Fra: 19-03-2019 til: 19-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse - vedr. psykologbehandling med/uden henvisning18-03-2019SJ-STD-SUMLLU859183
World Health Organization (WHO)Henvendelse til sundhedsministeren vedr. WHO - Regional Committee 6918-03-2019SJ-STD-SUMLLU858972
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 708 (Æ)19-03-2019SJ-STD-SUMMPE860281
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer ULØULØ alm. del - spm. 51 + 52 (S)19-03-2019SJ-STD-SUMMPE860279
Komiteen for SundhedsoplysningProjekt 'Sammen om mental sundhed': afrapportering og projektbeskrivelse14-03-20191601142856708
Frederiksberg KommuneSvar vedr. regnskab for værdighedsmilliarden for 2017 fra Frederiksberg Kommune19-03-20191601603860967
Frederikssund KommuneFremsender økonomisk redegørelse for forbrug (Værdig Ældrepleje og Bedre Bemanding)12-03-20191601605853087
Sorø KommuneRevisionspåtegnet regnskab vedr. værdighedsmilliarden 2018 og overførte midler fra 2017 til 201815-03-20191601921858043
Ærø KommuneRevideret regnskab vedr. værdighedspuljen og overførte midler fra 2017 til 2018 fra Ærø Kommune18-03-20191601942858743
Ærø KommuneRegnskab vedr. værdighedspuljen 2018 fra Ærø Kommune18-03-20191601942858734
Varde KommuneVarde Kommune: slutrapport til projektnr. 68463 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.19-03-20191608041860503
UdenrigsministerietEU's Twinning programmer: IL 17 ENI EN 01 19 "Establishing a regulatory framework, supporting the implementation of the national stategy and strengthening institutional capacities in the field of waste management".15-03-20191609726857699
Forsikring & PensionTakker for mail vedrørende vejledning om aktindsigt15-03-20191611450858068
Økonomi- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse - fremsender klage over forskelsbehandling af religiøse årsager i det danske sundhedsvæsen.12-03-20191701024853418
Dansk Røde KorsHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender årsrapport for 2018 for klinikkerne for udokumenterede migranter14-03-20191702709856545
Danske PatienterGenindstilling af medlem fra Danske Patienter i Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Patienter13-03-20191703721861052
Danske PatienterIndstilling af suppleant til Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Patienter13-03-20191703721861071
Statens Arkiver - RigsarkivetGodkendelse af ændring i Sundheds- og Ældreministeriets journalplan ifm. oprettelse af Nationalt Genom Center18-03-20191709029859889
Favrskov KommuneAnsøgning om overførsel af ikke forbrugt beløb i 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen08-03-20191800774851434
Hillerød KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Hillerød Kommune19-03-20191800802860979
Ikast-Brande KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Ikast-Brande Kommune18-03-20191800811860666
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. genoptræning efter faldulykke18-03-2019SJ-STD-DEPEMLM858907
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. praktiserende lægers arbejdsgange18-03-2019SJ-STD-DEPEMLM858702
 Borgerhenvendelse vedr. lægers misbrug af offentlige midler15-03-2019SJ-STD-DEPEMLM857143
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid hos hudlæger15-03-2019SJ-STD-DEPEMLM857775
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - oplever "verbale problemer" med personale på Bispebjerghjemmet11-03-2019SJ-STD-DEPEMLM856645
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 2 (S)19-03-20191803331860548
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 1 (S)18-03-20191803331859766
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 3 (S)19-03-20191803331860550
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 4 (S)19-03-20191803331860553
RigsrevisionenFortsat notat om beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser18-03-20191804306860823
DigitaliseringsstyrelsenVedr. dialogmøde om review ved Statens It-råd13-03-20191806579859959
DigitaliseringsstyrelsenVedr. dialogmøde om review ved Statens It-råd19-03-20191806579859984
SundhedsstyrelsenVedr. deltagelse i review ved Statens It-råd14-03-20191806579859887
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.8.2019. Informal consultation on the Proposed Programme Budget 2020-202114-03-20191806979856195
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.8.2019. Informal consultation on the Proposed Programme Budget 2020-202108-03-20191806979851444
DeloitteMateriale til 3. styregruppemøde for analyse af regionernes it-drift15-03-20191810345859288
SundhedsdatastyrelsenVedr. analyse af regionernes it-drift19-03-20191810345859865
Folketinget ChristiansborgInvitation til ældreministeren til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalgs høring om sunde transportformer den 27. marts 201918-03-20191900030860308
VUC SydFremsender brev fra det midlertidige styre ved VUC18-03-20191900066858900
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G i Danmark18-03-20191900078860364
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. mulighed for hjælp efter kræftbehandling18-03-20191900078860122
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om 5G19-03-20191900078860942
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forsikringer i forbindelse med ulykker17-03-20191900078857868
 Studerende fra SydKorea ønsker interview med sundhedsministeren17-03-20191900079857908
Folketinget ChristiansborgInvitation til sundhedsministeren til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalgs høring om sunde transportformer18-03-20191900080860509
Dansk KulturinstitutHenvendelse til sundhedsministeren vedr. besøg fra Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune19-03-20191900081860365
Region HovedstadenUdtalelse fra Region Hovedstaden vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter15-03-20191900269857265
LiquidmindsPowerPoint-slides med awareness-budskaber18-03-20191900536859843
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. yderligere bidrag til besvarelsen af spm. fra Sundheds- og Ældreudvalget18-03-20191900869860948
 Borgerhenvendelse vedr. ny sundhedsreform18-03-20191900945859139
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen16-03-20191900945857865
SundhedsstyrelsenDagorden til 1. Arbejdsgruppemøde for intensive sengeafsnit i psykiatrien - fredag 1. marts 201922-02-20191901443845854
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger for intensive psykiatriske sengeafsnit - fredag 1. marts kl. 11-1427-02-20191901443845850
 Henvendelse vedr. praksis, hvor Tandlægeforeningen ikke længere er partner i en overenskomst.02-01-20191901579790901
Yngre LægerHenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsreformen26-01-20191901600813300
Danske RegionerJusteret sag vedr. nationalt Datalandkort18-03-20191901604859094
UdenrigsministerietArktisk Råd: Senior Arctic Officials møde 12.-14. marts 2019, Ruka, Finland - referat og opfølgning (frist 27. marts)19-03-20191901698860787
 Borgerhenvendelse vedr. jomfruhinder, kvindeundertrykkelse m.m13-02-20191901822830104
 Borgerhenvendelse - vedr. medicinsk cannabis11-02-20191901859827667
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. svar på henvendelse om udfordringer ifm. radiografuddannelsen19-03-20191901894860743
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. svar på henvendelse om udfordringer ifm. radiografuddannelsen14-03-20191901894860734
Nordsjællands Hospital ForskningsafdelingenRykker for svar vedr. behandlingstestamenter18-03-20191901944858716
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. hjælp til sexafhængige og pårørende18-02-20191902073832435
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. hjælp til øjenoperation23-02-20191902118837973
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. yderligere bidrag til besvarelsen af spm. fra Sundheds- og Ældreudvalget18-03-20191902531860947
Danske RegionerMail fra Danske Regioner vedr. yderligere bidrag til besvarelsen af spm. fra Sundheds- og Ældreudvalget18-03-20191902533860909
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar fra PLO: Indhentning af udtalelse fra PLO vedr. aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken18-03-20191902574858280
BerlingskePræcisering af anmodning om aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af sygehusbyggerierne15-03-20191902616859456
 Borgerhenvendelse til sundhedsstyrelsen - fremsender klage over Styrelsen for Patientklager´s sagsbehandlingstid07-03-20191902630849757
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til cannabisolie og ønske om at det kan købes lovligt26-02-20191902648840505
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. forsøgsordningen med medicinsk cannabis25-02-20191902650838423
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medicinsk cannabis21-02-20191902651836599
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til lovligt salg af CBD produkter21-02-20191902652836247
LægemiddelstyrelsenHenvendelse vedr. medicinsk cannabis22-02-20191902653836741
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender argumenter for nødvendigheden af en sundhedsreform - WHO data og argumenter13-03-20191902857855534
Region SyddanmarkForslag til dato for dialogmøde med Nyt Odense Universitetshospital15-03-20191902861858833
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til stresspanelet18-03-20191902906858283
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 650 (S)15-03-20191902910857561
 Kopi af henvendelse til SSI vedr. børnevaccinationssprogrammet08-03-20191902915850978
SpillemyndighedenInvitation til Spillemyndighedens branchedag 201919-03-20191902923860340
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFIU alm. del - spm. 458 (Æ)11-03-20191902926857185
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrespondance vedr. kravene til samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger15-03-20191902929860535
HjernesagenHenvendelse til sundhedsministeren om status for apopleksiområdet05-02-20191902936839938
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. hjemtransport efter operation18-01-20191902937805792
 Henvendelse til sundhedsministeren - fremsender betragtninger i forhold til et bedre sundhedsvæsen18-01-20191902938805548