20191802212846707
Danske RegionerFra DR: Deltagelse i 18. møde i STARS*22-02-20191802212846706
Region MidtjyllandRegion Midt: Godkendelse af projektbeskrivelse for akutte udrykningsteams04-03-20191804041846415
SundhedsstyrelsenHøring: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet04-03-20191805228845372
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. høring om THYROID tirsdag den 26. februar 201925-02-2019SJ-STD-DEPCAN837987
Hedensted KommuneAfrapportering og regnskab vedr. pulje til livskvalitet07-02-20191805450846097
UdenrigsministerietRegeringens Menneskerettighedsudvalg: Referat fra møde den 4. februar med anmodning om evt. bemærkninger til revideret resolutionsoversigt samt kopi af kursusmateriale08-02-20191806309827084
UdenrigsministerietRegeringens menneskerettighedsudvalg indkalder til kursus og møde i Menneskerettighedsudvalget den 4. februar 2019 (kursus 9.00-11.45 og møde 12-13.30)15-01-20191806309802140
 Borgenhenvendelse vedr. osteopatisk behandling07-01-20191807885794110
 Borgerhenvendelse - klager til Styrelsen for Patientklager strander pga. énsidig kryptering04-11-20181809066740569
MorsingFolkemødeinvitation til sundhedsministeren: invitation til debat om sundhedsteknologi04-03-20191809460845308
Børne- og SocialministerietSM bekræfter, at de tager sig af den del af borgerhenvendelsen, der vedrører serviceloven04-03-20191809576844794
DeloitteTilføjelse til materiale til arbejsdgruppemøde om analyse af regionernes it-drift04-03-20191810345846094
DeloitteMateriale til arbejsdgruppemøde om analyse af regionernes it-drift04-03-20191810345845813
Dansk ErhvervÆldreministeren inviteres til Dansk Erhvervs Årsdag 201927-02-20191900030846194
Arena NæstvedÆldreministeren inviteres til Nephew koncert i Arena Næstved 23. marts 201904-03-20191900031846224
CPH:DOXHenvendelse til ældreministeren - fremsender programmet for CPH:DOX 201905-03-20191900031847053
AskovfondenHenvendelse til sundhedsministeren om forebyggelse og tidlig indsats i AskovFonden05-03-20191900066846599
JydskeVestkystenSundhedsministeren inviteres til kandidattest04-03-20191900066846060
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om klage over manglende svar fra Sundheds- og Ældreministeriet01-03-20191900078844451
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. den lille stigning i folkepensionen05-03-20191900078847201
 Bachelorstuderende anmoder om interview med sundhedsministeren om medicinsk cannabis28-02-20191900079842301
Arena NæstvedSundhedsministeren inviteres til Nephew koncert i Arena Næstved04-03-20191900080846223
Esbjerg HavnInvitation til sundhedsministeren til Esbjerg Havns årsmøde01-03-20191900080844465
Dansk ErhvervSundhedsministeren inviteres til Dansk Erhvervs Årsdag 201927-02-20191900081846195
PsoriasisforeningenSundhedsministeren inviteres til åbning af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH)01-03-20191900081844445
Hjørring BibliotekerneSundhedsministeren inviteres til af holde oplæg til Mad & Meninger på Hjørring Bibliotek04-03-20191900082845476
LiquidmindsKvittering for bemærkninger til alternative illustrationer til awareness-plakater04-03-20191900536846551
UdenrigsministerietHøring: Anmodning fra Europarådets ekspertkomité om tortur (CPT) mhp. forberedelse af besøg i Danmark 201911-01-20191900583799004
UdenrigsministerietHøring: Anmodning om bidrag til opfølgende rapport til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder med frist 15. marts 201911-01-20191900605799539
UdenrigsministerietFremsender kopi af anmodning om bidrag til opfølgende rapport til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder14-01-20191900605800904
UdenrigsministerietFremsender officiel rapport vedr. anmodning om bidrag til opfølgende rapport til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder med frist 15. marts 201914-01-20191900605800302
Statens Serum InstitutKontrakt med KPMG vedr. ISAE3000 revision05-03-20191900757846701
WHO Regional Office for AfricaHenvendelse til sundhedsministeren vedr. støtte til projekt omkring NTD (Neglected Tropical Diseases)24-01-20191900934812275
 Kommentar til svar på henvendelse om betaling for ophold på kommunalt rehabiliteringscenter04-02-20191901115844807
PROPA ProstatakræftforeningenPropa sender ansøgning til aktivitetspuljen - udlodningsmidler11-02-20191901368843975
SundhedsdatastyrelsenSamarbejdsaftale mellem Sundhedsdatastyrelsen og Center for Cybersikkerhed til orientering03-03-20191901487844936
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter til brug for behandling af klagesag om autorisation05-03-20191901683846901
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - mener ikke at der er svaret på spørgsmål vedr. betaling for flytning fra hospital til plejehjem27-02-20191901767840920
Rigsrevisionen 15. kontorBemærkninger vedr. møde på onsdag vedr. Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse <124258>04-03-20191901801846166
Rigsrevisionen 15. kontorKvittering for materiale vedr. Bispebjerg Hospitals udbetalingsanmodning - mail 3 af 3 <124258>04-03-20191901801846165
Det Etiske RådHøringsbidrag fra Det Etiske Råd vedr. udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger01-03-20191901923843426
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 559 (S) til mdtl. besvarelse 13-0304-03-20191902019845260
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 563 (S) omtryk til skriftlig04-03-20191902019845414
StatsministerietAnmoder om bidrag til status for arbejdet med grænsehindringer inden for rigsfællesskabet25-02-20191902186838711
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemangel26-02-20191902224839515
Børne- og SocialministerietReferat af tværministerielt møde med samarbejdsgruppen om FN's Børnekonvention d. 23. november 201827-02-20191902226842027
Danske RegionerHenvendelse vedr. skilsmissebørn og sundhedskort01-03-20191902307844871
Danske RegionerDanske Regioner orienterer om, at henvendelse om skilsmissebørn og sundhedskort er besvaret af Børne- og Socialministeriet04-03-20191902307845869
 Borgerhenvendelse vedr. bestilling af nyt sundhedskort02-03-20191902318844524
Europa-KommissionenHenvendelse til sundhedsministeren fra kommissær om veterinærlægemiddelforordningen06-02-20191902339838166
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker at indgive politianmeldelse i forbindelse med kvaksalveri26-02-20191902344839764
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - prisen på medicin er for høj02-03-20191902359844531
 Borgerhenvendelse - vedr. livskvalitet m.m.28-02-20191902361842989
 Borgerhenvendelse vedr. 75-års grænsen i forbindelse med den forhøjede pensionsalder02-03-20191902362844514
Seniorbofællesskabet Glad SeniorBorgerhenvendelse vedr. seniorbofællesskaber - rykker for svar04-03-20191902365846059
Seniorbofællesskabet Glad SeniorHenvendelse til ældreministeren vedr. etablering af et eller flere seniorbofællesskaber i primært Gladsaxe Kommune01-02-20191902365819985
 Studerende anmoder om et interview omkring alkohol blandt unge04-03-20191902374845297
 Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds behandling angående patientforløb samt anmodning om aktindsigt i behandlingen af klagen24-02-20191902375837975
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til ændring af sygehusbehandling26-02-20191902383839762
 Borgerhenvendelse om kommuners ulovlige opkrævninger for akut pladser05-03-20191902394846796
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 599 (S)05-03-20191902398846898
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 598 (S)05-03-20191902399846897
 Borgerhenvedelse til sundhedsministeren - er stofskiftepatient og i behandling med thyroid27-02-20191902401841516
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 637 (S)05-03-20191902404846910
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over at læge forlænger klagesag13-02-20191902405830140