Fra: 21-03-2019 til: 21-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 683 mdtl. besvarelse 27-03 (S)21-03-2019SJ-STD-SUMMPE864107
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 712 (S)20-03-2019SJ-STD-SUMMPE862736
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 715 (S)21-03-2019SJ-STD-SUMMPE863826
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 714 (S)21-03-2019SJ-STD-SUMMPE863825
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 713 (S)21-03-2019SJ-STD-SUMMPE863824
Aarhus KommuneSvar på henvendelse vedr. regnskab for 2018 vedr. værdighedsmilliarden fra Aarhus Kommune21-03-20191601576864133
Aarhus KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmilliarden fra Aarhus Kommune21-03-20191601576863973
Gentofte KommuneGentofte Kommune: spørgsmål til brug af midlerne til projektnr. 68406 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-03-20191607983863730
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: revideret budget til projektnr. 68447 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-03-20191608026863612
Aalborg KommuneAalborg Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68496 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-03-20191608068863661
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker hjælp til helbredelse for æggestokkræft19-03-20191608559860391
Forsikring & PensionBrev fra F&P vedr. evaluering af forsikringspligten i klage- og erstatningsloven20-03-20191701784862343
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing -Skjern Kommune: Afrapportering - klippekort til plejehjemsbeboere for 2017 og 2018 j.nr. 170258314-03-20191702583856549
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune Regnskab - klippekortordning vedr. plejeboliger for 201815-03-20191702599856956
AnkestyrelsenGenfremsendelse af partshøring i ankesag om følger af vaccination26-02-20191704842842854
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: revideret slutrapport for 2018 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.19-03-20191706353863246
Region SjællandRegion Sjælland: Ændringsforslag til udkast til referat af 2. møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for Universitetshospital Køge (USK), 6. december 201820-03-20191706910862440
Hospitalsenheden VestVedr. pulje om belønningsgaver til tapre børn: Evaluering af projekt "Stikkegaver til større børn i alderen 7-10 år".20-03-20191800571862498
Herlev KommuneOpdateret udgave af ansøgning for 2019 vedr. værdighedsmidlerne og bedre bemanding i ældreplejen fra Herlev Kommune20-03-20191800798861759
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forholdene på ældreområdet i Assens Kommune18-03-2019SJ-STD-DEPEMLM858713
 Borgerhenvendelse vedr. overvågning, monitorering og minimering af mikrobølgestrålingen i Danmark20-03-2019SJ-STD-DEPEMLM862099
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid til høreklinik19-03-2019SJ-STD-DEPEMLM860650
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune: Regnskab 2017 vedr. overførte midler fra klippekortordning for hjemmeboende borgere26-06-2018SJ-STD-DEPPHE647001
Syddjurs KommuneRegnskab og afrapportering vedr projekt "Når musikken styrker de ældres livskvalitet"21-03-20191805461864770
Ikast-Brande KommuneRykker for svar på spørgsmål vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019.20-03-20191805522862515
ErhvervsministerietFra EM: Orientering om arrangement om data i sundhed 8. april 201904-03-20191806667864104
ErhvervsministerietFra EM: Bruttoliste over interessenter til analyseopgave om samarbejdsmodeller om sundhedsdata21-03-20191806667864113
HortonForeningenAcceptskrivelse samt udbetalingsanmodning - aktivitetspuljen 2018 - udlodningsmidler14-03-20191807037856198
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål fra ØIM vedr. Bispebjerg Hospital08-03-20191807731861692
 Studerende ønsker data omkring recessions påvirkning af folkesundheden05-11-20181807782740708
Danmarks StatistikBrugerudvalgsseminar den 22. november 2018 i Danmarks Statistik30-10-20181807782735606
BeskæftigelsesministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. videreformidling af henvendelse fra Practio med input til ny sundhedsreform30-10-20181807782735462
KLIndbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201928-02-20191807782841961
KLBrev fra KL vedr. sundhedsfællesskaber11-10-20181807782719698
WHO Global Surgical Workforce DatabaseRequest for validation of WHO Global Surgical Workforce Database16-09-20181807782695618
 Statistics based on Annual Financial Reports of Hospitals20-02-20191807782834787
Kræftforeningen De AktiveAcceptskrivelse vedr. udlodningsmidler13-03-20191807799855525
Region HovedstadenVedr. Udbetaling af kvalitetsfondsmidler - 2. kvartalsrapport 2018 for Det Nye Rigshospital04-02-20191808879863947
Region HovedstadenVedr. Udbetaling af kvalitetsfondsmidler - 2. kvartalsrapport 2018 for Det Nye Rigshospital04-02-20191808879863944
MF Morten MesserschmidtHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsplatformen21-11-20181809819758090
Region SyddanmarkRedegørelse vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om BED/Spiseforstyrrelser - 180998321-03-20191809983864288
DigitaliseringsstyrelsenVedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849251
LægemiddelstyrelsenVedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849226
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikVedr. nedsættelse af tværministeriel arbejdsgruppe angående hjemtagelse af resterende områder under sundhed18-03-2019SJ-STD-DEPGSM860315
CPAM de la Loire-AtlantiqueEU-sygesikring Frankrig - blanket DA00111-12-20181810656777594
Styrelsen for PatientsikkerhedMateriale til brug for klagesag om aktindsigt04-02-20191810659821302
Roskilde UniversitetSpørgeskema vedr. undersøgelse om medier og demokrati20-03-20191900066863185
ErhvervsministerenBekræfter overtagelse af henvendelse om forsikringer21-03-20191900078864176
 Borgerhenvendelse vedr. prisstigningen på cigaretter20-03-20191900078861874
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med anmodning om interview om aktiv dødshjælp20-03-20191900079863186
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om fastfood21-03-20191900079863341
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 103 af 18. marts 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten18-03-20191900147863156
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-92/19, Burgo Group19-03-20191900147863150
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-87/19, TV Play Baltic21-03-20191900147864802
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-89/19 - C-91/19, Rieco m.fl.21-03-20191900147864805
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-117/19, Linas Agro21-03-20191900147864808
Sundhed.dkMateriale til mødet i sundhed.dk's styregruppe den 8. marts 2019 kl. 10:00-13:0001-03-20191900562861490
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet - februar 201921-03-20191900606863956
Øfeldt Centrene ApSHenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægehenvisning til Øfeldt Centrene18-02-20191900999833045
Akutteam OdenseHenvendelse til sundhedsministeren - fremsender beskrivelse af Akutteam Odense og PIXI udgave af årsrapporter for 201819-03-20191901517861331
DigitaliseringsstyrelsenVedrørende ISO-modenhedsmålingen og den web-baserede løsning19-03-20191901543862263
SundhedsdatastyrelsenEndelig status for LPR3 (Landspatientregisteret 3) til den Nationale bestyrelse for data på sundheds og ældreområdet19-03-20191901604860902
RigsrevisionenKvittering for modtagelse af supplerende materiale vedr. Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse20-03-20191901801862885
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiDigital løsning til graviditetsforløb - oplæg på møde den 21/3 - Program10-03-20191901953863918
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på 1. arbejdsgruppemøde for initiativ 4.2 i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-03-20191902196862415
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag til besvarelse af henvendelse om sagsbehandlingstid for autorisationssager21-03-20191902352864469
 Meddeler at man ønsker at klage over ministeriets svar vedr. manglende habilitet19-03-20191902445861546
 Borgerhenvendelse om digitalt sundhedskort IO06-03-20191902447847915
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedskortet (BR)21-03-20191902459863879
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. elektronisk sundhedskort (KNE)06-03-20191902459847714
 Borgerhenvendelse vedr. det digitale sygesikringskort (HCB)07-03-20191902459850035
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. digitalt sundhedskort (BR)14-03-20191902459856662
SundhedsdatastyrelsenVedr. forberedelse til møde om it-review af apotektersektoren21-03-20191902470864365
SundhedsdatastyrelsenVedr. forberedelse til møde om it-review af apotektersektoren20-03-20191902470863306
SundhedsdatastyrelsenVedr. forberedelse til møde om it-review af apotektersektoren21-03-20191902470864590
UdenrigsministerietFristen er overskredet: Anmoder om bidrag til beredskabskatalog til brug ved redegørelsesdebat om det nordiske samarbejde. FRIST: 18. marts19-03-20191902551860649
Foreningen Nærvær Omkring DøendeHenvendelse til ældreministeren fra Foreningen Nærvær Omkring Døende om møde20-03-20191902734862224
Foreningen Nærvær Omkring DøendeHenvendelse til ældreministeren fra Foreningen Nærvær Omkring Døende - fremsender foreningens mailadresse20-03-20191902734862217
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. foranalyse vedr. ICD-11 - Sundheds- og Ældreministeriet19-03-20191902943861388
Tønder KommuneAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - projekt "Fremtidssikring af Sundhedshus Toftlund"20-03-20191902959861697
Nyborg KommuneAnsøgning til etablering af Læge- og Sundhedshuse - Nyborg Kommune20-03-20191902962861721
Odense KommuneAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.20-03-20191902965861788
Cheval Blanc Kantiner A/SHenvendelse om regulering af vederlag-gæstesalg i kantinen i perioden 2015 -201819-03-20191902969861856
Cheval Blanc Kantiner A/STingstrøm Kantiner - Regulering af vederlag-gæstesalg i perioden 2015 -201826-02-20191902969861849
Cheval Blanc Kantiner A/SBemærkninger vedr. opgørelsen af regulering af vederlag-gæstesalg i perioden 2015 -2018 i kantinen28-02-20191902969861853
Foreningen af Speciallæger - FASKortlægning - mere kapacitet i voksenpsykiatri via konvertering af deltidspraksis til fuldtidspraksis18-03-20191902972860201
Brøndby KommuneAnsøgning fra Brøndby Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201920-03-20191902975861945
Ringsted KommuneVarsling om eftersendelse af materiale vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902979862369
Syddjurs KommunePulje til etablering af læge- og sundhedshuse - ansøgning20-03-20191902985862247
Vesthimmerlands KommuneAnsøgning vedr. Sundhedens Hus i Farsø - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902989862350
Guldborgsund KommunePuljeansøgning til "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" - Sakskøbing lægehus20-03-20191902990862378
Region HovedstadenAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse vedr. etablering af lægehus på Amager Hospital20-03-20191902991862398
Slagelse KommuneAnsøgning om midler til læge- og sundhedshuse i Slagelse, Korsør og Skælskør20-03-20191902993862419
Ikast-Brande KommunePulje til etablering af læge- og sundhedshuse - ansøgning20-03-20191902994862433
 Ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902995862456
 Ansøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902995862701
Region HovedstadenAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse vedr. etablering af lægehus og sygeplejeklinikker på Frederiksberg Hospital20-03-20191902997862471
Aarhus KommuneAarhus Kommunes ansøgning vedr. "pulje til etablering af læge- og sundhedshuse"20-03-20191903004862578
Læsø Kommune
Region Nordjylland
Læsø Kommune: Ansøgning til Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 201920-03-20191903005862601
Rebild KommuneAnsøgning til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903006862626
Region SyddanmarkAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903008862649
Helsingør KommuneAnsøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903015862690
Øfeldt Centrene ApSAktindsigtsanmodning af 20. marts 2019 vedr. Øfeldt Centrene20-03-20191903016862294
Hjørring KommuneJustering af ansøgning til pulje til læge- og sundhedshuse 201921-03-20191903018863484
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.10.2019: WHO Partners Forum06-03-20191903021848043
Guldborgsund KommuneAnsøgning til "Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" - Nysted Lægehus i Guldborgsund Kommune20-03-20191903022862779
Lægeklinikken i OdderPulje til etablering af læge- og sundhedshuse - ansøgning17-03-20191903024862801
Region SyddanmarkAnsøgning til etablering af læge- og sundhedshus i Grindsted19-03-20191903028862844
Lolland KommuneAnsøgning om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse20-03-20191903034862910
 Borgerhenvendelse om klage over behandling20-03-20191903049862828
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU samrådsspørgsmål BK (S)20-03-20191903050862732
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på en plejebolig / plejeboliggaranti19-03-20191903051861243
TV2 ØstjyllandAktindsigt fra TV2 ØSTJYLLAND vedr. ældreministerens besøg på Huset Nyvang, Randers Kommune20-03-20191903053863281
UdenrigsministerietMøde i rapportørgruppen for menneskerettigheder (GR-H) 21. marts 2018 - støtter op om indstilling19-03-20191903058861262
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatrisk behandling20-03-20191903059862712
Halsnæs KommuneHenvendelse fra Halsnæs Kommune - Afklarende spørgsmål omkring fastfrysningen af den kommunale medfinansiering21-03-20191903061863497
KulturministerietRykker for svar vedr. høring vedr. UNESCO spørgeskema20-03-20191903062862054
 Borgerhenvendelse - søger om hjælp til Spinraza behandling20-03-20191903068862165
Region HovedstadenRapportering på effektiviseringsgevinster for Det Nye Rigshospitalet04-01-20191903078863937
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedskortet (IM)13-03-20191903084855554
SundhedsdatastyrelsenStatusrapport for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren (marts 2019)21-03-20191903086864029
Folketinget ChristiansborgSOU alm. del - spm. 360 (S)01-03-20191903093863970
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over patientbehandling, risiko for patientens sikkerhed20-03-20191903094863191
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 716, svarfrist 4-4 (S)21-03-20191903096863822