Fra: 13-03-2019 til: 13-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM)Opsamling på partnerskabsmøde om mental sundhed12-03-20191601142854057
LægeforeningenGenbeskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn - indstilling11-03-20191604318853536
LægemiddelstyrelsenInvitation til Fagligt Forum Life Science i Lægemiddelstyrelsen den 27. marts 201908-03-20191606191851146
Danske RegionerBidrag til status for Kræftplan IV 201912-03-20191610204853871
Fanø KommuneAcceptskrivelse vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen fra Fanø Kommune12-03-20191800773854828
Glostrup KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018 - tilskud til en bedre bemanding i ældreplejen i Glostrup Kommune10-03-20191800788853303
Lemvig KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra Lemvig Kommune12-03-20191800821854816
Tårnby KommuneOpdateret redegørelse for anvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen i 2019 fra Tårnby Kommune13-03-20191800860854982
UdenrigsministerietHøring: Kommentarer fra civilsamfundet til udkast til CEDAW-rapport (Commitee on the Elimination of Discrimination against Women)11-03-20191800947852880
UdenrigsministerietHøring: Kommentarer fra civilsamfundet til udkast til CEDAW-rapport (Commitee on the Elimination of Discrimination against Women)11-03-20191800947853493
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringFremsender opdateret vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet16-01-20191803663803113
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om projektforlængelse af projekt "Palliative familiestuer"12-03-20191804619853082
Aarhus KommuneProjekt "Stil skarpt på livet" - afrapportering og regnskab08-03-20191805489854181
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: vedr. tidshorisont for tilbagemelding om midler til regionale voldtægtscentre12-03-20191805629854160
Børne- og SocialministerietSvar på fremsendelse af afsnit om sundhedslovens regler om tavshedspligt m.v. til brug for vejledning om børn i overgange13-03-20191806162854720
DigitaliseringsstyrelsenSvar på henvendelse om datoer for styregruppemøder for initiativ 3.3 (sundheds-it)06-03-20191806242852747
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål fra ØIM vedr. finansieringsprofil - Nyt Hospital Bispebjerg11-03-20191807731852003
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)Meddeler at foreningen gerne stiller op til en debat på Folkemødet 201912-03-20191809460853615
Trial NationSupplerende materiale til Trial Nation bestyrelsesmøde den 14. marts 2019 i Danske regioner kl. 16-18.13-03-20191809640855182
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ønske om ankenævn for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn15-02-20191809665831685
Danske RegionerInvitation til deltagelse i styregruppe for digital tilgængelighed (Min Sundhed version 2+)11-03-20191809776852467
BeskæftigelsesministerietTakker for svar på FN's spørgeskema - Modul II Fertility, Family Planning11-03-20191810628853770
Danmarks faste mission ved FN i New YorkBemærkninger vedr. svar på FNs spørgeskemaundersøgelse: Module II12-03-20191810628853893
Forum for Elderly CareInvitation til Dementia Forum X 15. maj 2019 i Stockholm13-03-20191900030854439
 Takker for genbeskikkelse som medlem af Det Etiske Råd11-03-20191900060852969
VIVEInvitation til tiltrædelsesreception for VIVEs direktør05-03-20191900062853682
Roche Diagnostics A/SInvitation til deltagelse i præsentation af rapport om diagnostikkens rolle i fremtidens sundhedsvæsen05-03-20191900062846602
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever, der har projekt om rygning13-03-20191900079854502
Syddansk UniversitetIndbydelse til "Projekt Grænseoverskridende dialog mellem erhvervsliv og politik"12-03-20191900081854274
Forum for Elderly CareSundhedsministeren inviteres til Dementia Forum X07-03-20191900081854220
Det Sociale NetværkSundhedsministeren inviteres til at holde åbningstalen ved årets Psykiatritopmøde12-03-20191900082854249
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i de forenede sager C-807/18 og C-39/19, Telenor Magyarország m.fl.12-03-20191900147854644
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager ved EU-Domstolen 08/19 med frist mellem den 15. - 30. april 201911-03-20191900147853404
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 93 af 11. marts 2019 over sager ved Domstolen og Retten11-03-20191900147853398
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-13/19, Ibercaja Banco12-03-20191900147854651
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i de forenede sager C-798/18 og C-799/18, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a. m.fl.12-03-20191900147854637
World Health Organization (WHO)Takker for oplæg på WHO Symposium22-02-20191900752854360
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 677 (S)12-03-20191901237854322
 Presse: Henvendelse til ældreministeren - anmoder om interview omkring politikere, der ikke vil svare på spørgsmål fra journalister13-03-20191901292854707
 Takker for svar på henvendelse vedr. tandpleje for unge12-03-20191901536852966
 Rykker for svar på henvendelse af 8. januar 2019 vedr. reglerne for behandling af syge mennesker07-03-20191901583849332
Patientforeningen DanmarkHøringssvar - høring vedr. bekendtgørelser om Nationalt Genom Center04-03-20191901609846533
Kræftens BekæmpelseHøringsbidrag vedr. Nationalt Genom Center01-03-20191901609844490
Landsforeningen LandboSenior.dkLandsforeningen Landbo Senior: Ansøgning om udlodningsmidler til ældreorganisationer 201912-03-20191901715854031
Landsorganisationen OK-Klubberne i DanmarkOK Klubberne søger udlodningsmidler til ældreorganisationer07-03-20191901715850007
Ældre SagenÆldre Sagen: Ansøgning om udlodningsmidler til ældreorganisationer11-03-20191901715852453
Region Hovedstaden3. kvartalsrapport 2018 - Endelige revisorerklæringer, underskrevet ledelseserklæring samt godkendte regionsråds mødesager vedr. kvalitetsfondsbyggeriet20-12-20181901717853459
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brystkræftbehandling06-03-20191902177851518
 Rykker for svar på henvendelse vedr. hjælp til behandling i kæber og tænder19-01-20191902284805821
 Postadresse til brug for at besvare borgerhenvendelse om sygdommen ME12-03-20191902290853928
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning vedr. kritisk sygdom25-02-20191902321839342
Københavns Klinik for SpiseforstyrrelserUdtalelse fra Københavns Klinik for Spiseforstyrrelser vedr. aktindsigt i pulje om spiseforstyrrelser11-03-20191902386853221
Region SjællandUdtalelse fra Psykiatrien i Region Syddanmark vedr. aktindsigtsanmodning vedr. pulje om spiseforstyrrelser11-03-20191902386853207
 Postadresse til brug for besvarelse af borgerhenvendelse om sygdommen ME12-03-20191902519853867
Rigsrevisionen 15. kontorRigsrevisionens vurdering af anmodning om aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsprojektet11-03-20191902616853191
LægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. overvejelser om virksomhedsområde for sygeplejersker06-03-20191902634849212
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sygdommen ME/CFS11-03-20191902649851583
Forældre og FødselAnmoder om et møde med sundhedsministeren i forbindelse med ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet”11-03-20191902678852461
UdenrigsministerietHØRING: Input til COHOM møde - anmodning om bidrag til punkt 5 ang. rettigheder for ældre08-03-20191902679853775
Økonomi- og IndenrigsministerietLånebreve til regionerne vedr. låneadgang i 2019 (sygehusinvesteringer)12-03-20191902687853978
Region SyddanmarkAabenraa Sygehus: Bemærkninger vedr. lånebrev 201912-03-20191902687853986
 Rykker for svar på henvendelse vedr. læger, der rejser videre07-03-20191902694850023
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender kvittering for, at Styrelsen for Patientklager har modtaget klage08-03-20191902695851352
UdenrigsministerietHøring vedr. supplerende bidrag til Tech-ambassadørens møder i marts/april12-03-20191902696854357
JustitsministerietHøring over Retsplejerådets betænkning nr. 1572/2019 om reform af den civile retspleje X (Retsafgifter)06-03-20191902697848172
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 678 (S)12-03-20191902706854324
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. muligheden for at kontakte patienter ifm. ny viden om sygdom07-02-20191902718825071
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 679-683 (S)13-03-20191902739855034