Fra: 25-03-2019 til: 25-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Roskilde KommuneRegnskab vedr. værdighedsmidler brugt i 2018 fra Roskilde Kommune22-03-20191601907865839
SundhedsstyrelsenAnmodning om kommentarer til referat fra møde i NRLV (Nationale råd for lægers videreruddannelse) den 6. marts 201922-03-20191603740866014
SundhedsstyrelsenReferat af mødet i Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. februar 201921-03-20191604067867110
Frederikssund KommuneFrederikssund Kommune: revideret budget til projektnr. 65263 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-03-20191605430866701
Frederikssund KommuneFrederikssund Kommune: statusrapport for 2018 til projektnr. 65263 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-03-20191605430866699
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune: Angående indsendelse af slutrapport og regnskab til projektnr. 68417 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning22-03-20191607994865724
Holbæk KommuneHolbæk Kommune: revideret budget og ansøgning om forlængelse af projektnr. 68435 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.25-03-20191608014867567
Lejre KommuneLejre Kommune: slutrapport til projektnr. 68442 til pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning.25-03-20191608023867291
Faaborg-Midtfyn KommuneFaaborg-Midtfyn Kommune: Angående indsendelse af regnskab til projektnr. 68449 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning22-03-20191608028865699
Kolding KommuneKolding Kommune: slutrapport og regnskab for projektnr. 68467 - Puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning21-03-20191608045865656
Struer KommuneStruer Kommune: Regnskab for projektnr. 68473 - Puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning21-03-20191608050864932
Dansk Farmacihistorisk FondAnmodning om udpegning af medlem til bestyrelsen i Dansk Farmacihistorisk Fond04-03-20191609941866474
Region SjællandRegion Sjælland: slutrapport for 2018 samt regnskab til projektnr. 65402 til Shared care-projektet.25-03-20191706356867696
Region SjællandRegion Sjælland: projektbeskrivelse for 2019 samt budget til projektnr. 65402 til Shared care-projektet.25-03-20191706356867693
Region SyddanmarkEvalueringsrapport for udbygningen af Kolding Sygehus22-03-20191708903865191
Fredericia KommuneRegnskab for 2018-midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra Fredericia Kommune21-03-20191800777864908
Norddjurs KommuneRegnskab vedr. 2018-midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen fra Norddjurs Kommune21-03-20191800829864942
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning vedr. bevilling til projekt DLB (behandling af ludomani) for 201820-03-20191801003864560
SundhedsstyrelsenVedrørende evaluering af projekt "Shared Care"20-03-20191803846863578
Køge KommuneRegnskab vedr. projektet "Tur til Korsbæk på Bakken" - Puljen til livskvalitet15-03-20191805447864636
Køge KommuneRegnskab vedr. projektet "Tur til Korsbæk på Bakken" - Puljen til livskvalitet15-03-20191805448864633
Køge KommuneRegnskab vedr. projektet "Tur til Korsbæk på Bakken" - Puljen til livskvalitet15-03-20191805449864639
Varde KommuneAfrapportering fra Varde Kommune vedr. projektet "Liv, glæde og god mad på plejecentre"20-03-20191805474864761
Køge KommuneRegnskab vedr. projektet "Bustur til stranden og Køge Havn" - Puljen til livskvalitet15-03-20191805483864643
Køge KommuneAfrapportering af projektet "Livsmøder på tværs" for efteråret 201821-03-20191805491864779
Kalundborg KommuneRegnskab vedr. projektet "Ud i det blå" - Puljen til livskvalitet18-03-20191805495864673
Assens KommuneFremsendelse af regnskab for projektet "Livskvalitet gennem cykelture for ældre borgere på plejehjem med demens" - Puljen til livskvalitet19-03-20191805509864687
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 194 - spm. 2 (S)25-03-20191805744867702
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 194 - spm. 3 (S)25-03-20191805744867695
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 194 - spm. 4 (S)25-03-20191805744867692
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 194 - spm. 1 (S)22-03-20191805744867724
LægeforeningenForespørgsel i forbindelse med reducering af indlæggelser og sygehusbesøg; hvordan skal det opgøres, m.m.?15-01-20191807782802136
NavToolboxHenvendelse om Sundhedsplatformen27-09-20181808068708338
Sundhedsplatformen? Nej Tak!Henvendelse om Sundhedsplatformen04-10-20181808521714152
EfterskoleforeningenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat på Folkemødet om 10. klasse25-03-20191809460867340
Foreningen af Speciallæger - FASFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Overlægeforeningens arrangement om sundhedsvæsenets udfordringer25-03-20191809460867347
Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv MedicinHenvendelse om Sundhedsplatformen05-11-20181810146741385
Styrelsen for PatientklagerMail fra STPK vedr. sagsbehandlingstid og anker over patienterstatning05-03-20191810531867178
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. automatisk organdonation22-03-20191900066866612
DR Danmarks RadioHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsministerens CV25-03-20191900066867354
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afslag for tabt arbejdsfortjeneste til pasning i hjemmet af syg datter23-03-20191900078866642
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om blødgøringsanlæg25-03-20191900078867763
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om kørekort til ældre24-03-20191900078866663
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelev der laver projekt om fattigdom i Danmark24-03-20191900079866673
Teater VInvitation til sundhedsministeren til forestillingen "Beruselse" marts 201924-03-20191900080866654
UdenrigsministerietFristliste af 21. marts 2019 over retssager ved EU-Domstolen og Retten samt traktatkrænkelsessager og pilotsager21-03-20191900147864814
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse ved EU-Domstolen i uge 13, 14 og 1522-03-20191900147866439
Region HovedstadenSvar vedr. indsigelse mod kort svarfrist i aktindsigtssag09-01-20191900222865316
 Fremsendelse af kopi af borgerhenvendelse til folketingsmedlem vedr. medicinalfirmaers arbejdsmetoder17-03-20191900437857867
Region HovedstadenTilsynsmateriale for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet fra januar 201904-03-20191900606863951
Danske RegionerSvar fra Danske Regioner med yderligere bidrag til besvarelsen af spm. fra Sundheds- og Ældreudvalget21-03-20191900869867562
Region SyddanmarkOplæg til event den 5. februar 201923-11-20181900982867565
European Commission DG SANTEVedr. eHealth Network19-03-20191901553866551
UdenrigsministerietE-mail fra FN-missionen i Wien: Proposal to be approved (by the Eighth Extended Bureau Meeting, 62nd Commission on Narcotic Drugs )21-03-20191902183863829
 Borgerhenvendelse vedr. den nye digitaliseringsbølge19-03-20191902459861383
 Borgerhenvendelse vedr. udfasning af sundhedskortet06-03-20191902459847912
 Borgerhenvendelse vedr. sygesikringsbevis på mobilen06-03-20191902459847734
 Borgerhenvendelse vedr. det gule sundhedskort07-03-20191902459853004
NextpuzzleKvittering for bemærkninger til it-review af apotektersektoren22-03-20191902470865951
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til it-review af apotektersektoren22-03-20191902470865765
Danske RegionerAflysning af workshop for MinSundhed version 2+15-03-20191902715866847
TivoliAfholdelse af konference - Tivoli Kongresscenter19-03-20191902826867715
Foreningen for Parallelimportører af MedicinHenvendelse vedr. eksternt referenceprissystem15-03-20191902913857756
JustitsministerietSvar på udkast til besvarelse af henvendelse fra Grønland om sundhedsberedskabet22-03-20191902914865277
Greve KommuneAnsøgning vedr. Greve Kommunes Sundhedshus (Fase 2) - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse19-03-20191902957861684
Nyborg KommuneTillæg til Nyborg Kommunes ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse25-03-20191902962867745
Danmarks Faste Repræsentation ved EuroparådetKommenteret dagsorden fra møde i rapportørgruppen for menneskerettigheder (GR-H) den 21. marts 201919-03-20191903058861217
UdenrigsministerietAfrapportering fra møde i rapportørgruppen for menneskerettigheder (GR-H) 21. marts 201922-03-20191903058865089
 Anmodning om aktindsigt i referat af politiske forhandlingsmøder om medicinsk cannabis22-03-20191903116865084
FinansministerietOversendelse af borgerhenvendelse med forslag til sundhedsplatformen20-02-20191903128840093
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 687 (S)22-03-20191903129865018
Ludomaniklinikken MindworkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende svar på ansøgning om midler til årets behandlingsaktiviteter fra puljen til forebyggelse og behandling af ludomani21-03-20191903156863863
 Henvendelse om digitalt sundhedskort25-03-20191903163867143
Region HovedstadenDagsorden til møde i den nationale Følgegruppe for Aktiv Patientstøtte 26. marts 201922-03-20191903188867811
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 733 (S)25-03-20191903193867868
 Fremsender bemærkninger til "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder"12-03-20191903194853578