Fra: 14-03-2019 til: 14-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk Selskab for Almen MedicinSundhedsministeren inviteres til Nordisk Kongres for Almen Praksis 2019 i Aalborg14-03-2019SJ-STD-SUMLLU856124
Folketingets Finansudvalg FIUAktstykke 92 - tiltrådt14-03-2019SJ-STD-SUMMPE856383
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet i Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. februar 201906-03-20191604067855722
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-03-20191605355855735
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: revideret budget til projektnr. 65272 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-03-20191605450856051
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-03-20191608001856210
Billund KommuneBillund Kommune: regnskab til projektnr. 68458 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-03-20191608036855706
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune: regnskab til projektnr. 68490 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-03-20191608064856274
Greve KommuneRedegørelse for anvendelse af midler til værdighed og bedre bemanding i 2019 + acceptskrivelse14-03-20191800789855779
Lejre KommuneNy redegørelse fra Lejre Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje 201914-03-20191800820856216
Odsherred KommuneAcceptskrivelse fra Odsherred Kommune vedr. anvendelse af bedre bemandingsmidler og tilskud til en værdig ældrepleje 201912-03-20191800835853511
Odsherred KommuneOverførselsanmodning vedr. restbeløb for 2018-tilskud fra Odsherred Kommune vedr. en bedre bemanding13-03-20191800835854965
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - befolkningen ønsker ikke 5 G stråling10-03-2019SJ-STD-DEPEMLM851588
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G auktionen d. 12. marts11-03-2019SJ-STD-DEPEMLM851579
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. tilbagebetaling for ophold på kommunalt akutafsnit12-03-2019SJ-STD-DEPEMLM854332
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. gravide og rygning11-03-2019SJ-STD-DEPEMLM851796
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår at behandling af tænder kommer ind under sygesikringen07-03-2019SJ-STD-DEPEMLM850021
 Borgerhenvendelse vedr. Nürnberg konventionen og 5 G-ENOCID samt 5 G-enmanipulation09-03-2019SJ-STD-DEPEMLM851466
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på høreundersøgelse13-03-2019SJ-STD-DEPEMLM855427
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender på vegne af en gruppe pensionerede chefer i kommunal tandpleje artikel med argumentationer for en samlet reform af tandplejetilbuddene i Danmark07-03-2019SJ-STD-DEPEMLM850026
 Studerende fra Korea søger oplysninger om den danske ældrepolitik11-03-2019SJ-STD-DEPEMLM852876
Danske RegionerFra DR: Kommentarer til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice08-03-20191802212855863
DigitaliseringsstyrelsenNY VEJLEDNING - It-systemporteføljestyring: Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd04-03-20191806579854606
Patientforeningen lungekræftAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - aktivitetspuljen 2018 - udlodningsmidler12-03-20191807846854497
Forum for Mænds SundhedOpdateret invitation til sundhedsministeren til Folkemøde-debat 201914-03-20191809460856206
Københavns ProfessionshøjskoleFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat til Folkemødet 2019 - Når din søn bliver din hjemmehjælper13-03-20191809460855428
 Takker for svar på henvendelse vedr. regler for fodterapeuters praksislokaler12-03-20191810543854027
Dansk ErhvervInvitation til departementschefen til Dansk Erhvervs Årsdag 201908-03-20191900062854843
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender analyse: Sådan kan arbejdet i almen praksis lettes13-03-20191900066855520
Center for NyhedsforskningFremsender spørgeskema om medier og demokrati13-03-20191900066855537
DR Nyheder Danmarks RadioHenvendelse til sundhedsministeren - er i gang med at undersøge omfanget af chikane i politik13-03-20191900066855162
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag om dobbelt håndværkerfradrag til ældre alene-pensionister11-03-20191900078851798
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - kan for sin pension ikke betale de store tandlægeregninger12-03-20191900078854478
 Skoleelever fremsender spørgsmål om sundhed og livsstil13-03-20191900079855436
Danmarks Tekniske UniversitetSundhedsministeren inviteres til DTU Årsfest13-03-20191900080855082
Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatribrugereInformation om LAPs Landsmøde år 202014-03-20191900082856262
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-772/18, Yhtiö A14-03-20191900147856556
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-45/19, Compañía de Tranvías de la Coruña14-03-20191900147856559
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-97/19, Pfeifer & Langen14-03-20191900147856562
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-40/19, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal14-03-20191900147856568
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-67/19, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal14-03-20191900147856571
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-100/19, Viasat UK et Viasat13-03-20191900147856583
UdenrigsministerietBerigtigelse: Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-45/19, Compañía de Tranvías de la Coruña14-03-20191900147856565
LiquidmindsVedr. tilbud på PowerPoint og bannere - Awareness-kampagne13-03-20191900536854389
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. styregruppe i MaTIS13-03-20191901113854366
 Rykker for svar på henvendelse vedr. betaling for ophold på plejehjem11-03-20191901767852448
Rigsrevisionen 15. kontorTakker for oversigt over folketingsspørgsmål om sygehusbyggerier - Rigsrevisionens undersøgelse af sygehusbyggerier10-03-20191901801853193
Region NordjyllandAnsøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer og patientforløb efter Sundhedslovens § 233, stk. 213-02-20191901984829712
Region NordjyllandAnsøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer og patientforløb efter Sundhedslovens § 233, stk. 208-03-20191901984854217
 Borgerhenvendelse: Hvorfor skal man selv søge oplysninger04-03-20191902321845417
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse - søger hjælp til selvmordstruet søn04-03-20191902346845621
OUH Odense universitetshospitalUdtalelse fra Odense Universitetshospital vedr. aktindsigtsanmodning i pulje om spiseforstyrrelser11-03-20191902386853211
1 Bedre LivHenvendelse vedr. ansøgningsproces eller -procedure for at kunne blive optaget under § 79, stk. 2 i sundhedsloven06-03-20191902502848251
Region HovedstadenVedr. aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsbyggerierne13-03-20191902616854524
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. høring om sygdommen ME d. 12. marts 201911-03-20191902644852465
Danske RegionerInvitation til deltagelse i styregruppe for digital tilgængelighed (MinSundhed version 2+)11-03-20191902715854621
DK-ambulanceHenvendelse om udenlandsk ambulance13-03-20191902720854785
Helse- og OmsorgsdepartementetSvar på forespørgsel om kontakt til HelseCERT med henblik på besøg13-03-20191902721854807
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUBilag 213 til SUU samrådsspørgsmål vedr. ministerens brev til Danske Regioner01-02-20191902722855067
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUBilag 213 til SUU samrådsspørgsmål AW01-02-20191902722855066
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sygdommen ME12-03-20191902743854412
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sygdommen ME12-03-20191902744854483
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. It-fejl i forbindelse med udsendelse af afgørelser og breve fra Patienterstatningen13-03-20191902753855655
Folketingets OplysningBorgerhenvendelse til ældreministeren vedr. leje af hjælpemidler ved sclerose07-03-20191902765849354
 Borgerhenvendelse om patientbehandlinger i udlandet13-03-20191902767856154
SocialstyrelsenStatistics on abortions in Denmark in 201807-03-20191902768850000
 Borgerhenvendelse vedr. rygning i time- og flexsharelejligheder12-03-20191902769854556
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender 10 spørgsmål om 5G08-03-20191902771851343
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G frekvenserne07-03-20191902771849539
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 639 mdtl. besvarelse 27-03 (S)14-03-20191902778856303