Fra: 08-03-2019 til: 10-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - samrådsspm. BH07-03-2019SJ-STD-DEPABK850171
Faaborg-Midtfyn KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201808-03-20191601595850638
Frederikshavn KommuneSvar på regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje fra Frederikshavn Kommune07-03-20191601604849428
Glostrup KommuneRegnskab 2018 vedr. værdighedspuljen fra Glostrup Kommune08-03-20191601674851215
Køge KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201808-03-20191601803850205
Lolland KommuneLink til politik for en værdig ældrepleje i 2018 på kommunens hjemmeside08-03-20191601890850537
Silkeborg KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201808-03-20191601912850366
Tårnby KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 2018 i Tårnby Kommune07-03-20191601931850192
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 002-2019 - Frigivelse af bl.a. aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale, overenskomster vedrørende social- og sundhedspersonale, sygehusportører, tilsynsassistenter ved forsorgshjem og piccoloer og piccoliner18-01-20191700904804876
Danske RegionerOK-Nyt - 039-17 - Ændring af ydelser for specialet børne- og ungdomspsykiatri i speciallægepraksis21-12-20171700904508701
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis 044-17 - Midler til kvalitets- og efteruddannelsesfond på psykologområdet21-12-20171700904509955
Danske RegionerOK-Nyt - Tidligere ikrafttrædelse af del vedrørende tutorlægekontrakter i forhandlingsaftalen for speciallægehjælp af 2. oktober 201721-12-20171700904508841
Danske RegionerOK-Nyt - Tilladelse til vikar i speciallægepraksis ved deltagelse i sundhedsfaglige råd21-12-20171700904508844
Danske RegionerOK-Nyt - 037-17 - Indbetaling til fonden for almen praksis for 201820-12-20171700904508303
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 003-2019 - Frigivelse af aftale for tjenestemandsansatte overtandlæger og overenskomst vedrørende tandlæger06-02-20191700904824139
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 003-19 - Indbetalingen til fonden for fysioterapi21-01-20191700904807035
Danske RegionerGenfremsendelse af OK-NYT - 004-19 - Indbetaling til fonden for almen praksis for 201922-01-20191700904807630
Danske RegionerOK-Nyt - 007-19 - Varicekirurgi i ortopædkirurgisk speciallægepraksis04-02-20191700904821291
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 003-2019 - Frigivelse af aftale for tjenestemandsansatte overtandlæger og overenskomst vedrørende tandlæger04-02-20191700904821307
Danske RegionerOK-NYT - Praksis 004-19 - Indbetaling til fonden for almen praksis for 201921-01-20191700904806561
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 006-2019 - Frigivelse af overenskomster for bl.a. servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse, erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever samt husassistenter m.fl.22-02-2019SJ-STD-DEPENR837132
Advokaterne.comKopi af skrivelse til Region Nordjylland vedr. TandlaegerneVadum.dk14-06-2018SJ-STD-DEPENR637950
TandlægeforeningenOpfølgning på dagens møde om tandlægeforhandlingerne26-02-2018SJ-STD-DEPENR551674
Paludan OptikAnmodning om status vedr. henvendelse om salg af kontaktlinser07-03-20191706246849928
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag vedr. tandlægers ret til selvstændigt virke08-03-20191709257850221
Fredericia KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. En Værdig Ældrepleje og Bedre Bemanding i Ældreplejen08-03-20191800777850650
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 025-2018 - Frigivelse af overenskomst for håndværkere, herunder montører, elektronikteknikere, elektronikfagteknikere, datafagteknikere, frisører, bagere, konditorsvende, ørepropteknikere og kokke08-11-20181803981744468
Danske RegionerOK-NYT - Praksis 041-18 - Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 201820-12-20181803981788143
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 021-2018 - Frigivelse af bl.a. aftale om lokal løndannelse for regions- og skolebetjente m.fl. samt vagtcentralpersonale, overenskomst for regions- og skolebetjente m.fl. og overenskomst for vagtcentralpersonale15-10-20181803981722995
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 022-2018 - Orientering om ændring af pensionsbeskatningsloven16-10-20181803981723306
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 020-18 - Regulering af omsætningsloft på fysioterapiområdet jf. § 2418-06-20181803981640042
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 026-2018 - Frigivelse af bl.a. aftale vedrørende lægelige chefer, overenskomst for overlæger, overenskomst for speciallægekonsulenter samt overenskomst for honorarlønnede sygehuslæger12-11-20181803981747557
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 027-2018 - Frigivelse af arbejdstidsaftale20-11-20181803981756457
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 031-2018 - Frigivelse af overenskomst for underordnede læger29-11-20181803981765643
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis - Revideret standardaftale for tutorlæger i speciallægepraksis22-03-20181803981573172
Danske RegionerOK-Nyt - 014-18 - Indbetaling til administrationsudvalget for 201710-04-20181803981586003
Danske RegionerOK-Nyt - 017-18 - Præciseringer ift. til rekvisition vedr. dermato-venerologi, pædiatri og intern medicin08-05-20181803981607749
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 008-2018 - Frigivelse af bl.a. overenskomst for administrations- og IT-personale, for lægesekretærer, for socialrådgivere og for grafisk beskæftiget personale27-06-20181803981649026
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 022-18 - Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for kiropraktorpraksis for 3. kvartal 201828-06-20181803981649777
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 023-18 - Indbetaling til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for fodterapipraksis 3. kvartal 201828-06-20181803981649781
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis 029-18 - Regulering af omsætningsloft for psykologer fra 1. juli 201803-07-20181803981653776
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 026-18 - Indbetaling til fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis03-07-20181803981653225
Danske RegionerOK-Nyt - Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 201821-08-20181803981674365
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 019-2018 - Frigivelse af rammeaftale om åremålsansættelse27-09-20181803981707763
Danske RegionerOK-NYT - 037-18 - Modernisering af specialet radiologi05-10-20181803981715446
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 029-2018 - Vejledning om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder22-11-20181803981759027
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 028-2018 - Frigivelse af bl.a. aftale om decentral løn samt overenskomst for ambulanceuddannet personale22-11-20181803981758847
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 032-2018 - Frigivelse af fællesaftale om lokal løndannelse19-12-20181803981786211
Danske RegionerOK-NYT - 008-18 - Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 201819-02-20181803981546169
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed, til pulje vedr. udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, herunder BED20-11-20181809634756208
 Anmodning om at ministeriet videresender henvendelse vedr. afvaskning i svømmehaller til Miljø- og Fødevareministeriet05-03-20191810499846990
 Anmoder om sundhedsministerens eventuelle motto07-03-20191900066849759
TrapholtInvitation til fernisering på Trapholt07-03-20191900080850019
Aarhus UniversitetInvitation til lanceringsevent for Human First08-03-20191900082850485
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-44/19, Repsol Petróleo10-03-20191900147851502
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-66/19, Kreissparkasse Saarlouis10-03-20191900147851505
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-35/19, État belge10-03-20191900147851499
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til svar på SUU spm. 509 om krisetilbud06-03-20191901378848653
Region HovedstadenStatus vedr. opdatering af sundhedsplatformen05-03-20191902300849443
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedrørende den kommende ministerforespørgsel F28 om Myalgic Encephalomyelitis (ME) d. 12. og 14. marts 201906-03-20191902522849223
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse til sundhedsministeren om vaccineudspil04-03-20191902523849331
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren - foreslår øget kontrol med bl.a. sygehusbyggerier11-02-20191902565828360
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUREU alm. del - spm. 432-433 (S)08-03-20191902570850451
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. udlevering af den billigste medicin - hvem bestemmer?22-02-20191902576846196
 Borgerhenvendelse vedr. fejl i medicinkort01-03-20191902577850038