Fra: 01-03-2019 til: 03-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Aabenraa KommuneGodkendelse af regnskab for anvendelse af tilskud til en mere værdig ældrepleje i 2017 - Aabenraa Kommune28-02-20191601572841955
Billund KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 fra Billund Kommune vedr. værdighedsmidlerne28-02-20191601582841929
Bornholms RegionskommuneGodkendelse af værdighedspuljen for 2017: Revisionspåtegnet regnskab fra Bornholm28-02-20191601585842442
Brønderslev KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. pulje til en mere værdig ældrepleje i Brønderslev Kommune28-02-20191601588842234
Dragør KommuneGodkendelse af revisorgodkendt regnskab for værdighedsmilliarden 2017 fra Dragør Kommune28-02-20191601589842421
Fanø KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 samt revisionserklæring og afrapportering vedr. værdighedsmidlerne28-02-20191601596842397
Favrskov KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje28-02-20191601599842403
Faxe KommuneGodkendelse af regnskab og revisionsprotokolat vedr. værdighedsmidlerne for 2017 - Faxe Kommune28-02-20191601600842741
Greve KommuneGodkendelse af revisorerklæring og regnskab vedr. værdighed 2017 - Greve Kommune28-02-20191601675841979
Holbæk KommuneGodkendelse af regnskab for 2016 og 2017 samt beretninger, erklæringer og ledelseserklæringer fra revisor vedr. værdighedsmidlerne28-02-20191601693842756
Hvidovre KommuneGodkendelse af værdighedspuljeregnskab for 2017 - Hvidovre Kommune28-02-20191601705842586
Ishøj KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. værdighedsmillarden28-02-20191601710842057
Kalundborg KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje28-02-20191601712842103
Kolding KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedsmidlerne for 2017 og overførte midler fra 2016 til 201728-02-20191601715842751
Københavns KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 vedr. en mere værdig ældrepleje i Københavns Kommune28-02-20191601723842672
Langeland KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedspuljen for 2017 - Langeland Kommune28-02-20191601887842758
Lejre KommuneGodkendelse af uafhængig revisorerklæring vedr. værdighedspuljen for 201728-02-20191601888841825
Middelfart KommuneGodkendelse af regnskabserklæringer for værdighedspuljen 201728-02-20191601894842780
Norddjurs KommuneGodkendelse af regnskab vedr. puljen til en mere værdig ældrepleje 2017 samt overførsel fra 2016 - Norddjurs Kommune28-02-20191601896842749
Randers KommuneGodkendelse af revideret regnskab vedr. en værdig ældrepleje - Randers Kommune28-02-20191601903842487
Samsø KommuneGodkendelse af regnskab og evt. overførselsanmodning fra Samsø Kommune vedr. værdighedsmidlerne28-02-20191601911842767
Skanderborg KommuneGodkendelse af værdighedsregnskab fra Skanderborg Kommune for 201728-02-20191601914842221
Stevns KommuneGodkendelse af revideret puljeregnskab for 2017 vedr. værdighedsmidlerne28-02-20191601922842462
Struer KommuneBemærkninger vedr. regnskab for en mere værdig ældrepleje 2017 - J.nr. 160192328-02-20191601923842012
Vejle KommuneGodkendelse af regnskab for 2017 for værdighedsmilliarden - Vejle Kommune28-02-20191601937842088
 Genbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn01-03-20191604318844282
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om supplerende indberetninger for kræft i bugspytkirtlen27-02-20191705763841871
Departementet for Sundhed Peqqissutsimut NaalakkersuisoqarfikSvar på henvendelse vedr. transport af lig til Grønland28-02-20191802105842534
Børne- og SocialministerietFremsendelse af afsnit om sundhedslovens regler om tavshedspligt m.v. til brug for vejledning om børn i overgange01-03-20191806162843813
KLOrientering om udstedelse af bekendtgørelse om egenbetaling for akutpladser27-02-20191807168840759
Det Nationale SorgcenterForeløbigt svar på invitation til debatpanel - Folkemødet 2019: 'Ældre bliver også syge af sorg'.01-03-20191809460843494
Nordic Medicare A/SSvar på Nordic Medicares spørgsmål om "Min Læge"01-03-20191810008843132
Danske RegionerParadigme vedr. sagsfremstilling for National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet28-02-20191810437842539
Danmarks faste mission ved FN i New YorkSvar på spørgeskema om implementering af handlingsplan for ICDP - modul II Fertillity28-02-20191810628842650
 Svar på invitation til ældreministeren til paneldeltagelse på temaaften om fremtidens alderdom01-03-20191900030843122
 Svar på henvendelse vedr. behandling af børn og unge i psykiatrien01-03-20191900048843771
 Orientering om oversendelse af henvendelse om idræt og skader01-03-20191900078842976
Mary FondenSvar på invitation til workshop om sociale normer01-03-20191900081842955
Fonden NovaviSvar på invitation til at være åbningstaler til Fonden Novavi-symposium01-03-20191900082843075
Kræftens BekæmpelseMail til Kræftens Bekæmpelse vedr. patienterstatning01-03-20191900157843792
 Svar vedrørende brug af klippekort på plejehjem01-03-20191901473843575
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
FORTROLIGT SUU alm. del - svar på spm. 53401-03-20191901736844183
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 51528-02-20191901746843096
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 51228-02-20191901746843082
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 51328-02-20191901746843084
 Svar vedr. visitation til plejehjemsplads01-03-20191901774843113
Dobco Medical SystemsSvar på henvendelse: PACSonWEB platform as national image platform for Denmark27-02-20191901787842519
RigsrevisionenUA Sct. Hans 9: Øvrig korrespondance vedr. Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844196
RigsrevisionenUA Sct. Hans 5: Mail 5 med materiale fra Region Hovedstaden om Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844221
RigsrevisionenUA Sct. Hans 3: Mail 3 med materiale fra Region Hovedstaden om Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844229
RigsrevisionenMateriale vedr. Sct. Hans <124258>01-03-20191901801843724
RigsrevisionenAnmodning om kvittering for modtagelse af materiale vedr. udbetalingsanmodningerne <124258>01-03-20191901801844261
RigsrevisionenMateriale til Rigsrevisionens undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige sygehuse <124258>01-03-20191901801843610
RigsrevisionenMateriale vedr. Slagelse psykiatri <124258>01-03-20191901801843744
RigsrevisionenUA Sct. Hans 8: Øvrige mails vedr. udbetalingsanmodningen <124258>01-03-20191901801844212
RigsrevisionenUA Sct. Hans 4: Mail 4 med materiale fra Region Hovedstaden om Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844226
RigsrevisionenUA Sct. Hans 2: Mail 2 med materiale fra Region Hovedstaden om Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844232
RigsrevisionenUA Sct. Hans 1: Mail 1 med materiale fra Region Hovedstaden om Sct. Hans udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844248
RigsrevisionenMateriale vedr. Nyt OUH <124258>01-03-20191901801843697
RigsrevisionenMateriale vedr. Rigshospitalet <124258>01-03-20191901801843720
BerlingskeSvar på aktindsigtsanmodning vedr. den tidligere sundheds- og ældreministers tjenesterejser28-02-20191901856842493
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 53328-02-20191901951843060
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 60628-02-20191901951843072
 Svar vedr. mangel på praktiserende læger uden for de store byer01-03-20191902074843124
Aalborg Universitetshospital Klinisk Implementeringsenhed, Hæmatologisk afd.Fremsendelse af svar til Aalborg Universitetshospital vedr. ventetid28-02-20191902091841897
Dansk Børne Astma CenterBrev fra sundhedsministeren, hvori der ønskes tillykke med Novo Nordisk Prisen 201928-02-20191902116841908
 Svar på henvendelse om opkrævning af gebyr ved aktindsigt i patientjournal01-03-20191902230843858
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Svar på forespørgsel vedr. deltagelse i KRISØV1901-03-20191902278843278