Fra: 21-03-2019 til: 21-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Gentofte KommuneGentofte Kommune: besvarer spørgsmål til budget til projektnr. 68406 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-03-20191607983863737
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 68447 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-03-20191608026863645
Forsikring & PensionMail til F&P vedr. evaluering af forsikringspligten i klage- og erstatningsloven20-03-20191701784862367
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: godkendelse af regnskab og slutrapport for 2018 til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.21-03-20191706353863257
Region SjællandNy rykker vedr. udkast til referat af 2. møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for Universitetshospital Køge (USK), 6. december 201820-03-20191706910862276
Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata - STARSDagsorden for og tilmelding til 18. møde i STARS* 19. marts 201912-03-20191802212864312
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L148 - Svar på spm. 1 (1804676)21-03-20191804676863458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 148 - Svar på spm. 3 (1804676)21-03-20191804676863547
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L148 - Svar på spm. 2 (1804676)21-03-20191804676863490
OK-FondenSvar på henvendelse vedr. afrapportering af projekt om livskvalitet20-03-20191805485861751
Ikast-Brande KommuneSvar på bemærkninger vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2019.20-03-20191805522862513
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 164 - svar på spm. 421-03-20191806472863387
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 164 - svar på spm. 221-03-20191806472863385
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 164 - svar på spm. 321-03-20191806472863372
ErhvervsministerietTil EM: Bidrag til bruttoliste over interessenter til analyseopgave om samarbejdsmodeller om sundhedsdata20-03-20191806667864111
Furesø KommuneBrev til Furesø Kommune om kommunal medfinansiering20-02-2019SJ-STD-DEPCWJ862208
 Svar vedr. ældre og prisen på lægemidler21-03-20191809544863694
Lægemiddelstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Vedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849227
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Til orientering: Oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849026
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Vedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849245
LægemiddelstyrelsenVedr. oversigt over review ved Statens It-råd 2. halvår 201807-03-20191810017849254
Region SyddanmarkUdkast til referat af møde mellem ministeriet, Region Syddanmark og Nyt Odense Universitetshospital d. 7. marts 201920-03-20191810166862040
Roskilde UniversitetSvar på henvendelse om undersøgelse om medier og demokrati21-03-20191900066863997
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om specialiserede institutioner21-03-20191900078863234
Folketingets OplysningAnmoder om overtagelse af henvendelse om sygedagpengeregler for folketingsmedlemmer21-03-20191900078864351
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pension og forsikring21-03-20191900078863225
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om jobcentre21-03-20191900078863213
LOS - De private sociale tilbudOrientering af afsender om oversendelse af henvendelse om specialiserede institutioner21-03-20191900078864281
 Svar til skoleelever om projekt vedr. fastfood21-03-20191900079863980
 Svar på interview om aktiv dødshjælp21-03-20191900079863982
Tønder KommuneSvar på invitation til dialogmøde om VUC i Tønder20-03-20191900080861641
Ingeniørforeningen i DanmarkSvar på invitation til Teknologiens Årsdag21-03-20191900080863218
DR Danmarks RadioSvar på invitation til Ph.d. Cup Kåringsshowet i DR21-03-20191900080863223
Knuthenborg SafariparkSvar på invitation til åbning af Knuthenborg Safaripark21-03-20191900080863220
Region HovedstadenForeløbigt svar på invitation til seminar for det nationale Lærings- og kvalitetsnetværk for Rationel anvendelse af antibiotika21-03-20191900082863265
UdenrigsministerietBidrag vedr. høring: Opfølgende rapport til FNs komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder med frist 15. marts 201920-03-20191900605863059
Øfeldt Centrene ApSSvar på henvendelse vedr. Øfeldt Centrene21-03-20191900999863799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 45818-02-20191901023832926
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 45018-02-20191901023832924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 51720-03-20191901215862065
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen21-03-20191901588863643
 Svar på henvendelse vedr. underbemanding på Hvidovre Hospital19-03-20191901626860024
SundhedsdatastyrelsenOversigt - Medlemmer til udvalg for samarbejde om data på sundheds- og ældreområdet (Opdater løbende)20-03-20191901653861386
 Svar vedr. medicinpriser21-03-20191901679863278
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Sundheds- og Ældreministeriets vurdering af regionernes overholdelse af tilsagnskrav i kvalitetsfondsprojekterne21-03-20191901801864115
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Universitetshospital Køge20-03-20191901801862151
Økonomi- og IndenrigsministerietTIl ØIM: Sundheds- og Ældreministeriets vurdering af regionernes overholdelse af tilsagnskrav i kvalitetsfondsprojekterne21-03-20191901801864117
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Nyt Hospital Nordsjælland20-03-20191901801862617
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus)20-03-20191901801861884
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Kolding Sygehus20-03-20191901801861996
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Hvidovre Hospital20-03-20191901801862546
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Nyt Odense Universitetshospital20-03-20191901801861987
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. DNV (Det Nye Hospital i Vest)20-03-20191901801862003
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital20-03-20191901801861912
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Aabenraa Sygehus20-03-20191901801861923
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Regionshospitalet Viborg20-03-20191901801861953
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Nyt Bispebjerg Hospital20-03-20191901801862234
Rigsrevisionen<124258> Supplerende materiale vedr. Slagelse FAM (Fælles Akutmodtagelse)20-03-20191901801861961
 Svar på henvendelse vedr. sundhedsreformen20-03-20191901893862193
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder om bidrag vedr. sagsbehandlingstid i autorisationssager21-03-20191901934864499
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 61321-03-20191902419863334
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 61421-03-20191902419863347
Danske RegionerSvarudkast på borgerhenvendelse om patientbehandling i udlandet sendt til clearing hos DR21-03-20191902767864305
 Borgerhenvendelse om Brexit og EU-sygesikringskort udsendes til borger21-03-20191902796863242
Næstved KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902949861617
Silkeborg KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902952861633
Fredericia KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902955861663
Greve KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902957861689
Tønder KommuneKvittering på modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902959861711
Haderslev KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902961861718
Nyborg KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902962861731
Københavns KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902963861749
Odense KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902965861800
Region NordjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902966861861
Region NordjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902971861871
Vallensbæk KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902974861932
Brøndby KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902975861985
Ringkøbing-Skjern KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902976862017
Ishøj KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902978862044
Ringsted KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902979862074
Vesthimmerlands KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902980862087
Syddjurs KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902985862252
Region SjællandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902986862275
Middelfart KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902988862331
Vesthimmerlands KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902989862366
Guldborgsund KommuneKvittering for modtagelse af ansøgninger vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902990862391
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902991862412
Slagelse KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902993862429
Ikast-Brande KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902994862448
 Kvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902995862709
 Kvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902995862462
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902997862476
Hørsholm KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191902998862496
Thisted KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903001862512
Favrskov KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903002862563
Faaborg-Midtfyn KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903003862576
Aarhus KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903004862584
Region Nordjylland
Læsø Kommune
Kvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903005862611
Rebild KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903006862631
Region SyddanmarkKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903008862656
Aalborg KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903011862684
Hvidovre KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903014862687
Helsingør KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903015862696
Hjørring KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903018862720
Odsherred KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903019862776
Guldborgsund KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903022862799
Lægeklinikken i OdderKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903024862804
Gribskov KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903025862813
Ballerup KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903026862829
Region SyddanmarkKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903028862849
Varde KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903030862856
Vordingborg KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903031862871
Herning KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903032862888
Aabenraa KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903033862897
Lolland KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903034862919
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903038863051
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903039863052
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903040863050
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903041863049
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903042863048
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903043863047
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903044863046
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning vedr. pulje til etablering af læge- og sundhedshuse20-03-20191903045863045
 Svar vedr. ydelser til ældre, som bor i udlandet21-03-20191903052863467
 Svar vedr. ældreråd og diæt21-03-20191903101864496