Fra: 26-03-2019 til: 26-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 718 (S)22-03-2019SJ-STD-SUMMPE865993
Region SjællandRegion Sjælland: angående regnskab til projektnr. 49801 til puljen til unge med erhvervet hjerneskade.26-03-20191601545868350
Billund KommuneVedr. regnskab 2018 vedr. værdighedsmilliarden25-03-20191601582868179
Kerteminde KommuneRegnskab for 2018 vedr. en mere værdig ældrepleje fra Kerteminde Kommune26-03-20191601713868865
KLDagsorden og materiale til 7. møde i den rådgivende styregruppe for Center for forebyggelse i praksis26-03-20191601738869086
Lolland KommuneRegnskab og revisorpåtegning vedr. en mere værdig ældrepleje 2018 fra Lolland Kommune26-03-20191601890868460
Lolland KommuneRegnskab og revisorpåtegning vedr. en mere værdig ældrepleje 2018 fra Lolland Kommune26-03-20191601890869042
Samsø KommuneSvar vedr. revision af kommunens værdighedspolitik i 201825-03-20191601911868189
Stevns KommuneRegnskab vedr. 2018 vedr. en værdig ældrepleje inkl. regnskab for overførte midler fra 2017 til 201825-03-20191601922868267
Struer KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje for 2017 fra Struer Kommune26-03-20191601923868968
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: angående indsendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 68410 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.26-03-20191607987868681
Tårnby KommuneTårnby Kommune: regnskab til projektnr. 68416 til puljen til nedbringelse af ventid til genoptræning.26-03-20191607993869018
Lejre KommuneLejre Kommune: angående indsendelse af regnskab til projektnr. 68442 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.26-03-20191608023868419
Dansk Farmacihistorisk FondIndkaldelse til bestyrelsesmøde 36 i Dansk Farmacihistorisk Fond 10. april kl. 14.0026-03-20191609941869189
Styrelsen for PatientklagerBemærkninger til udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler mv.26-03-20191611450868155
Samsø KommuneNy redegørelse vedr. bedre bemanding i ældreplejen i Samsø Kommune for 201925-03-20191800846868185
Stevns KommuneRegnskab for 2018 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen i Stevns Kommune26-03-20191800853868385
Stevns KommuneRegnskab vedr. 2018 vedr. en bedre bemanding fra Stevns Kommune25-03-20191800853868248
Struer KommuneRegnskab vedr. en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Struer Kommune26-03-20191800854868873
Viborg KommuneRegnskab vedrørende en værdig ældrepleje for 2018 og en bedre bemanding for 2018 fra Viborg Kommune26-03-20191800866869237
Viborg KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje 2018 og en bedre bemanding i ældreplejen 2018 samt overførselsanmodning fra Viborg Kommune25-03-20191800866868754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 717 (S)22-03-2019SJ-STD-DEPMRAL865987
Herning KommuneAfrapportering vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Lægepraksis i Herning By (0-ydernumre)18-03-20191802028868063
SundhedsstyrelsenReferat af mødet i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg den 05/02-201826-03-20191803523868501
Danske PatienterOrientering om deltagere - Dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen samt udpegning af repræsentanter06-06-20181803753630241
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetOrientering om deltagelse - Dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni 201808-06-20181803753632642
Køge KommuneRegnskab vedr. projektet "Indkøb af cykel til kørestolsbrug" - Puljen til livskvalitet15-03-20191805441864641
Vejle KommuneAfrapportering og evaluering af projekt vedr. pulje til livskvalitet25-03-20191805466867501
Rudersdal KommuneAfrapportering vedr. pulje til livskvalitet på plejehjem25-03-20191805505867305
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikSvar vedr. love med anordningshjemmel for Grønland12-03-20191805553854404
LægemiddelstyrelsenMateriale til materialegennemgangsmøde i forbindelse med it-review af Sundheds- og Ældreministeriet22-03-20191806579866272
Sundhed.dkSundhed.dk's strategi - høring i bestyrelsen 25. marts 201825-03-20191808647868144
 Klager rykker for status i klagesag om autorisation14-03-20191809186856665
 Forespørgsel om at sende svar på henvendelse om patientrettigheder m.m. pr. post08-12-20181809344868396
FOA - Fag og ArbejdeInvitationer til ældreministeren til at holde oplæg på Landsmøde 2019 for faglige seniorer i FOA 6. maj26-03-20191900030868863
 Mødeanmodning til sundhedsministeren vedr. praktiserende læger26-03-20191900053869204
Dansk IndustriInvitation til møde i DI’s Udvalg for Sundhedspolitik den 27. maj 201925-03-20191900062869103
AltingetSundhedsministeren inviteres til valgdebat25-03-20191900066867953
PrimetimeAnmoder sundhedsministeren om interview vedr. Forsikring & Pension25-03-20191900066867550
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. ældre og offentlig transport26-03-20191900078868446
Hochschule DüsseldorfHenvendelse vedr. projekt “Federal Identity"23-03-20191900079867500
 Invitation til sundhedsministeren til reception i anledning af 60 års fødselsdag22-03-20191900080866610
Uppsala UniversityPersonal Invitation to Uppsala Health Summit 8 – 9 October 201925-03-20191900082867552
Dorson GroupSundhedsministeren inviteres til at tale ved World Healthcare Journal kongres26-03-20191900082868844
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-149/19, R.B.26-03-20191900147869413
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i sagerne C-133/19, C-136/19 og C-137/19, B. M. M. et B. S. m.fl.26-03-20191900147869407
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-107/19, Dopravní podnik hl. m. Prahy25-03-20191900147869402
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-45/19, Compañía de Tranvías de la Coru25-03-20191900147869399
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-128/19, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania26-03-20191900147869416
Randers KommuneKorrespondance med Randers Kommune vedr. besøg15-01-20191900535868053
Liselund FriplejeboligerKorrespondance med Liselund Friplejeboliger vedr. besøg18-01-20191900535868090
Randers KommuneKorrespondance med Randers Kommune vedr. besøg15-01-20191900535868054
Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und GleichstellungHenvendelse til sundhedsministeren vedr. dansk-tysk sundhedskort samt samarbejdet omkring helikopterredningen15-03-20191900883863200
Øfeldt Centrene ApSRykker for svar på spørgsmål om fremtidig lovmæssig placering af Øfeldt Centrene ifm. ny sundhedsreform20-03-20191900999862413
 Fremsender kommentar til svar vedr. blisterpakninger22-03-20191901969866589
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag om autorisation (del 3 af 3) - afgørelse26-03-20191902026868567
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag om autorisation (del 1 af 3) - udtalelse26-03-20191902026868510
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag om autorisation (del 2 af 3)26-03-20191902026868587
Økonomi- og IndenrigsministerietFra ØIM: Vedr. departementschefens møder med regionsdirektørerne om kvalitetsfondsprojekterne22-03-20191902211865495
 Forespørgsel vedr. udbetaling af erstatning27-02-20191902287840905
 Takker for svar på henvendelse vedr. nåleakupunktur på brystkassen23-03-20191902464866855
Danske RegionerMateriale fra opstartsmøde 19. marts 2018 i projektgruppe for MinSundhed version 2+21-03-20191902715866828
Restauranten i Odd Fellow PalæetOdd fellow - Leje af lokaler til konference18-03-20191902826867716
NationalmuseetNational museet: vedr. konference lokationer18-03-20191902826867717
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Kunsthal CharlottenborgKunstakademiet - Svar på forespørgsel på konference21-03-20191902826867714
 Rykker for svar på henvendelse vedr. regler omkring medicingodkendelse22-03-20191902895865723
PatienterstatningenMail fra Patienterstatningen vedr. ekspeditionstid med hensyn til ankeudtalelser26-03-20191902981868509
SundhedsstyrelsenDeltagelse i Krisestyringskonferencen 2019 fredag den 3. maj 201922-03-20191903133868466
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 689 til mdtl. besvarelse 27-03 (S) OMTRYKT22-03-20191903144865779
Center for LudomaniHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udlodning af puljemidler på ludomaniområdet19-03-20191903156861349
 Borgerhenvendelse - er utilfreds med modtagelse af pressemeddelelse om kriterierne for de 150 særlige pladser i psykiatrien22-03-20191903160866604
Miljø- og FødevareministerietSpørgmål til autorisationsloven om brug af begrebet "afhængighedsskabende lægemidler"19-03-20191903168867609
ModerniseringsstyrelsenInvitation til åbent hus for ny fællesstatslig rådgivningsenhed vedr. indkøb, udbud og kontraktstyring21-03-20191903200864746
 Henvendelse til sundhedsministeren - Så gerne at der kom en tv-udsendelse som viser fordele ved udenlandske læger14-03-20191903202856628
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. kommunal medfinansering på sundhedsområdet25-03-20191903205867199
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. smertebehandling22-03-20191903208866613
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. vores sundhedssystem og manglende udredning24-03-20191903211866666
 Forespørger om interview i forbindelse med bachelorprojekt om, hvordan interesseorganisationer indenfor psykiatrien samarbejder med forvaltningen i udformningen af love25-03-20191903218867207
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 734 (S)25-03-20191903232867869