Fra: 11-03-2019 til: 11-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i februar 201907-03-20191601560848973
Hvidovre KommuneSvar på henvendelse vedr. regnskab for værdighedspuljen i 2017 for Hvidovre Kommune08-03-20191601705850550
Mariagerfjord KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201808-03-20191601893850642
 Borgerhenvendelse - fremsender udspil til Europarådet09-03-20191603459851451
Rødovre KommuneRødovre Kommune fremsender revideret budget til projekt vedr. puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede .07-03-20191605404850147
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: spørgsmål til statusrapport for 2018 til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-03-20191605452851975
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-03-20191605452852184
Ballerup KommuneBallerup Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68403 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-03-20191607980851654
Morsø KommuneMorsø Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68488 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-03-20191608062851864
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune: slutrapport til projektnr. 68490 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-03-20191608064852300
Region NordjyllandAnmoder om ministeriets vurdering i forhold til udvidet frit sygehusvalg.07-03-20191608701849991
Region SjællandAfrapportering på "Vagtplansoptimering i Region Sjælland"01-03-20191609923850658
Danske RegionerOK-Nyt - 040-17 - Justering af ydelsesbeskrivelser for øjenlægehjælp – speciale nr. 1921-12-20171700904508709
Danske RegionerOK-Nyt - 041-17 - Omsætningsgrænser for speciallæger i 201821-12-20171700904508712
Danske RegionerOK-Nyt - 038-17 - Rammeydelser for kontrol af anti-Vegf (indsprøjtning af medicin i øjets glaslegeme)21-12-20171700904508696
Danske RegionerOK - Nyt - Praksis nr. 045-2017 - Opstartshonorar til klynger i program for kvalitetsudvikling i almen praksis22-12-20171700904510972
Danske RegionerOK-NYT - Overenskomst om fysioterapi, præciseringer hertil28-01-20191700904814259
Danske RegionerOK nyt - 006 -19 - Omsætningsgrænser for speciallæger 201904-02-20191700904820739
Danske RegionerRettelse til bilag til OK-Nyt - 003 -19 - Indbetaling til fonden for fysioterapi04-02-20191700904821416
TandlægeforeningenKopi af svar på henvendelse vedr. artiklen "Socialt udsattes dårlige tænder er en skamplet på velfærdsstaten"27-09-2018SJ-STD-DEPENR707766
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis 039-18 - Afregningskalender for 201910-12-2018SJ-STD-DEPENR775795
Stevns KommuneAnmodning om midler til projekt "Gang i de små gryder" på plejecentret Hotherhaven08-03-20191709317851338
Glostrup KommuneRegnskab for 2018 vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen fra Glostrup kommune08-03-20191800788851198
UndervisningsministerietOversendelse af henvendelse vedr. afslag på søgte stillinger som SOSU-assistent08-03-2019SJ-STD-DEPEMLM850664
Lolland KommuneAfrapportering og regnskab vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse07-03-20191802090848899
Thisted KommuneInvesteringsprofil vedr. puljen til etablering af læge- og sundhedshuse07-03-20191802117851348
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 2107-03-20191802690850168
Danske RegionerOK-NYT - Praksis 001 -18 - Ny overenskomst om almen lægehjælp på OK-portalen16-01-20181803981522172
Danske RegionerOK - NYT - praksis 002-18 - Regulering af omsætningsloft på fysioterapiområdet, jf. § 2419-01-20181803981525553
Danske RegionerOK-NYT - 004-18 - Indbetaling til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for fodterapipraksis for 2017 og 1. kvartal af 201826-01-20181803981529286
Danske RegionerOK-NYT - 003-18 - Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for kiropraktorpraksis for 1. kvartal af 201823-01-20181803981527400
Danske RegionerOK-Nyt - 005-18 - Antibiotikaprovokation i speciallægepraksis vedr. pædiatere02-02-20181803981535740
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 006-18 - Tutorlægeordning ændret ved forhandlingsaftale af 02-10-2017 (§ 2, stk. 3)06-02-20181803981537877
Danske RegionerOK-Nyt - Regulering af takster på praksisområdet pr. 1. april 201823-03-20181803981575414
Danske RegionerOK-Nyt - 011-18 - revision af profylakseaftalen pr. 1. april 201823-03-20181803981574712
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis 027-18 - Pædiatri – Opdatering af ydelsesbeskrivelse for ydelse 2205: Bronkialprovokation03-07-20181803981653675
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 024-18 - Ændringer som følge af at tandlægeområdet reguleres via sundhedsloven02-07-20181803981652670
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 031-18 - Fritagelse af visse PLO-medlemmer fra krav om akkreditering10-09-20181803981690358
Danske RegionerOK-NYT - 036-18 - Regulering af knæk- og nedre omsætningsgrænser for speciallæger pr. 1. oktober 201808-10-20181803981716250
Danske RegionerOK-Nyt - praksis 028-18 - Nye ydelser og ydelsesbeskrivelser for varicebehandling på kirurgiområdet06-07-20181803981656164
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 018-2018 - Omlægning til nyt grundbeløbsniveau den 31. marts 201813-09-20181803981693409
Danske RegionerOK-NYT 034-18 - Indbetaling til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for fodterapipraksis for 4. kvartal 201824-09-20181803981703660
Danske RegionerOK-Nyt - 032-18 - Influenzavaccination for visse persongrupper - 2018/201924-09-20181803981702989
Danske RegionerOK-NYT - 033-18 - Indhentelse af midler til lungefunktionsundersøgelse24-09-20181803981702991
Danske RegionerRettelse til OK-Nyt - 035-18 - Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-201803-10-20181803981712873
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis 038-18 - Vejledning om kontrolstatistik og højestegrænser på kiropraktorområdet10-12-20181803981775786
SundhedsstyrelsenForlænget høringsfrist - Høring: Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet08-03-20191805228850981
Aalborg Universitetshospital, SydAalborg fremsender budget for pulje til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling07-03-20191805629850250
Aalborg Universitetshospital, SydAalborg fremsender acceptskrivelse vedr. puljen til nedbringelse af ventetid og pukkelafvikling07-03-20191805629850253
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 2 (S)11-03-20191806472852126
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 3 (S)11-03-20191806472852119
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 108-03-20191806472851061
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 4 (S)11-03-20191806472852132
Region MidtjyllandKommentarer til udkast til referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital Aarhus den 29. november 201807-03-20191808877850699
 Henvendelse til ældreministeren fra hjemmehjælpere, der ønsker en dialog omkring dokumentationsproblematikken mv.10-03-20191900030851477
Tønder KommuneInvitation til dialog om VUC Syd i Tønder11-03-20191900066852450
 Borgerhenvendelse til sundhedsminiseren om speciallægernes rolle i forsikringssager m.m10-03-20191900078851470
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til forestillingen "Hvem er bange for Virginia Woolf?"11-03-20191900080852115
Østre Gasværk TeaterPremiereinvitation til SHAKESPEARE IN LOVE på Østre Gasværk Teater11-03-20191900080852574
Kgl. Dansk GeneralkonsulatInvitation til sundhedsministeren til åbning af Hjerting Kystsanatorium11-03-20191900082852728
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 622, omtrykt til uddannelses- og forskningsministeren11-03-20191900089852156
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 622 (S) til mundtlig besvarelse den 13/308-03-20191900089850655
LiquidmindsAwareness-plakater til godkendelse08-03-20191900536851774
 Fremsender tilføjelse til sag vedr. overholdelse af reglerne for laserbehandling, fedtfrysning, botox, filler, osv22-01-20191900675807629
Sex og SamfundTakker for afgørelse på anmodning om aktindsigt i forarbejder til vaccineudspillet06-03-20191900981848903
Region HovedstadenNotat om tvisthåndtering på Nyt Hospital Hvidovre06-03-20191901125850495
KLProgram for cyber- og informationssikkerhedsdag for kommunerne07-03-20191901400851880
LægemiddelstyrelsenKvittering for bestilling: ISO 27001-modenhedsmåling og kontaktperson08-03-20191901543851761
SolusiVedr. link til ISO 27001-modenhedsmåling11-03-20191901543851959
SolusiKvittering for modtagelse af henvendelse om link til ISO 27001-modenhedsmåling11-03-20191901543851771
SundhedsdatastyrelsenForslag til kommissorium for Styregruppe for et langsigtet målbillede for den fælles datainfrastruktur på sundhedsområdet08-03-20191901582851024
Roskilde KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. kompensation for stop på egenbetaling på kommunale akutpladser08-02-20191901776826559
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - undring over oprettelse af sundhedsplatformen når sundhed.dk allerede eksisterer27-02-20191902205841125
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Sundhedsplatformen/Sundhed.dk27-02-20191902205841815
Region SjællandHøringssvar vedr. notat med forslag til nye nationale PRO-løsninger/palliation fra Region Sjælland07-03-20191902319848784
SundhedsstyrelsenKommentarer til notat om national strategi på PRO-området/palliation07-03-20191902319849061
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeUdtalelse vedr. aktindsigtsanmodning i ansøgning07-03-20191902386851098
AskovhusUdtalelse fra Askovhus vedr. aktindsigtsanmodning i Askovhus' ansøgning til kapacitetsudvidelse08-03-20191902386851096
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeUdtalelse vedr. aktindsigtsanmodning i ansøgning07-03-20191902386851099
Sex og SamfundTakker for svar vedr. FN spørgeskema om SDG (Sustainable Development Goals), delmål 5.604-03-20191902411847649
 Henvendelse fra skoleelever om deres projekt "Guide My Way"06-03-20191902505848835
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ministerens svar til debatten om sygdommen ME den 12. - 14. marts 201906-03-20191902519848042
 Borgerhenvendelse - synes det er en god idé med livsmestring i folkeskolen07-03-20191902534849266
Herlev HospitalOpfølgende mail på telefonsamtale vedr. projekt om operationslister11-02-20191902544850237
UdenrigsministerietHøring: Anmoder om bidrag til beredskabskatalog til brug ved redegørelsesdebat om det nordiske samarbejde07-03-20191902551849749
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ministerforespørgsel F28 om sygdommen ME (myalgic encephalomyelitis)08-03-20191902559850179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 620 (S) til mundtlig besvarelse den 13/308-03-20191902567850649
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 611 (Æ)08-03-20191902571850645
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 648 (Æ) med svarfrist den 15/308-03-20191902572850585
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 647 (S) SVARFRIST den 13/307-03-20191902578850163
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 668 (S)08-03-20191902582851175
SundhedsstyrelsenUdpegning til Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med spiseforstyrrelse - frist for udpegninger tirsdag 26. marts kl. 15.0008-03-20191902586851340
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 664-667 (S) (AELSAM SUU 664) Skal besvares forud for samråd BI og BJ08-03-20191902588851922
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - samrådsspørgsmål - BI og BJ (S)08-03-20191902588851150
Friplejehjemmet HøjboHenvendelse til ældreministeren med spørgsmål om lovgivningen i forhold til bloktilskud og friplejehjem18-02-20191902589832425
Rådet for Socialt UdsatteInvitation til sundhedskonference (socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet) 30. april 201905-03-20191902590847480
KLForespørgsel om billede fra Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren til flyer07-03-20191902597851869
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 664-667 (S) Skal besvares forud for samråd BI og BJ08-03-20191902605851172
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 649-663 (S) med svarfrist den 22/308-03-20191902617851005