Fra: 14-03-2019 til: 14-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Genbeskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn14-03-20191604318855608
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65272 vedrørende puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-03-20191605450856039
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om vindmølleundersøgelse (1607383)13-03-20191607383855141
Danske RegionerTil DR: Svar på kommentarer til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice14-03-20191802212855859
Direktorat for e-helsePræsentation af Helsedataprogrammet i København 19. marts14-03-20191802212856533
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Kommentarer fra Danske Regioner til udvikling af forskningsportal til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice14-03-20191807099855865
Danske RegionerBrev til Danske Regioner vedr. lovforslag om ressourcereglen14-03-20191809034856380
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af udvalget vedr. høringssvar og høringsnotat vedr. L 20614-03-20191809034855700
Forum for Mænds SundhedSvar på rykker for deltagelse i debat på Folkemødet14-03-20191809460856230
Professionshøjskolen UCCForeløbigt svar på invitation til debat på Folkemødet14-03-20191809460856005
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse med forslag om dobbelt håndværkerfradrag til ældre alene-pensionister14-03-20191900078855949
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pensionens størrelse14-03-20191900078855621
 Svar på henvendelse vedr. projektopgave14-03-20191900079855975
CPH:DOXSvar på invitation til CPH:DOX x Resistance Fighters14-03-20191900080856092
International Women´s Peace Group - IWPGSvar på invitation til The World Peace Conference14-03-20191900080856068
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om kritik af sundhedsvæsenet04-03-20191900127845759
 Svar på henvendelse vedr. kritik af sundhedsvæsenet13-03-20191900127855324
Diagnostisk CenterRigshospitalet: Udlånsaftaler og udkast til hensigtserklæring vedr. NGC (Nationalt Genom Center)12-03-20191900448853923
 Svar på klage over Udbetaling Danmark14-03-20191900528855565
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen14-03-20191900825855978
Det Etiske RådHøringsmateriale sendt til Det Etiske Råd vedr. bekendtgørelser om Nationalt Genom Center11-02-20191901110827436
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om MR scannere12-03-20191901259853869
 Svar på henvendelse vedr. MR scannere13-03-20191901259855297
Region HovedstadenUdkast til referat for møde mellem ministeriet og Region Hovedstaden om Nyt Hospital Nordsjælland d. 4. marts 201913-03-20191901269854957
UdenrigsministerietOpfølgning på UMs høring vedr. medlemsstaters indsigelser mod traktatforbehold, EU-retschefsmøde den 6. februar 201913-03-20191901301855225
 Svar på borgerhenvendelse om praktiserende læger13-03-20191901325854358
 Svar på borgerhenvendelse vedr. journalføring13-03-20191901401854341
 Opfølgende svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet over manglende behandling12-03-20191902120853313
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen14-03-20191902152856020
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsplatformen og sundhed.dk14-03-20191902205856454
 Svar på borgerhenvendelse om hjælp til behandling af kæbe og tænder13-03-20191902284854532
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering af STPS om aktindsigt i styrelsens sagsakter13-03-20191902288855096
FOA - SundhedspolitikSvar på henvendelse vedr. gebyr for autorisation som ambulancebehandlere14-03-20191902316856093
 Svar på borgerhenvendelse om kritiske sygdomme13-03-20191902321854591
1 Bedre LivSvar vedr. spørgsmål om § 79, stk. 213-03-20191902502854434
VeteranalliancenVedr. aktindsigtsbegæring i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken13-03-20191902574855140
Esbjerg KommuneSvar på spørgsmål om behandlingstestamenter på plejehjem14-03-20191902639855847
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til fodbehandling13-03-20191902680855180
Allerød KommuneSvar til Allerød Kommune på spørgsmål om midler til bekæmpelse af ensomhed14-03-20191902773856257