Fra: 07-03-2019 til: 07-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
DiabetesforeningenHenvendelse ang. glukosemålere til børn og unge jf. national diabeteshandlingsplan06-03-2019SJ-STD-DEPLCT847916
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Øfeldt terapeuter i sundhedssystemet21-02-2019SJ-STD-SUMLLU836604
Københavns KommuneHenvendelse vedr. samtykke, jf. sundhedslovens §§ 43 og 4428-02-2019SJ-STD-SUMLLU842355
Dragør KommuneDragør Kommune: Regnskab for anvendelse af værdighedsmidlerne samt overførsler fra 2016 og 2017 til 2018.05-03-20191601589846509
Frederikshavn KommuneSvar på regnskab for 2017 fra Frederikshavn Kommune vedr. en værdig ældrepleje06-03-20191601604848360
Ishøj KommuneSvar på regnskab for 2017 vedr. værdighedsmillarden - journalnr. 160171006-03-20191601710848370
Odsherred KommuneSvar på regnskab for værdighedsmidler anvendt i 201706-03-20191601902848380
Odsherred KommuneSvar vedr. regnskab for værdighedsmidler anvendt i 201706-03-20191601902847926
Ringsted KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201807-03-20191601906849840
Vejen KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201807-03-20191601936849895
Rødovre KommuneRødovre Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65255 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-03-20191605404849743
Rødovre KommuneRødovre Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65255 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-03-20191605404849745
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: budget til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.06-03-20191605413848906
Randers KommuneRanders Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68478 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-03-20191608054848845
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 001-2019 - Frigivelse af overenskomst for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.14-01-20191700904800354
TandlægeforeningenFremsender information om registrerede klinikejere som er medlem af Tandlægeforeningen m.m.04-12-2017SJ-STD-DEPENR493671
TandlægeforeningenTandlægeforeningen har fået ny formand29-11-2018SJ-STD-DEPENR765275
Praktiserende Tandlægers OrganisationInformation om formandsskifte i Praktiserende Tandlægers Organisation13-11-2018SJ-STD-DEPENR748855
Forum for ældre og socialtandplejeForum for Ældre- og Socialtandpleje har fået ny formand06-09-2018SJ-STD-DEPENR687682
Favrskov KommuneSpørgsmål vedr. den maksimale egenbetaling til omsorgstandplejen 201925-09-2018SJ-STD-DEPENR704459
Council of European DentistsHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ny lov vedr. privatpraktiserende tandlæger19-06-2018SJ-STD-DEPENR641798
Tandlægerne i GramHenvendelse til sundhedsministeren vedr. priser/honorarer for tandlægebehandling31-05-2018SJ-STD-DEPENR625922
Høg KommunikationHenvendelse til sundhedsministeren om tandpleje24-05-2018SJ-STD-DEPENR619511
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 005-2019 - Frigivelse af aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område mv.22-02-2019SJ-STD-DEPENR836751
Danske RegionerOK-NYT - Modernisering af øre- næse- og halsspecialet11-02-2019SJ-STD-DEPENR828238
Plus1 TandlægeklinikHenvendelse til sundhedsministeren vedr. ny model for voksentandplejen08-03-2018SJ-STD-DEPENR560925
Praktiserende Tandlægers OrganisationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. omlægning af voksentandplejen08-03-2018SJ-STD-DEPENR561240
TandlægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med kopi af brev vedr. forslag til afbureaukratisering af tandpleje til kontanthjælpsmodtagere22-02-2018SJ-STD-DEPENR549142
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Henvendelse til sundhedsministeren vedr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af tandlægemarkedet05-02-2018SJ-STD-DEPENR537199
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Henvendelse til sundhedsministeren vedr. igangværende undersøgelse af tandlægemarkedet01-02-2018SJ-STD-DEPENR534615
SikkerhedsstyrelsenRykker for svar vedr. spørgsmål til lov om solarier (LOV nr 718 af 25/06/2014)30-01-2018SJ-STD-DEPENR531407
TandlægeforeningenÅbent brev til sundhedsministeren vedr. unødvendigt bureaukrati og uhensigtsmæssige krav på tandlægeområdet17-01-2018SJ-STD-DEPENR522211
Rådet for Socialt UdsatteFremsender debatindlæg "Socialt udsattes dårlige tænder er en skamplet på velfærdsstaten"26-09-2018SJ-STD-DEPENR706451
Glostrup KommuneFremsender statusrapport vedr. projekt "stimulere den gode oplevelse af det varme måltid" - pulje til udvikling af bedre rammer om gode måltider for ældre04-03-20191709314845363
Læsø KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskuddet til en bedre bemanding 2019 mv. - Læsø Kommune06-03-20191800824848257
Ringkøbing-Skjern KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen06-03-20191800841847757
TandlægeforeningenTandlægeforeningen - Henvendelse - Unødvendigt bureaukrati og uhensigtsmæssige krav på tandlægeområdet16-01-20171800889522586
 Henvendelse om egenbetaling og ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje05-03-2019SJ-STD-DEPEMLM847269
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. de alvorlige sundhedskonsekvenser ved 5G02-03-2019SJ-STD-DEPEMLM844532
Danske TandplejereFremsender til sundhedsministeren kommentarer/input til politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen01-03-20181802004554760
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberFra LVS: Præsentation af medlemsundersøgelse vedr. rammer for klinisk forskning05-03-20191802212849558
Tandlægen.dkTandlægen.dk - Anmodning om møde - Fremtidig struktur for voksentandplejen i Danmark23-03-20181802983576348
 Borgerhenvendelse - fremsender kommentar til svar vedr. tilskud til tandbehandling ved slidte kæbeled06-03-20191803766848020
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 014-2018 - Frigivelse af overenskomst vedrørende audiologiassistenter (herunder ledende audiologiassistenter) og audiologiassistentelever30-08-20181803981682028
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 033-2018 - Nye ferieaftaler for personale ansat i regioner19-12-20181803981786907
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 001-2018 - Udgivelse af vejledning om det sociale kapitel02-02-20181803981534627
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 002-2018 - Ændrede satser pr. 1. august 2018 for tjenestebolig- og lejeboligbidrag06-04-20181803981583413
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 005-2018 - Godkendelse af generelle forlig 2018 og frigivelse af generel lønregulering pr. 1. april 201806-06-20181803981630260
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 003-2018 - Indbetaling af bidrag til AKUT06-06-20181803981630265
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 006-2018 - Regulering af tjenestemandpensioner pr. 1. april 201806-06-20181803981630267
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 021-2018 - Ny tillægsaftale vedr. satspuljemidler - forsøgsordning med vederlagsfri psykologhjælp til unge28-06-20181803981650259
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 013-2018 - Frigivelse af overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område29-08-20181803981681237
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 023-2018 - Faglig voldgift vedr. flytning af beskyttede medarbejdere ud af valgområdet – MED-aftalen16-10-20181803981723788
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 010-2018 - Praksisændring om tilskadekomstpension27-08-20181803981678210
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 016-2018 - Yderligere frigivelse af generel lønregulering pr. 01-04-201805-09-20181803981686955
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 015-2018 - Orientering om tilkendegivelse i faglig voldgift. Varsel i forbindelse med at medarbejdere skal udføre arbejde på flere geografisk adskilte steder under samme institution05-09-20181803981686767
Danske RegionerOK-Nyt - Omstillingsfonden og Den Regionale Kompetencefond02-11-20181803981739169
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 030-2018 - Indbetaling af bidrag til AKUT28-11-20181803981765090
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 011-2018 - Regulering af lønninger pr. 1. oktober 201823-08-20181803981676473
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 012-2018 - Frigivelse af arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet22-08-20181803981676176
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 020-2018 - Tilkendegivelse i faglig voldgift. Bortvisning af en medarbejder, der uden forudgående tilladelse tog håndklæder, sengelinned med hjem var sket med rette28-09-20181803981708733
The Council of European Dentists (CED)CED - Letter - Danish Law Stipulating New Statutory Conditions for Dentists in Private Practice19-06-20181805277648236
Aalborg Universitetshospital, SydRegion Nordjylland: projektbeskrivelse vedr. midler til regionale voldtægtscentre05-03-20191805629847360
Projekt EN AF OSEAO - Henvendelse vedr. fokus på ulighed i tandsundhed10-07-20181805897657568
Forbrugerrådet TænkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. kampagne om tandlægepriser16-08-20181806418671531
TandlægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. opfølgning på samrådsmøde den 20. september 2018 vedr. ulighed på tandområdet21-09-20181807768701093
LigebehandlingsnævnetAnmoder om supplerende bemærkninger i forbindelse med klage til Ligebehandlingsnævnet04-03-20191809313845494
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. tandpleje og kontanthjælp06-03-20191809425847814
Region MidtjyllandBemærkninger til projektbeskrivelse vedr. "Projekt Kompetent digital ledelse" - pulje til løft af digitale kompetencer20-02-20191809487847426
Region MidtjyllandSvar på bemærkninger vedr. "Projekt Kompetent digital ledelse" - pulje til løft af digitale kompetencer05-03-20191809487847436
Region MidtjyllandTakker for svar vedr. "Projekt Kompetent digital ledelse" - pulje til løft af digitale kompetencer03-03-20191809487847434
Region MidtjyllandForespørgsel vedr. "Projekt Kompetent digital ledelse" - pulje til løft af digitale kompetencer03-03-20191809487847430
Heilsu- og InnlendismálaráðiðFra Færøerne: Orientering om territorial gyldighed - Lovforslag om bedre digitalt samarbejde07-03-20191810035849283
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afvaskning i svømmehaller - rykker for svar03-03-20191810499844510
Caretag ApSHenvendelse med ønske om møde med sundhedsministeren om MDR-loven (medicinsk udstyr)07-03-20191900053849300
Ældre SagenInvitation til departementchefen til reception for vicedirektør i Ældre Sagens 60 års fødselsdag06-03-20191900062847670
 Borgerhilsen til sundhedsministeren31-01-20191900066848741
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om lønforhold for SOSU-assistenter07-03-20191900078849053
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. politikere og fremlæggelse af dokumentation for sygdom06-03-20191900078848200
 Studerende anmoder om en udtalelse til projekt om velfærdsstaten06-03-20191900079849402
Tønder KommuneInvitation til uddeling af Wegner Prisen07-03-20191900080849278
IChangeSundhedsministeren inviteres til IChange Generalforsamling 201906-03-20191900080847922
 Invitation til sundhedsministeren til Kroppens Dag07-03-20191900081849755
Centre for the Fourth Industrial Revolution Global NetworkSundhedsministeren inviteres til The Fourth Industrial Revolution Councils06-03-20191900081849221
Copenhagen Healthtech ClusterSundhedsministeren inviteres til konferencen "Data Redder Liv"07-03-20191900082849725
EATSundhedsministeren inviteres til EAT Stockholm Food Forum 201906-03-20191900082848837
 Borgerhenvendelse vedr. psykomotorik i Danmark og resten af verden02-01-20191900105790905
UdenrigsministerietFristliste af 6. marts 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager06-03-20191900147848631
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 11, 12 og 13) ved EU-Domstolen06-03-20191900147848629
UdenrigsministerietFristliste af 6. marts 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager06-03-20191900147848634
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 82 af 4. marts 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten05-03-20191900147848615
Region SjællandBidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter.06-03-20191900269848169
Region SjællandBidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter.06-03-20191900269848201
LiquidmindsTilbud på evt. tilkøb af bannere og PowerPoint i forbindelse med awareness-kampagne06-03-20191900536848998
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om mulighed for at få tidligere journal07-01-20191900977794492
Hørsholm KommuneHenvendelse fra Hørsholm kommune vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning22-02-20191901330849833
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bestilling: ISO 27001-modenhedsmåling og kontaktperson06-03-20191901543848961
DigitaliseringsstyrelsenKontakt hos Solusi07-03-20191901543848930
 Henvendelse til sundhedsministeren - de fagprofessionelle på det ernæringsfaglige område bør også indtænkes som aktør i arbejdet med sundhedsreformen28-01-20191902015813592
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 555 (S) til mdtl. besvarelse 13-03 omtryk07-03-20191902023848981
Det Kardiologiske Syndrom XSøger aktivitetspuljen 2019 - udlodningsmidler30-01-20191902182817188
Region SjællandPalliation og PRO - tilbagemelding fra regionerne06-03-20191902319848376
KLKommunal kommentar: Palliation og PRO07-03-20191902319848783
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. placering af sygehuse i region syddanmark05-03-20191902406846846
Børne- og SocialministerietMeddeler at der ikke er bemærkninger til aktindsigtsanmodning ift. svar på FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning06-03-20191902411848369
KLForespørgsel vedr. manglende bilag til udvalgsspørgsmål01-03-20191902435848157
KLBemærkninger vedr. manglende bilag til udvalgsspørgsmål04-03-20191902435848155
SundhedsstyrelsenHøring: National Klinisk Retningslinje (NKR) for systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter05-03-20191902453848395
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. at det gule sygesikringskort06-03-20191902459847919
Falck DanmarkHenvendelse vedrørende revidering af journalføringsbekendtgørelsen05-03-20191902460846597
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 605 (S)06-03-20191902463848338
 Henvendelse til sundhedsministeren - de fagprofessionelle på det ernæringsfaglige område bør også indtænkes som aktør i arbejdet med sundhedsreformen28-01-20191902472849316
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Høreklinikken i Odense05-03-20191902474846915
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjemmebesøg05-03-20191902474846840
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. autosvar fra Region Syd05-03-20191902474846839
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. manglende svar fra OUH Høreklinik05-03-20191902474847923
UdenrigsministerietFremsender spørgeskema i forbindelse med EU Østersøstrategi03-03-20191902504844511
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. debat om sygdommen ME i folketinget den 12 & 13 marts07-03-20191902520849247