Fra: 15-03-2019 til: 17-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Skanderborg KommuneFremsender regnskab - bedre bemanding i ældreplejen 201815-03-2019SJ-STD-SUMLLU857203
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 696 (S)15-03-2019SJ-STD-SUMMPE857317
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 697 (S)15-03-2019SJ-STD-SUMMPE857387
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 649 (S)15-03-2019SJ-STD-SUMMPE857560
Dansk Børne Astma CenterBudgetforklaring vedr. 2018 vedr. tilskud til Dansk BørneAstma Center05-03-20191601148855477
Læsø KommuneVærdighedspolitik på hjemmesiden i Læsø Kommune - pulje til en værdig ældrepleje14-03-20191601892855815
Odense KommuneOdense Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.15-03-20191605336856744
Stevns KommuneStevns Kommune: regnskab til projektnr. 68440 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.15-03-20191608019857217
Billund KommuneBillund Kommune: slutrapport til projektnr. 68458 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.15-03-20191608036856785
Billund KommuneBillund Kommune: slutrapport til projektnr. 68458 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-03-20191608036855785
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om afgørelse på klage vedr. autorisation15-03-20191706775856726
Brønderslev KommuneAnmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - pulje til en bedre bemanding i ældreplejen14-03-20191800768856238
Frederikshavn KommuneOverførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra Frederikshavn Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje13-03-20191800781855015
Center for Digital PædagogikRevideret budget mv. vedr. midler til forebyggelse af ludomani14-03-20191801015855570
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender diverse tanker om at blive ældre08-03-2019SJ-STD-DEPEMLM851143
 Borgerhenvendelse - fremsender spørgsmål omkring Lægemiddelstyrelsens økonomi14-03-2019SJ-STD-DEPCAN856555
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Spørgsmål vedr. tidsperiode for anvendelse af bevilling til regionale voldtægtscentre13-03-20191805629856519
Det Kongelige TeaterInvitation til premieren på operaen Tidens og Visdommens triumf 3. april kl. 19.30 på Gamle Scene15-03-20191900031857273
Danmarks Ambassade i NorgeInvitation til rundbordssamtaler om kræftpakker i Oslo 25. april14-03-20191900062857158
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til Teknologiens Årsdag fredag den 10. maj 201914-03-20191900062856588
 Borgerhenvendelse vedr. påvirkningsloven14-03-20191900066856626
SkatteministerietBorgerhenvendelse vedr. modregning i folkepension15-03-20191900078856900
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. dobbelt håndværkerfradrag til pensionister, som bor alene i hus14-03-20191900078855762
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ønske om ændring af forholdene i forsikringssager14-03-20191900078856187
LOS - De private sociale tilbudHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag om at sende regionernes institutioner i udbud14-03-20191900078856553
Ingeniørforeningen i DanmarkSundhedsministeren inviteres til Teknologiens Årsdag14-03-20191900080856586
Healthcare Business InternationalSundhedsministeren inviteres til Healthcare Business International Conference14-03-20191900082856619
Region HovedstadenSundhedsministeren inviteres til at holde tale på seminar for det nationale Lærings- og kvalitetsnetværk for Rationel anvendelse af antibiotika15-03-20191900082857086
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de foreneder sager C-101/19 og C-102/19, DHU Arzneimittel m.fl.15-03-20191900147857717
UdenrigsministerietFristliste af 14. marts 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten14-03-20191900147856574
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-80/19, E. E.15-03-20191900147857714
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-62/19, Star Taxi App15-03-20191900147857711
Center for NyhedsforskningFremsender spørgeskema om medier og demokrati (Ældreministeren)13-03-20191900528855582
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS har ingen supplerende bemærkninger til partshøringssvar i klagesag om KBU-forløb (klinisk basisuddannelse)14-03-20191900755855778
UdenrigsministerietBemærkninger vedr. opfølgning på UMs høring vedr. medlemsstaters indsigelser mod traktatforbehold, EU-retschefsmøde den 6. februar 201913-03-20191901301855596
Faglige SeniorerFaglige Seniorer søger aktivitetspuljen - udlodningsmidler14-03-20191901715856240
Danske FodterapeuterHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udspillet til ny sundhedsreform14-02-20191901770830264
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over dobbeltstuer på psykiatrisk afdeling17-02-20191901828831700
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPLO Analyse: Sådan kan arbejdet i almen praksis lettes13-03-20191901974856022
 Bemærkninger til svar på opfølgende henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. manglende behandling13-03-20191902120855579
BerlingskeSvar til aktliste vedr. aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse om kvalitetsfondsprojektet14-03-20191902616855680
Rigsrevisionen 15. kontorPræcisering om afgørelse af aktindsigtsanmodning i forundersøgelsen af Sygehusbyggerierne15-03-20191902616857108
 Borgerhenvendelse - føler ikke man som borger har nogen retssikkerhed, hvis det offentlige system svigter06-03-20191902693848037
Styrelsen for PatientsikkerhedTakker for mail vedr. It-fejl i forbindelse med udsendelse af afgørelser og breve fra Patienterstatningen14-03-20191902753855662
Danske RegionerDanske Regioners besvarelse på Lægemiddelstyrelsens henvendelse af den 22. februar 2019 vedr. CE-mærkning af medicinsk udstyr12-03-20191902759855907
Københavns ProfessionshøjskoleHenvendelse vedr. specialuddannelser11-03-20191902763853822
SundhedsdatastyrelsenTilmelding til arbejdsgruppe for initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-03-20191902787856752
SundhedsdatastyrelsenKvittering for tilmelding til arbejdsgruppe for initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren15-03-20191902787856753
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. tvang ved somatisk behandling14-03-20191902791857287
UdenrigsministerietHenvendelse vedr. Brexit og EU-sygesikringskort oversendes af UM15-03-20191902796856909
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. e-cigaretter og forbedret folkesundhed ved rygestop09-03-20191902798851457
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. blokering af muligheder for at behandle kristisk syge kræftpatienter14-03-20191902799856118
 Klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge13-03-20191902800854501
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tatoveringsloven13-03-20191902806854708
 Borgerhenvendelse vedr. afgrænsningscirkulæret vedr. hjælpemidler/behandlingsredskaber08-03-20191902808851447
Hegelund & MoseInvitation til departementschefdebat ved Folkemødet 201913-03-20191902809855519
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 685 (S)15-03-20191902816857184
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 684 (S)15-03-20191902816857182