Fra: 05-03-2019 til: 05-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Halsnæs KommuneSvar på oplæg og tekst vedr. værdighedsmidlerne i Halsnæs Kommune 201905-03-20191601692847212
Næstved KommuneBemærkninger vedr. regnskab for 2017 vedr. en mere værdig ældrepleje04-03-20191601899845058
Odsherred KommuneBemærkninger vedr. regnskab for værdighedsmidlerne for 201704-03-20191601902844940
Roskilde KommuneBemærkninger vedr. regnskabsaflæggelse fra Roskilde Kommune vedr. værdighedsmidlerne for 201704-03-20191601907844955
Varde KommuneBemærkninger vedr. regnskab for en mere værdig ældrepleje 2017 - Varde Kommune04-03-20191601934844705
Vejen KommuneGodkendelse af regnskab vedr. værdighedspuljen for Vejen Kommune04-03-20191601936844795
 Beskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn05-03-20191604318847300
Randers KommuneRanders Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65235 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605232846665
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605417846621
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune: angående nyt budget til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-03-20191605453846396
Holstebro KommuneHolstebro Kommune: godkendelse af nyt budget til projektnr. 68471 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-03-20191607894846460
Faaborg-Midtfyn KommuneFaaborg-Midtfyn Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 68449 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-03-20191608028846271
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Anmodning om status for udmøntning af handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske patient04-03-20191701019845442
Egedal KommuneKvittering for modtagelse af redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje 2019 - Egedal Kommune04-03-20191800770845358
Frederikshavn KommuneBemærkninger til Frederikshavn kommune vedr. redegørelse for en bedre bemanding i ældreplejen 201904-03-20191800781845335
Ringkøbing-Skjern KommuneKvittering for modtagelse af opdateret redegørelse for anvendelsen af værdighedspuljen og puljen til bedre bemanding i 2019 - Ringkøbing-Skjern Kommune04-03-20191800841845379
Center for Digital PædagogikAnmodning om revideret budget i relation til anmodning om forlængelse af projekt om ludomani04-03-20191801015846115
 Svar vedr. tilskud til cannabisolie05-03-20191803961846562
 Svar vedr. smertebehandling05-03-20191808650847016
 Svar på henvendelse vedr. medicinudgifter i sundhedsvæsenet05-03-20191809174846951
 Svar vedr. smertebehandling05-03-20191809245847074
Styrelsen for PatientklagerAnmoder STPK om revision af bidrag vedr. sundhedspersoners underretningspligt efter serviceloven05-03-20191810163846314
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forhøjelse af folkepensionen05-03-20191900078847250
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. den lille stigning i folkepensionen05-03-20191900078847218
 Svar på forespørgsel til interview, Bachelorprojekt, SDU05-03-20191900079847281
 Svar ang. hjælp til projekt omkring palliation05-03-20191900079847296
PsoriasisforeningenSvar på invitation til åbning af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme05-03-20191900081846202
International Centre for Parliamentary Studies (ICPS)Svar på invitation til iCPS Prostate Cancer Europe Roundtable05-03-20191900081847085
Ambu A/S
Medicoindustrien Ag
Svar på invitation til generalforsamling 26. marts 201905-03-20191900082847270
 Svar på henvendelse vedr. Freestyle Libre05-03-20191900308846835
Aros PrivathospitalSvar på henvendelse om at styrke patientrettigheder04-03-20191900796844943
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling for kræft04-03-20191900865845410
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling for kræft04-03-20191900865845321
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 631 (1901264)04-03-20191901264844808
ViroGates A/SSvar på henvendelse vedr. måling med suPARnostic på landet akutafdelinger01-03-20191901506844000
OUH Odense universitetshospitalSvar på henvendelse vedr. akutteam Odense04-03-20191901517844865
 Partshøring i klagesag om autorisation05-03-20191901683846949
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 56305-03-20191901731846966
RigsrevisionenUdbetalingsanmodning vedr. Det Nye Universitetshospital i Vest (DNV) <124258>01-03-20191901801844190
RigsrevisionenMateriale vedr. Bispebjerg Hospitals udbetalingsanmodning - mail 2 af 3 <124258>04-03-20191901801844971
RigsrevisionenMateriale vedr. Bispebjerg Hospitals udbetalingsanmodning - mail 1 af 3 <124258>04-03-20191901801844956
RigsrevisionenUdbetalingsanmodning vedr. Det Nye Rigshospital <124258>01-03-20191901801844060
RigsrevisionenUA Hvidovre 7: Mail 7 med materiale fra Region Hovedstaden om Hvidovre Hospital udbetalingsanmodning <124258>01-03-20191901801844109
RigsrevisionenMateriale vedr. Bispebjerg Hospitals udbetalingsanmodning - mail 3 af 3 <124258>04-03-20191901801844995
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. svar på henvendelse om udfordringer ifm. radiografuddannelsen05-03-20191901894846788
Statens Serum InstitutSender høring til SSI vedr. udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger25-02-20191901923843024
Varde KommuneKvittering for modtagelse af henvendelse om ansvar for behandling af barn med alvorlig sygdom25-02-20191902050844666
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. nr. S 570 (1902063)04-03-20191902063845972
Albertslund KommuneSvar på henvendelse vedr. praktisk hjælp i plejebolig04-03-20191902112845504
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. manglende behandling04-03-20191902120845618
Falck DanmarkSvar til Falck vedr. brug af ordet patientvejleder04-03-20191902159845532
Dansk BlindesamfundSvar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsreformen 1902201841588
 Svar på henvendelse om bestiling af nyt sundhedskort04-03-20191902318845351
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Materiale til 11. møde i Den nationale styregruppe for PRO, 11. marts 201905-03-20191902319847234
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om bidrag til besvarelse af henvendelse om sagsbehandlingstider for autorisationssager05-03-20191902352846297
 Svar vedr. medbringelse af medicin til udlandet05-03-20191902355846361
 Vedr. henvendelse om unge og alkohol05-03-20191902374846671