Fra: 19-03-2019 til: 19-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Besvarelse af henvendelse om kost på hospitaler19-03-20191701024860828
Danske PatienterSvar vedr. genindstilling af medlem til Ankenævnet for Patienterstatning - Danske Patienter19-03-20191703721861138
Ballerup KommuneSvar vedr. overførselsanmodninger for uforbrugt tilskud fra 2018 til 2019 fra Ballerup Kommune - en bedre bemanding i ældreplejen18-03-20191800763858463
Billund KommuneSvar vedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra 2017/2018 til 2019 - en bedre bemanding i ældreplejen18-03-20191800764858448
Favrskov KommuneSvar vedr. ansøgning om overførsel af ikke-forbrugt beløb fra 2018 til 2019 vedr. en bedre bemanding i ældreplejen mv.18-03-20191800774858568
Lemvig KommuneSvar vedr. overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra Lemvig Kommune - en bedre bemanding i ældreplejen18-03-20191800821858593
Struer KommuneSvar vedr. anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 fra Struer Kommune - bedre bemanding i ældreplejen18-03-20191800854858438
 Svar på henvendelse vedr. liste over plejehjem- og plejeboliger i Danmark19-03-20191803574859838
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om redegørelse for ændringer i projektet "palliative familiestuer med mulighed for frirum for hele familien under et barns hospitalsdød"19-03-20191804619860190
KLOpfølgende DUT-brev - Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelse til forældre om vaccination)15-03-20191805042857498
 Svar på henvendelse vedr. TRUST-ordningen18-03-20191806138858303
DigitaliseringsstyrelsenVedr. dialogmøde om review ved Statens It-råd19-03-20191806579859989
DigitaliseringsstyrelsenVedr. dialogmøde om review ved Statens It-råd19-03-20191806579859961
SundhedsstyrelsenVedr. deltagelse i review ved Statens It-råd19-03-20191806579859957
SundhedsstyrelsenHenvendelse om supplement til vejledning - Naxolon12-03-20191808325859678
 Svar på henvendelse om aktindsigt i afdøds patientjournal18-03-20191808988858606
 Svar vedr. plejehjem og låste døre19-03-20191810596860632
Sundhedsstyrelsen
Region Midtjylland
Svar på Region Midtjyllands ansøgning om dispensation fra sundhedslovens udbudsforpligtelse i sundhedslovens § 22719-03-20191810645859986
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om forsikringer18-03-20191900078858594
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om 5G19-03-20191900078860856
Dansk KulturinstitutSvar på henvendelse vedr. besøg fra Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune19-03-20191900081860816
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsforløb19-03-20191901626860003
Bedemand Hans LandrySvar på henvendelse vedr. udfærdigelse af dødsattester19-03-20191901665860205
MuskelsvindfondenSvar på henvendelse vedr. sundhedsreformen19-03-20191901796859868
Sundhed.dkHenvendelse til sundhed.dk vedr. kampagne18-03-20191901810859530
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. svar på henvendelse om udfordringer ifm. radiografuddannelsen19-03-20191901894860742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 60119-03-20191902007859851
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 585 (1902022)19-03-20191902022859796
COPENHAGEN FILM ApSSvar på henvendelse vedr. StopJomfruMyten19-03-20191902119859894
 Svar på henvendelse vedr. genoptræning19-03-20191902409860841
GadejuristenSvar på anmodning om aktindsigt i tilladelser til etablering og drift af stofindtagelsesrum14-03-20191902429859694
 Svar på henvendelse vedr. sygdommen ME15-03-20191902519857133
Danske RegionerMail til Danske Regioner med anmodning om yderligere bidrag til besvarelsen af spm. fra Sundheds- og Ældreudvalget18-03-20191902533859068
UdenrigsministerietSvar på høring: Bidrag til beredskabskatalog til brug ved redegørelsesdebat om det nordiske samarbejde. FRIST: 18. marts COB18-03-20191902551858307
VeteranalliancenOrientering om at spørgsmål om regionsfunktion til behandling af PTSD videresendes til Sundhedsstyrelsen18-03-20191902574858629
SundhedsstyrelsenVideresendelse af spørgsmål om regionsfunktion til behandling af PTSD hos veteraner til SST18-03-20191902574858630
BerlingskeSvar vedr. aktindsigtsanmodning ved mail af 11. marts 2019 om Rigsrevisionens forundersøgelse af kvalitetsfondsprojektet18-03-20191902616858781
RigsrevisionenMinisteriets orientering om afgørelse af aktindsigtsanmodning i forundersøgelsen af sygehusbyggerierne18-03-20191902616858814
 Svar på henvendelse vedr. klippekortsordning18-03-20191902664859320
 Revideret svar på henvendelse med forslag til ny rygelov19-03-20191902669860630
 Svar på henvendelse vedr. klage over plejehjem19-03-20191902707860027
 Svar på henvendelse om behandling i sundhedsvæsenet18-03-20191902741859188
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. behandling i sundhedsvæsenet18-03-20191902741859362
 Afgørelse sendes til klager i sag om autorisation19-03-20191902800859781
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse i klagesag om autorisation sendes til STPS t.o.19-03-20191902800859791
Region SyddanmarkBekræftelse af dato for dialogmøde med Nyt Odense Universitetshospital18-03-20191902861858839
Region SyddanmarkForeløbig dato for dialogmøde med Nyt Odense Universitetshospital15-03-20191902861858837
PROPA ProstatakræftforeningenSvar på spørgsmål til artikel om tilskud til tandlægeregning18-03-20191902887859415
First Link KommunikationKvittering for modtagelse af aktindsigtsanmodning i oplysninger om ministeriets forbrug på informationskampagner over for borger og virksomheder18-03-20191902892859579
 Svar på henvendelse til Stresspanelet19-03-20191902906860076
 Oplysning om hvor pjece om behandlingstestamenter ligger19-03-20191902907860530
 Svar vedr. sundhedstjek19-03-20191902927860672