Fra: 18-03-2019 til: 18-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 698 (S)15-03-2019SJ-STD-DEPABK858571
Hillerød KommuneFremsender revideret redegørelse 2019 samt ansøgning om overførsel fra tidligere år (værdighedsmidler)28-02-20191601593842222
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: revideret budget til projektnr. 65268 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.18-03-20191605445858860
Nordfyns KommuneNordfyns kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68454 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-03-20191607869858749
Holbæk KommuneHolbæk Kommune: ansøger om forlængelse af projektnr. 68435 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-03-20191608014858476
Vejen KommuneVejen Kommune: regnskab til projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-03-20191608042858402
Vejen KommuneVejen Kommune: slutrapport til projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-03-20191608042858329
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: Circulation of the Twinning Fiche under IPA 2016, SR 16 IPA JH 02 18 “Support to strengthening migration management and asylum system in Serbia”15-03-20191609726857705
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til Teknologiens Årsdag fredag den 10. maj 201914-03-20191700818856590
Kerteminde KommuneSvar vedr. afrapportering på køkkenpuljen fra Kerteminde Kommune18-03-20191704163858265
Projekt EN AF OSHenvendelse til sundhedsministeren - årsrapport 2016-201708-01-20191705232795879
Nyborg KommuneFremsender regnskabsmateriale vedr. puljen til en bedre bemanding i ældreplejen14-03-20191800831856599
Herning KommuneSatellitpraksis i Haderup under Lægerne i Sunds - regnskab - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse14-03-20191802029856716
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - spm. 22 (S)18-03-20191802690859357
UdenrigsministerietRegeringens Menneskerettighedsudvalg: Opdateret oversigt over resolutioner og fælles indlæg for HRC4015-03-20191806309857572
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 5 (S)18-03-20191806472859254
Novo Nordisk FondenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om diabetes15-03-20191809460857235
PwCAnmodning om assistance til tværministeriel analyse af indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen15-03-20191809715856772
Styrelsen for PatientklagerSTPK fremsender revideret bidrag vedr. sundhedspersoners underretningspligt efter serviceloven15-03-20191810163857767
 Henvendelse til sundhedministeren vedr. sit arbejde med danske krigsveteraner17-03-20191900066858271
Knuthenborg SafariparkSundhedsministeren inviteres til jubilæumsåbning af Knuthenborg Safaripark14-03-20191900080856592
Fredericia TeaterInvitation til premiere på URINETOWN - THE MUSICAL15-03-20191900080857758
Det Kongelige TeaterSundhedsministeren inviteres til forestillingen "Tidens og Visdommens triumf"15-03-20191900080857202
Tønder KommuneInvitation til dialog om VUC Syd i Tønder18-03-20191900080858909
Dagbladet InformationInvitation til Ph.d. Cup Kåringsshowet i DR14-03-20191900080856542
Forum for Elderly CareKvittering for svar på invitation til Dementia Forum15-03-20191900081856935
HelsedirektoratetSundhedsministeren inviteres til at deltage i den norske Helsekonference 201918-03-20191900082858284
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 12, 13 og 14) ved EU-Domstolen15-03-20191900147857709
DentalMæglerneFremsender kritik af ministeriets aktlister30-01-20191901171817021
SundhedsstyrelsenAnmoder om udpegning til "Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for intensive sengeafsnit i psykiatrien" - udpegningsfrist er tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12.0031-01-20191901443818696
Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenVedr. møde i den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed14-03-20191901489857519
EnergistyrelsenVedr. møde i den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed14-03-20191901489857521
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde i den nationale styregruppe for cyber- og informationssikkerhed14-03-20191901489857522
LIQUIDMINDSBemærkninger til engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren15-03-20191901494857353
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. personsag om erstatning25-01-20191901580812521
 Rykker for svar på henvendelse vedr. reglerne for behandling af syge mennesker31-01-20191901583817613
Danske SeniorerDanske Seniorer: Ansøgning om udlodningsmidler til ældreorganisationer13-03-20191901715855122
Danske RegionerFremsender bidrag i spm. 60311-03-20191902054852878
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS anmoder om fristudsættelse for bidrag til besvarelse af henvendelse om autorisation17-03-20191902352857968
StatsministerietTil sundhedsministerens orientering - henvendelse samt svar vedr. den nye sundhedsreform28-02-20191902417842284
UdenrigsministerietEU Østersøstrategi: Nyt mødetidspunkt 21. marts kl. 14:0015-03-20191902504857523
Danske RegionerMail fra Danske Regioner med bidrag til spm 645, 646 og supplerende til spm 44813-03-20191902533858015
Rigsrevisionen 15. kontorOrientering om afgørelse af aktindsigtsanmodning i forundersøgelsen af Sygehusbyggerierne15-03-20191902616857101
 Borgerhenvendelse vedr. radiografens historie fra 1965 til 197928-02-20191902621842272
 Borgerhenvendelse vedr. patientskadeforsikring i forbindelse med sit virke som læge08-03-20191902631850977
Ansatte Tandlægers OrganisationHenvendelse vedr. to ensartede bekendtgørelser, der er i kraft samtidig20-02-20191902632834987
 Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt01-03-20191902635844470
 Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt01-03-20191902635844475
 Præcisering af aktindsigtsanmodning af 10. marts 2019 - anmodning om aktindsigt i patientjournal14-03-20191902655857221
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. familieambulatoriernes og risikobørnenes skæbne09-03-20191902745851456
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om deltagere til arbejdsgruppe for initiativ 1.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren14-03-20191902787856748
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om, at der ikke tidligere er indsendt klage til styrelsen om autorisation18-03-20191902800859297
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender afgørelse vedr. afslag om autorisation som tandlæge18-03-20191902800859150
DigitaliseringsstyrelsenForeløbigt materiale til 4. møde i styregruppen for cyber- og informationssikkerhed14-03-20191902810857231
DigitaliseringsstyrelsenEndeligt materiale til 4. møde i styregruppen for cyber- og informationssikkerhed15-03-20191902810857233
UdenrigsministerietAnmodning om bidrag til FN-ambassadørs tale ved side event ved CSW63 i New York14-03-20191902831857568
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender forslag til hvordan man kan bekæmpe lægemangel18-01-20191902837805804
SpillemyndighedenVideresender borgerhenvendelse vedr. klage over ventetid på ludomanibehandling25-02-20191902839838737
Red BarnetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. unge med seksuelle tanker om børn07-03-20191902840850005
 Borgerhenvendelse vedr. alment praktiserende læger, der kalder sig speciallæger i almen medicin10-03-20191902841851484
TandlægebladetAnmodning om aktindsigt i diverse dokumenter fra arbejdsgruppen, der arbejder med forslag til nye modeller for voksentandplejen15-03-20191902852857754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 699-704 (S)15-03-20191902854857491
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fremsender beskrivelse af forløb i det danske sundhedssystem12-03-20191902855854255
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 686-695 (S)15-03-20191902868857316
PROPA ProstatakræftforeningenSpørgsmål til artikel om tilskud til tandlægeregning18-03-20191902887859412
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. type 2 diabetes (tre valg til den kompetente patient)12-03-20191902890854496
Dansk Præhospital Selskab - DPHSHenvendelse om eventuelt samarbejde omkring nye journalføringsregler14-03-20191902891856205