Fra: 15-03-2019 til: 17-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Muusmann
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Resumé af 8. møde i følgegruppen for Sikkert Patientflow den 13. marts 201915-03-20191610422857406
LægemiddelstyrelsenGodkendelse af faktura fra NextPuzzle vedr. It-review af apotekersektoren14-03-20191801973856140
Retsinformation
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Anmodning om forhåndsoptagelse af lovforslag L 111 og L 127 vedtaget af Folketinget den 14. marts 201914-03-20191803701855742
Retsinformation
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Anmodning om forhåndsoptagelse af lovforslag L 111 og L 127 vedtaget af Folketinget den 14. marts 201914-03-20191805042855740
Børne- og SocialministerietSvar på spørgsmål til udkast til eksempler til vejledning om børn i overgange15-03-20191806162857122
RambøllTil Rambøll: Tilrettet udkast til kontrakt og databehandleraftale vedr. evaluering af headspace15-03-20191810161857509
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. dobbelt håndværkerfradrag til pensionister, som bor alene i hus14-03-20191900078855734
 Svar på invitation til verdens største og sjoveste damefrokost15-03-20191900080856676
 Svar på henvendelse vedr. klippekortordningen15-03-20191900921857144
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 47815-03-20191900929857058
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 47615-03-20191900929857046
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 47715-03-20191900929857051
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 48015-03-20191900929857079
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 47915-03-20191900929857064
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgSvar på henvendelse vedr. forebyggende hjemmebesøg15-03-20191901119857041
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 67715-03-20191901237856892
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 1015-03-20191901302857369
Guldborgsund KommuneSvar på henvendelse vedr. klippekortordningen.15-03-20191901393857179
LiquidmindsBemærkninger til engelsk oversættelse af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren15-03-20191901494857340
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen15-03-20191901756857105
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57714-03-20191901761856612
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57614-03-20191901761856617
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57915-03-20191902086856946
 Svar på henvendelse om dialyse14-03-20191902248855573
Dansk ErhvervSvar på henvendelse om sundhedsreformen14-03-20191902341856001
 Afgørelse om anmodning om aktindsigt i pulje om spiseforstyrrelser14-03-20191902386856070
 Kopi af svar på henvendelse vedr. ventetid på behandling på sygehus08-10-20181902454855504
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - svar på spm. 648 (1902572)15-03-20191902572856856
SundhedsstyrelsenIndhentning af udtalelse fra SST vedr. aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken14-03-20191902574856488
ForsvarsministerietIndhentning af udtalelse fra FMN vedr. aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken14-03-20191902574856498
Dansk Selskab for Almen MedicinIndhentning af udtalelse fra DSAM vedr. aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken14-03-20191902574856482
BerlingskeAktliste vedr. aktindsigt i Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsprojektet14-03-20191902616855732
BerlingskeSpørgsmål om aktliste vedr. aktindsigt i Rigsrevisions forundersøgelse i kvalitetsfondsprojektet14-03-20191902616855611
Rigsrevisionen 15. kontorSpørgsmål til afgørelse af aktindsigtsanmodning i forundersøgelsen af Sygehusbyggerierne15-03-20191902616857111
Middelfart KommuneSvar på spørgsmål vedr. nyt lovforslag omkring forebyggende hjemmebesøg14-03-20191902770856227
 Svar på henvendelse om mulighed for at rette i sit behandlingstestamente15-03-20191902791857398
 Svar på henvendelse vedr. tvang ved somatisk behandling14-03-20191902791857286
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om afgørelse vedr. afslag om autorisation som tandlæge15-03-20191902800857147