Fra: 22-03-2019 til: 24-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Brønderslev KommuneRegnskab vedr. værdighedsmilliarden for 2018 for Brønderslev Kommune22-03-20191601588864973
Brønderslev KommuneSvar vedr. regnskab vedr. værdighedsmilliarden for 2018 fra Brønderslev Kommune22-03-20191601588865454
Norddjurs KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje 2018 fra Norddjurs Kommune21-03-20191601896864963
Roskilde KommuneSvar på henvendelse vedr. regnskabsaflæggelse for Roskilde Kommune vedr. værdighedsmidlerne for 201722-03-20191601907865184
Roskilde KommuneSvar vedr. regnskab vedr. værdighedsmidler for 2018 for Roskilde Kommune22-03-20191601907866036
Region HovedstadenRegnskab og afrapportering vedr. projektet "Håndhygiejne på sygestuer"13-03-20191608968864605
Køge KommuneRevisorpåtegning af regnskab for køkkenbyggeri i Køge Kommune22-03-20191703186866175
Billund KommuneRegnskab vedr. 2018-midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra Billund Kommune21-03-20191800764863813
Favrskov KommuneRegnskab, revisorerklæring og beretning vedr. projekterne vedr. en værdig ældrepleje (rest fra 2017) og en bedre bemanding i ældreplejen19-03-20191800774860771
Fredericia KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen fra Fredericia Kommune22-03-20191800777864994
Næstved KommuneAcceptskrivelse fra Næstved Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen 2019 mv.22-03-20191800832865012
Herning KommuneRegnskab vedr. projekt "Omsorgsklovne som aktivitet på Fuglsangsø Centrets 2 skærmede enheder"20-03-20191805497864728
Aalborg Universitetshospital, SydVedr. kvittering for budget mv. vedr. midler til regionale voldtægtscentre20-03-20191805629863249
Hospicehjemmet EbenhaezerHenvendelse vedr. afregningspriser til friplejehjem09-10-20181807782717454
 Henvendelse om afskaffelse af Sundhedsplatformen01-10-20181808530710134
DigitaliseringsstyrelsenOversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849020
DigitaliseringsstyrelsenVedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849241
DigitaliseringsstyrelsenVedr. offentliggørelse af statusrapport for statslige it-projekter 2. halvår 201819-03-20191810017864669
LægemiddelstyrelsenVedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849242
DigitaliseringsstyrelsenOffentliggørelse af statusrapport for statslige it-projekter 2. halvår 201821-03-20191810017864668
Danske ÆldrerådÆldreministeren inviteres til at holde tale d. 29. april til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde22-03-20191900030864903
Helse- og OmsorgsdepartementetInvitation til sundhedskonference den 9. maj 2019 på Gardemoen til departementschefen21-03-20191900062864439
KKR NordjyllandInvitation til møde med de nordjyske kommunaldirektører20-03-20191900062863704
BeskæftigelsesministerietAfviser at overtage henvendelse om dokumentation for sygdom for folketingsmedlemmer20-03-20191900078864328
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om specialiserede institutioner21-03-20191900078864223
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation til CEPOS Onsdagsnetværk21-03-20191900080864822
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 716, omtrykt til justitsministeren22-03-20191900089865456
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-104/19, Donex Shipping and Forwarding22-03-20191900147866441
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-120/19, X22-03-20191900147866444
Region SyddanmarkHenvendelse vedr. det dansk-tyske samarbejde14-12-20181900713781369
 Borgerhenvendelse om stigning i lægemiddelpriser21-03-20191901679863749
UdenrigsministerietE-mail fra FN-missionen i Wien: Document 2019/0222 - Enhancing detection and identification capacity of synthetic drugs for non-medical use by increasing international collaboration21-03-20191901989863833
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 688 til mdtl. besvarelse 27-03 (S)22-03-20191902019865019
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. akuthjælpeordningerne i regionerne21-03-20191902083863766
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. foruroligende svar fra ministeren vedr. sygdommen ME20-03-20191902519863188
UdenrigsministerietTakker for bidrag til beredskabskatalog til brug ved redegørelsesdebat om det nordiske samarbejde. FRIST: 18. marts COB20-03-20191902551863549
Norsk HelsenettVedr. besøg hos HelseCERT20-03-20191902721863291
SundhedsdatastyrelsenVedr. besøg hos HelseCERT21-03-20191902721863296
Norsk HelsenettSvar på forslag til datoer for besøg hos HelseCERT21-03-20191902721863361
SundhedsdatastyrelsenVedr. besøg hos HelseCERT21-03-20191902721864366
SundhedsdatastyrelsenVedr. besøg hos HelseCERT21-03-20191902721863293
SundhedsdatastyrelsenForslag til datoer for besøg hos HelseCERT21-03-20191902721863295
Vesthimmerlands KommuneAnsøgning vedr. Aalestrup læge- og sundhedshus - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902980862079
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. ret til tilbud af plejehjemsplads efter serviceloven20-03-20191903052862181
Region HovedstadenFaserapporteringsskemaer for Rigshospitalet, december 201804-01-20191903078863941
Uddannelses- og ForskningsministerietForskning: Indkaldelse af forslag til seks bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond og ni medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd14-03-20191903114856174
Highgieneous IVSSøger hjælp til sparring i forbindelse med projekt om håndhygiejne på sygehusene15-03-20191903123857094
SundhedsdatastyrelsenOrientering om at opfølgning på endepunktskryptering flyttes til styregruppen for Strategi for cyber- og informationssikkerhed22-03-20191903130865747
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 013-2019 - Frigivelse af Overenskomster for lægestuderende, der ansættes som sygeplejevikar og ventilatør og lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling20-03-20191903138862179
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 689 (S)22-03-20191903144865024