Fra: 29-03-2019 til: 31-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Erhvervsministeriet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Anmoder om yderligere afklaring af udbudsretlig problemstilling vedr. speciallægeerklæringer29-03-20191611502872180
Danske RegionerUdmøntning af midler til udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien29-03-20191709415872796
Komiteen for SundhedsoplysningSvar på Komiteen for Sundhedsoplysnings ansøgning til rådighedspuljen 2 - udlodningsmidler28-03-20191801767871149
Komiteen for SundhedsoplysningSvar på komiteen for Sundhedsoplysnings ansøgning til rådighedspuljen - udlodningsmidler28-03-20191801767871015
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - L 219 høringsvar og høringsnotat (1803288)28-03-20191803288870867
OUH Odense universitetshospitalKvittering for afsluttende afrapportering for projekt "At kunne grine sammen på trods… Vi skaber et ungemiljø der ikke lugter af Børnehospital”. - under puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom29-03-20191804621872877
TandlægeforeningenSender status på afgørelse om autorisation til Tandlægeforeningen29-03-20191806221872119
 Svar på henvendelse vedr. straffeattester29-03-20191807052872791
Danske RegionerUdmøntning af midler til intensive teams i børne- og ungdomspsykiatrien - FL1929-03-20191807813872794
 Svar vedr. psykofarmaka29-03-20191808998872155
Region MidtjyllandEndelig dagsorden vedr. statusmøde om DNV (Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup) den 29. marts 201928-03-20191809161870993
 Svar vedr. lægemiddelpriser og EU29-03-20191809718872207
 Svar vedr. Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og deltagelse i DR-udsendelse29-03-20191809927872185
Børne- og SocialministerietRykker BSM for bemærkninger til Styrelsen for Patientklagers bidrag, og anmoder om bemærkninger til Styrelsens for Patientsikkerheds bidrag vedr. sundhedspersoners underretningspligt efter serviceloven28-03-20191810163870744
Region SyddanmarkForeløbigt svar på invitation til møde om Grinstedforureningerne29-03-20191900053872072
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælpemidler29-03-20191900078872245
 Svar på henvendelse fra skoleelever om stress blandt unge29-03-20191900079872363
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til ny version af engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren29-03-20191901494872981
SundhedsdatastyrelsenVedr. ISO 27001-modenhedsmåling29-03-20191901543873065
LægemiddelstyrelsenVedr. ISO 27001-modenhedsmåling29-03-20191901543872452
European CommissionHenvendelse om telefonopkald vedr. Kommissionens anbefalinger til et europæisk format til udveksling af elektroniske sundhedsdata28-03-20191901553871050
Børne- og SocialministerietTakker for mail vedr. dagsorden og materiale til 11. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.27-03-20191901604869502
LægemiddelstyrelsenBemærkninger vedr. forslag til projekt om forbedring af information om medicinsk udstyr til patienter28-03-20191902439871812
Ansatte Tandlægers OrganisationSvar på henvendelse fra Ansatte Tandlægers Organisation vedr. bekendtgørelser om henlæggelse af sager på tandlægeområdet29-03-20191902632872200
Danske RegionerOrienterer DR om borgers henvendelse vedr. patientbehandling i udlandet28-03-20191902767870788
Dansk Præhospital Selskab - DPHSSvar på henvendelse vedr. journalføringsregler28-03-20191902891870622
Øfeldt Centrene ApSSvar på aktindsigtsanmodning af 20. marts 2019 vedr. Øfeldt Centrene29-03-20191903016872574
MF Lea Wermelin
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 68729-03-20191903129873164
Styrelsen for PatientsikkerhedKvitterer for modtagelse af henvendelse om fortolkning af regler om gebyr for registrering til kosmetisk behandling29-03-20191903338872108
Region SyddanmarkRegion Syd - Henvendelse vedr. oversigt over telemedicin på danske sygehuse29-03-20191903346872350