Fra: 27-03-2019 til: 27-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hjørring KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. en værdig ældrepleje26-03-20191601690868368
Hjørring KommuneRegnskab for 2018 vedr. "En værdig ældrepleje" fra Hjørring Kommune25-03-20191601690868198
Nyborg KommuneAnmodning om udsættelse af frist for indsendelse af projektregnskaber til værdighedspuljen25-03-20191601898867197
Odder KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje for 2018 fra Odder Kommune27-03-20191601900870154
Stevns KommuneSvar vedr. regnskab for 2018 vedr. en værdig ældrepleje inkl regnskab for overførte midler fra 2017 til 201826-03-20191601922868453
Varde KommuneSvar på spørgsmål vedr. regnskab vedr. en mere værdig ældrepleje 2017 fra Varde Kommune26-03-20191601934870107
Danish Implementation of EESSIDagsorden til statusmøde i EESSI (Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring) Programbestyrelse 3. april 201926-03-20191602908869231
UdenrigsministerietKopi af underretning til Kommissionen om udnævnelse af dansk udvalgsmedlem til udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP)25-03-20191603143869224
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - spm. 40-44, svarfrist 1. april kl 10 (S)27-03-20191604285870185
Frederikshavn KommuneSvar vedr. slutrapport vedr. projekt fra køkkenpuljens ansøgningsrunde 1 + 2 fra Frederikshavn Kommune26-03-20191703149868307
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Mette Abildgaard
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Carl Holst
MF Laura Lindahl
MF Brigitte Klintskov Jerkel
MF Karin Nødgaard
MF Marianne Jelved
MF Trine Torp
MF Torsten Gejl
Til satspuljeordførerne på social og sundhedsområdet: Orientering vedr. monitorering af de særlige pladser i psykiatrien for 4. kvartal 2018.25-03-20191704696868167
Københavns KommuneFremsendelse af endeligt regnskab vedr. pulje til bedre mad26-03-20191704874868931
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel om hvorvidt der er truffet afgørelse i klagesag om autorisation14-03-20191708118856234
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Spørgsmål om låneadgang og finansieringsprofiler25-03-20191709357868637
Region HovedstadenAnmodning om bekræftelse af forskel i PL - sygehusinvesteringer26-03-20191709357869392
Horsens KommuneProjektregnskab vedr. en bedre bemanding i ældreplejen for 2018 fra Horsens Kommune27-03-20191800807870120
Kerteminde KommuneRegnskab for 2018 vedr. bedre bemanding i ældreplejen fra Kerteminde Kommune26-03-20191800815868411
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 7 (S)26-03-20191803331869456
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 6 (S)26-03-20191803331869455
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 193 - spm. 5 (S)26-03-20191803331869453
Danske RegionerFra DR: Rapport om guide til sundhedsapps07-02-20191804186870008
 Henvendelse vedr. sundhedsapps25-02-20191804186870004
Dansk IndustriFra DI: Rapport vedr. sundhedsapps27-02-20191804186870003
LægemiddelstyrelsenFra LMST: Rapport vedr. sundhedsapps27-03-20191804186870000
Rigshospitalet - BlegdamsvejProjektregnskab for Videnscenter for Seksuelle Overgreb j.nr. 180454827-03-20191804548870142
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd27-03-20191806579869625
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd27-03-20191806579869627
DigitaliseringsstyrelsenVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd25-03-20191806579869621
DigitaliseringsstyrelsenVedr. materiale til materialemøde om review ved Statens It-råd25-03-20191806579869622
World Health Organization (WHO)WHO C.L.6.2019: Invitation to the open session of the second meeting of the SAGE IVD (Stategic Advisory Group of Experts on In Vitro Diagnostics)01-03-20191807408844567
SundhedsdatastyrelsenMateriale til styregruppemøde om Koncernfælles-AD den 26. marts25-03-20191807505867320
UndervisningsministerietReferat fra styregruppemøde vedr. opfølgning på inklusionseftersynet25-03-20191808405868649
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender tilrettet afsnit om vejledning af borgere om nye regler for sprogkrav27-03-20191809186869555
DepressionsforeningenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til Hit Med Sundhedssangen26-03-20191809460869448
Københavns UniversitetAnmoder sundhedsministeren om møde vedr. antropologisk forskningsprojekt om medicinsk cannabis26-03-20191900053869482
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre og offentligt transport25-03-20191900078868022
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om kørekort til ældre27-03-20191900078870313
 Henvendelse fra skoleelever vedr. holdning til hypnose som behandlingsform i sundhedsvæsenet27-03-20191900079869494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 726, omtrykt til transport-, bygnings- og boligministeren27-03-20191900089869986
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 720, omtrykt til transport-, bygnings- og boligministeren27-03-20191900089869985
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 719, omtrykt til transport-, bygnings- og boligministeren27-03-20191900089869983
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 09/2019 med frist mellem den 1. - 14. maj 2019 ved EU-Domstolen25-03-20191900147869396
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 112 af 25. marts 2019 over sager anlagt ved Domstolen og Retten25-03-20191900147869405
World Health Organization (WHO)WHO C.L.11.2019: Contingency Fund for Emergencies08-03-20191900192851353
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO Regional high-level conference on accelerating progress for equity in health, Ljubljana, SVN, 11-13 June 201919-03-20191900192861325
LægemiddelstyrelsenBidrag: Forslag til projekt om forbedring af information om medicinsk udstyr til patienter18-03-20191902439868991
 Adresseoplysninger til brug for besvarelse af henvendelse om sygdommen ME26-03-20191902644868747
Danske RegionerDR godkender svarudkast til henvendelse om behandling i udlandet27-03-20191902767869989
DR Danmarks RadioDR - Leje af Koncerthuset til event26-03-20191902826869557
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. regeringens nye udspil til en sundhedsreform22-03-20191902888865823
UdenrigsministerietIndkaldelse til forberedende møde d. 8. april 2019 kl. 10 om 33. Internationale RCRC (Red Cross and Red Crescent) Konference, 201922-03-20191903184867788
 Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om afslag på dansk autorisation som læge19-03-20191903226861206
 Fremsender anke over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse vedr. autoriation18-03-20191903227858282
World Health Organization (WHO)WHO: C.L.7.2019: Draft provisional agenda for the 145th session of the Executive Board01-03-20191903242844560
World Health Organization (WHO)WHO C.L.13.2019: 40 years of PHC (primary health care) review18-03-20191903243860317
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 723-725 (Æ)25-03-20191903245867866
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 706 til mdtl. besvarelse 3. april 201926-03-20191903246869200
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 721-722 (Æ)25-03-20191903247869601
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 721-722 (Æ)25-03-20191903248869049
SundhedsdatastyrelsenKvittering for tilmelding til øvelse hos IBM26-03-20191903249869606
Advokat Bjarne Corvinius KlintbølAnmodning om aktindsigt i patientjournal22-03-20191903261864897
DantickHenvendelse til sundhedsministeren vedr. borrelia og funktionelle lidelser26-03-20191903280869478
Folketinget ChristiansborgULØ alm. del - spm. 57 (S)27-03-20191903285869919
Region HovedstadenRegnskab for øremærkede midler til fødeafdelinger 2018 fra Region Hovedstaden27-03-20191903287870325