Fra: 13-03-2019 til: 13-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningMinisteriet og Komiteens korrespondance - nye partnere til "Sammen om mental sundhed"11-03-20191601142851778
Region HovedstadenSvar vedr. henvendelse om tidspunkt for modtagelse af henvisning13-03-20191608701854920
UdenrigsministerietSvar på høring: Kommentarer fra civilsamfundet til udkast til CEDAW-rapport (Committee on the Elimination of Discrimination against Women)12-03-20191800947853673
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 141 - Svar på spm. 1813-03-20191802690854418
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU L 141 - svar på spm. 1713-03-20191802690854462
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 141 - Svar på spm. 113-03-20191802690854376
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 141 - Svar på spm. 213-03-20191802690854383
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU L 141 - Svar på spm. 1413-03-20191802690854414
Rigshospitalet - BlegdamsvejSpørgsmål til projektudførelse - projekt "Palliative familiestuer"12-03-20191804619853265
Region SjællandSvar til Region Sjælland vedr. tidshorisont - midler til regionale voldtægtscentre12-03-20191805629854159
Det Etiske Råd
National Videnskabsetisk Komité
Nationalt Genom Center
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Ny vejledning fra Digitaliseringsstyrelsen - It-systemporteføljestyring: Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd13-03-20191806579854608
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel om handlingsplan fra pilot-review ved Statens It-råd og deltagelse i møde13-03-20191806579854514
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Dato for møde om handlingsplan som led i review ved Statens It-råd13-03-20191806579854578
Nationalt Genom CenterForespørgsel om deltagelse i møde om strategisk handlingsplan som led i review ved Statens It-råd13-03-20191806579854586
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på spørgsmål fra ØIM vedr. finansieringsprofil for Nyt Hospital Bispebjerg11-03-20191807731852007
 Svar på henvendelse vedr. øjenafdeling i Esbjerg og udenlandske læger07-03-20191809956852998
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om notat fra Sundhedsstyrelsen om ME / kronisk træthedssyndrom12-03-20191810370853652
Danmarks faste mission ved FN i New YorkBemærkninger vedr. besvarelse af FN spørgeskema: Module II svar12-03-20191810628853758
 Svar på henvendelse vedr. motto12-03-20191900066853266
 Svar på henvendelse om projektopgave om rygning13-03-20191900079854571
 Svar på invitation til Kroppens dag - En hyldest til mangfoldighed12-03-20191900081853148
EATSvar på invitation - EAT Stockholm Food Forum 201912-03-20191900082853035
 Svar på henvendelse vedr. børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet12-03-20191900381853814
Aarhus UniversitetshospitalAUH: Udlånsaftaler og udkast til hensigtserklæring vedr. NGC (Nationalt Genom Center)12-03-20191900448853938
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
Anti Doping Danmark
Svar på henvendelse vedr. Ungepanelet13-03-20191900449854507
StatsministerietBemærkninger til høring: Redegørelse om rigsfællesskabet 201912-03-20191900731853973
 Svar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 113-03-20191901163855232
 Svar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 113-03-20191901312855227
SundhedsdatastyrelsenBestilling: Status for LPR3 (Landspatientregisteret 3) til National bestyrelse for data12-03-20191901604853802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57013-03-20191901690854769
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57213-03-20191901690854775
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57113-03-20191901690854772
PNN Medical A/SSvar på henvendelse vedr. indkøb af medicinsk udstyr13-03-20191901765854476
Rigsrevisionen 15. kontor<124258> Orientering om anmodning om aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse om kvalitetsfondsbyggerierne11-03-20191901801852186
Rigsrevisionen 15. kontor<124258> Bemærkninger vedr. ny materialeanmodning vedr. undersøgelse af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuse11-03-20191901801852247
 Afgørelse om aktindsigt i Styrelsen for Patientsikkerheds dokumenter vedr. autorisationssag sendes til anmoder13-03-20191902288855071
 Anmodning om postadresse til brug for at besvare henvendelse om sygdommen ME12-03-20191902290853500
 Fristudsættelse vedr. afgørelse om aktindsigt i pulje om spiseforstyrrelser12-03-20191902386853527
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 59913-03-20191902398855314
Sex og SamfundBemærkninger vedr. ministeriets svar på FNs spørgeskema: Module II12-03-20191902411853769
Folketingets Lovsekretariat
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spørgsmål nr. S 60013-03-20191902418854690
 Anmodning om oplysninger om postadresse til brug for besvarelse af henvendelse om sygdommen ME12-03-20191902519853305
VeteranalliancenFristudsættelse: Aktindsigtsbegæring i informationsindsatsen om veteranpolitikker12-03-20191902574853288
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 64713-03-20191902578854505
Rigsrevisionen 15. kontorMinisteriets kvittering for modtagelse af Rigsrevisionens vurdering af anmodning om aktindsigt i forundersøgelsen af kvalitetsfondsprojekterne12-03-20191902616853190
Region HovedstadenAnmodning om udtalelse vedr. aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsbyggerierne12-03-20191902616853839
Region HovedstadenVedr. aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsbyggerierne13-03-20191902616854528
 Svar på henvendelse vedr. tandlægetilskud12-03-20191902618852984
Københavns KommuneKvittering for modtagelse: Opdatering af dataliste i plandata.dk12-03-20191902683853880
DK-ambulanceSvar vedr. udenlandsk ambulance13-03-20191902720855053
Sundhedsdatastyrelsen
Helse- og Omsorgsdepartementet
Takker for svar på forespørgsel om kontakt til HelseCERT med henblik på besøg13-03-20191902721854823
Helse- og Omsorgsdepartementet
Sundhedsdatastyrelsen
Forespørgsel om kontakt til HelseCERT med henblik på besøg13-03-20191902721854822