Fra: 28-03-2019 til: 28-03-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Helsingør KommuneRegnskab 2018 for puljen til en værdig ældrepleje (værdighedsmilliarden), sags nr. 160168428-03-20191601684871386
Helsingør KommuneRegnskab 2018 for puljen til en værdig ældrepleje (værdighedsmilliarden), sags nr. 160168428-03-20191601684871203
Læsø KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje for 201827-03-20191601892870133
Ringsted KommuneRegnskab vedr. 2018-midler vedr. værdighedsmidlerne fra Ringsted Kommune28-03-20191601906871237
Struer KommuneRegnskab vedr. en mere værdig ældrepleje for 2018 fra Struer Kommune26-03-20191601923868974
Vesthimmerlands KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmidler fra Vesthimmerlands Kommune28-03-20191601938871624
Vesthimmerlands KommuneRegnskab for 2018 vedr. værdighedsmidler fra Vesthimmerlands Kommune med j.nr. 160193828-03-20191601938871409
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 6. december 2018 på Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning - Hospitalsenheden Vest.28-03-20191604904871484
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 4. december 2018 på Kvindesygdomme og fødsler, Regionshospitalet Randers.28-03-20191604904871408
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: revideret budget til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-03-20191605414870713
Ishøj KommuneIshøj Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68415 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191607529871415
Fredensborg KommuneFredensborg Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68420 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191607531871165
Skive KommuneSkive Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68486 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191607895870804
Lolland KommuneLolland Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68443 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191607957871016
Hvidovre KommuneHvidovre Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68411 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191607988871077
Helsingør KommuneHelsingør Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68421 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191607997871256
Faxe KommuneFaxe Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68436 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.26-03-20191608015871090
Næstved KommuneNæstved Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68444 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608024871275
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: sender ændringer til budget til projektnr. 68453 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608033871325
Langeland KommuneLangeland Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68455 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608034871389
Fanø KommuneFanø Kommune: angående indsendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 68462 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191608040870835
Horsens KommuneHorsens Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68469 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608047871095
Struer KommuneStruer Kommune: angående indsendelse af tillægsregnskab til projektnr. 68473 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191608050870874
Odder KommuneOdder Kommune: angående indsendelse af slutrapport og regnskab til projektnr. 68477 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.27-03-20191608053870781
Ikast-Brande KommuneIkast-Brande Kommune: slutrapport og regnskab til projektnr. 68483 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608058871286
JustitsministerietVedrørende udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler m.v.27-03-20191611450869570
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: projektbeskrivelse samt budget for 2019 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.28-03-20191706353871527
Region SjællandRegion Sjælland: fremsender tillæg til regnskabet til projektnr. 65402 til Shared care-projektet for 2018.27-03-20191706356870928
Region SjællandRegion Sjælland: projektbeskrivelse samt budget for 2019 til projektnr. 65402 til Shared care-projektet.25-03-20191706356871152
Dragør KommuneOverførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 vedr. 'En værdig ældrepleje' og 'Bedre bemanding i ældreplejen' fra Dragør Kommune28-03-20191800769871140
Helsingør KommuneRegnskab 2018 for puljen til bedre bemanding, sags nr. 180079728-03-20191800797871209
Nyborg KommuneRegnskab vedr. 2018-midler fra Nyborg Kommune vedr. bedre bemandingsmidlerne Jnr.: 180083128-03-20191800831871469
Børne- og SocialministerietOversender borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. frit valg af hjemmehjælp21-03-2019SJ-STD-DEPEMLM864063
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tilskud til tandbehandling21-03-2019SJ-STD-DEPEMLM864743
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. værdig ældrepleje21-03-2019SJ-STD-DEPEMLM863859
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag vedr. rygning21-03-2019SJ-STD-DEPEMLM863864
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. indførelsen af 5G i Danmark27-03-2019SJ-STD-DEPEMLM870473
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. garantiperioden til høreapparater26-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869476
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brugen af 5G26-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869485
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. problemer på Sommersted Plejehjem24-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869432
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. befordring og behandling af demente plejehjemsbeboere26-03-2019SJ-STD-DEPEMLM868367
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. diabetes og den nye sundhedsreform26-03-2019SJ-STD-DEPEMLM868955
 Borgerhenvendelse om 5G27-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869659
 Borgerhenvendelse vedr. diabetespatienter og den nye sundhedsreform26-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869021
StatsministerietRykker for svar på borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. udspil til sundhedsreform27-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869682
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. 5G-teknologien27-03-2019SJ-STD-DEPEMLM869689
StatsministerietOversender borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. befordringsgodtgørelse til sygehus19-03-2019SJ-STD-DEPEMLM860652
 Borgerhenvendelse vedr. mødet med et plejehjem23-03-2019SJ-STD-DEPEMLM866625
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. ventetid på nye høreapparater24-03-2019SJ-STD-DEPEMLM866646
Vejle KommuneAfrapportering og evaluering af projekt vedr. pulje til livskvalitet25-03-20191805466870395
Randers KommuneEvaluering af projekt med kørestolsgynge27-03-20191805476870391
Herning KommuneAfraportering vedr. projekt "Livsglæde med musik og sang" under pulje til livskvalitet26-03-20191805513870399
TandlægeforeningenTandlægeforeningen rykker for afgørelse om autorisation28-03-20191806221871506
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 164 - spm. 6 (S)28-03-20191806472871573
DigitaliseringsstyrelsenOpfølgning på møde om review af Sundheds- og Ældreministeriet ved Statens It-råd27-03-20191806579870082
Det Nationale SorgcenterReferencegruppemøde ift. National Klinisk Retningslinje for Prolonged Grief Disorder26-03-20191809466869121
Trial NationReferat af bestyrelsesmøde i Trial Nation den 14. marts 2019 - frist for kommentering den 5. april 2019 - nu med rette dokumenter27-03-20191809640871246
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. dyr på plejehjem m.m.22-03-20191809935866595
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bemærkninger til bidrag om sundhedspersoners underretningspligt28-03-20191810163870529
Region SyddanmarkRegionens svar på spørgsmål om PL-differences betydning28-03-20191810602870704
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om afgifter på tobak og alkohol28-03-20191900078871173
 Skoleelev fremsender henvendelse til sundhedsministeren vedr. abort27-03-20191900079871071
folkBALTICA e.VSundhedsministeren inviteres til folkBALTICA Åbningskoncert27-03-20191900080870463
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-88/19, Alianta pentru combaterea abuzurilor26-03-20191900147869410
Region SyddanmarkHøring vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter26-03-20191900269869503
Hørsholm KommuneRykker for svar på opfølgende spørgsmål vedr. udeblivelsesgebyr på kommunal træning07-03-20191901330868407
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling10-01-20191901463852832
SundhedsdatastyrelsenISO 27001-modenhedsmåling27-03-20191901543871370
Børne- og SocialministerietAfbud til 11. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.25-03-20191901604869499
 Rykker igen for svar på henvendelse vedr. betaling for ophold på plejehjem23-03-20191901767866638
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag vedr. sagsbehandlingstid i autorisationssager28-03-20191901934871143
 Rykker for svar på henvendelse vedr. urimelig sundhedspolitik - ventetider for behandling.25-03-20191901971867982
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 688 (S)27-03-20191902019870282
SundhedsdatastyrelsenStyregruppe og initiativpakke for Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-03-20191902196869602
 Bemærkniger til svar på henvendelser af 3. og 23. februar 2019 om habilitet27-03-20191902445870354
 Bemærkninger vedr. svar på henvendelser af 3. og 23. februar 2019 vedr. habilitet27-03-20191902445869655
 Bemærkninger vedr. svar på henvendelser af 3. og 23. februar 2019 om habilitet25-03-20191902445869580
 Adresseoplysninger til brug for besvarelse af henvendelse om sygdommen ME27-03-20191902645869626
SundhedsdatastyrelsenVedr. dato for besøg hos HelseCERT27-03-20191902721869940
 Borger besvarer seneste svar på henvendelse om kontakt med Danske Regioner28-03-20191902767870813
SundhedsdatastyrelsenVedr. tidsplan for analyse af fælles funktion til overvågning- og analyse i sundhedssektoren26-03-20191902804871574
ForsvarsministerietAnmodning om bemærkninger til udkast til besvarelse af henvendelse fra Grønland om sundhedsberedskabet27-03-20191902914870403
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 735 (S)28-03-20191902925871842
Ringsted KommuneBilag til ansøgning til "Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse" fra Ringsted Kommune26-03-20191902979869459
Thisted KommuneBemærkninger vedr. Thisted Kommunes ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse27-03-20191903001869840
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 689 (S)27-03-20191903246870283
 Forespørgsel vedr. fritvalgsordning, jf. tandpleje­bekendtgørelsens § 4. stk. 426-03-20191903250869620
 Forespørgsel vedr. fritvalgsordning, jf. tandpleje­bekendtgørelsens § 4. stk. 425-03-20191903250869615
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation27-03-20191903282870231
European Association of Euro-Pharmaceutical Companies EAEPCForespørgsel om møde fra generalsekretær for den europæiske brancheorganisation for parallelimport af medicin25-03-20191903294868495
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 689 (S)27-03-20191903304870844
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 711 (Æ)27-03-20191903312870288
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 712 (Æ)28-03-20191903313870873
FinansministerietFra FM ang. udarbejdelse af oversigten 'Det offentlige Danmark' - svarfrist 15. april 201928-03-20191903315870886
 Borgerhenvendelse vedr. ventetid på fysioterapeut med ydernummer27-03-20191903316870466