Fra: 12-03-2019 til: 12-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 669 (Æ)11-03-2019SJ-STD-DEPCHS852176
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 676 (S)12-03-2019SJ-STD-SUMMPE853252
Herlev KommuneSvar på henvendelse vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201811-03-20191601686853482
 Borgerhenvendelse: Kopi af brev til Europarådet vedr. afgørelse fra det psykiatriske ankenævn09-03-20191603459851452
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune: accept af tilskudsbetingelser for 2019 til projektnr. 65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-03-20191605355853074
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: revideret budget til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-03-20191605448853580
Struer KommuneStruer Kommune: slutrapport til projektnr. 68473 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.12-03-20191608050853049
Komiteen for SundhedsoplysningStatusrapport og regnskab 2018 for projektet "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende", sagsnummer 180009711-03-20191800097852541
Halsnæs KommuneNy redegørelse fra Halsnæs Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201912-03-20191800795853112
Nordfyns KommuneAnsøgning om overførsel af midler til en bedre bemanding og en værdig ældrepleje i Nordfyns Kommune12-03-20191800830853582
Sorø KommuneNy redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201911-03-20191800852853453
DigitaliseringsstyrelsenStatus på initativ 3.1 - sammenhængende velfærdsforløb12-03-20191805321853630
Ringkøbing-Skjern KommuneProjektet "Forskønnelse og livskabelse af gammel terrasse" til godkendelse - pulje til livskvalitet18-01-20191805454851367
Beboer- og pårørenderådet ved Plejeboligerne Augustenborggade 27Fremsender regnskab for 2018 m.v. - satspuljen til livskvalitet11-03-20191805480852443
TandlægeforeningenTandlægeforeningen rykker for svar på klage over ændret autorisationsdato12-03-20191806221853961
Center for CybersikkerhedUdkast til ENISA's arbejdsprogram 2020-22 - anmodning om eventuelle bidrag til dansk holdning08-03-20191809485850988
Trial NationDagsorden og materiale til Trial Nation bestyrelsesmøde den 14. marts 2019 i Danske regioner kl. 16-18.07-03-20191809640853645
Region SyddanmarkAnmodning om udbetaling vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser - 180999011-03-20191809990854173
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om offentliggørelse af oversigt over review ved Statens It-råd for 2. halvår 201807-03-20191810017851782
BeskæftigelsesministerietBemærkninger vedr. aktindsigtsanmodning ift. svar på FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning11-03-20191810628852546
Danske ÆldrerådÆldreministeren inviteres til at holde tale den 29. april til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde12-03-20191900030853589
FolketeatretÆldreministeren inviteres til premiere på "Toves værelse" på Folketeatret12-03-20191900031853577
Det Kongelige TeaterInvitation til premiere på Edward Albees "Hvem er bange for Virginia Woolf?" 12. april kl. 19.30 på Store Scene i Skuespilhuset.11-03-20191900031851963
CPH:DOXCPH:DOX x Resistance Fighters - invitation til debat om antibiotikaresistens12-03-20191900080853754
International Women´s Peace Group - IWPGSundhedsministeren inviteres til "The World Peace Conference"12-03-20191900080852869
FolketeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på "Toves værelse" på Folketeatret12-03-20191900080853575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 635 - OMTRYK til beskæftigelsesministeren07-03-20191900089850333
Ældre SagenInvitation til reception for vicedirektøren i Ældre Sagen, som bliver 60 år06-03-20191900089852636
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 634 OMTRYK til beskæftigelsesministeren07-03-20191900089850332
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-74/19, Transportes Aéreos Portugueses11-03-20191900147853372
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-77/19, Kaplan International colleges UK11-03-20191900147853386
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-689/18, Elliniko Dimosio11-03-20191900147853391
UdenrigsministerietForkyndelse af appelskrift i sagerne C-173/19 P, C-174/19 P samt C-175/19 P11-03-20191900147853375
KontinensforeningenAnmodning om godkendelse af budget vedr. projekt om inkontinens og sygefravær08-03-20191900224851158
Quick Health A/SHenvendelse om projekt inden for apoteksbranchen19-11-20181900379754472
LiquidmindsAwareness-plakater - trykklar fil12-03-20191900536853040
Det Sociale NetværkRykker vedr. tilskud til nye headspace-centre11-03-20191900816851980
Det Sociale NetværkSupplerende oplysninger til budget - headspace01-03-20191900816851916
DigitaliseringsstyrelsenInput til dagsorden til 14. porteføljestyregruppemøde vedr. national udbredelse af telemedicin for KOL-patienter21-02-20191901113852716
Danske RegionerBemækninger vedr. sekretariatsmøde - telemedicin07-03-20191901113852737
DigitaliseringsstyrelsenMødepunkter for sekretariatsmøde for porteføljestyregruppen vedr. national udbredelse af telemedicin for KOL-patienter19-02-20191901113852710
DKETIKHøringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.04-03-20191901609845585
Danmarks Tekniske UniversitetHøringssvar - bekendtgørelse om oprettelse af National Genom Center04-03-20191901609845619
Statens Serum InstitutHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846045
National Videnskabsetisk KomitéHøringssvar - høring vedrørende bekendtgørelser om Nationalt Genom Center04-03-20191901609846047
ForbrugerombudsmandenHøringssvar vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846051
Ingeniørforeningen i DanmarkHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846079
Forbrugerrådet TænkFremsender høringssvar vedr. bekendtgørelserne om Nationalt Genom Center04-03-20191901609846082
RigspolitietHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center05-03-20191901609846867
Dansk MagisterforeningHøringssvar - udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center mv.05-03-20191901609846600
LægeforeningenHøringssvar - udkast til bekendtgørelse vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845582
Dansk Sygepleje Selskab - DASYSHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846049
Region HovedstadenHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846054
Aarhus UniversitetHøringssvar vedr. bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845595
Det Etiske RådHøringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845598
DatatilsynetHøringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845614
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center06-03-20191901609848164
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikHøringssvar - oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609846530
PatienterstatningenHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609845055
Danske BioanalytikereHøringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse - oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845477
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609845464
Statens Arkiver - RigsarkivetHøringssvar vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center01-03-20191901609844500
Region NordjyllandHøringssvar - udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center04-03-20191901609845473
Institut for MenneskerettighederHøringssvar - udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – oprettelse af Nationalt Genom Center mv.05-03-20191901609846918
Danske PatienterHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center mv.04-03-20191901609845471
Rigsrevisionen 15. kontor<124258> Rigsrevisionens kvittering for mail vedr. ny materialeanmodning vedr. undersøgelsen om byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse11-03-20191901801852352
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 555, omtryk (S)12-03-20191902023853443
Neue Zürcher ZeitungTakker for materiale: White paper on Danish Emergency Medical Services11-03-20191902423852291
 Takker for svar på henvendelse om sundhedskort11-03-20191902447852231
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. digitalt sundhedskort08-11-20191902459851751
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedskortet07-03-20191902459851519
Kræftens BekæmpelseTak til sundhedsministeren for oplæg på Kræftpolitisk Forum 2019 - Ulighed i kræft - hvordan løfter vi sammen?08-03-20191902463851148
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. innovationsprojekt11-03-20191902505851802
VeteranalliancenAnmoder om aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken07-03-20191902574850054
Center for CybersikkerhedInvitation til workshop om identifikation af operatører af væsentlige tjenester07-03-20191902595849981
LiquidmindsSvar på forespørgsel om billede fra Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren08-03-20191902597851871
BerlingskeAnmodning om aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsprojektet11-03-20191902616852353
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 670-675, svarfrist FT 21-0311-03-20191902617852955
UdenrigsministerietHØRING: HRC40. Resolution om diskrimination af kvinder i sport til kommentarer - 1. prioritet11-03-20191902624852612
UdenrigsministerietHøring: HRC40. Resolution om diskrimination mod kvinder og piger i sport - rammeinstruktion til kommentarer. 1. prioritet11-03-20191902624852616
 Borgerhenvendelse vedr. medicinattester10-03-20191902629851585
 Borgerhenvendelse - kan ikke få adgang til sine børns journaler07-03-20191902636849977
DistortionHenvendelse vedr. Projekt " Skærmfri Onsdag"11-03-20191902641852575
 Borgerhenvendelse vedr. ME-træthedssyndrom10-03-20191902646851587
 Borgerhenvendelse vedr. ministerforespørgsel F28 om ME-postviralt træthedssyndrom08-03-20191902647851351
Københavns KommuneOpdatering af dataliste i plandata.dk - høringsparter ved høring af lokalplaner11-02-20191902683827758
Chemprox GmbhHenvendelse vedr. indholdet af klorin i det danske drikkevand01-03-20191902684844421
 Henvendelse om oplæg vedr. forsøgsordningen med medicinsk cannabis01-03-20191902685850039
BeredskabsstyrelsenInvitation til Beredskabsstyrelsens øvelsesseminar 21. maj 2019 i Odense12-03-20191902690853351