Fra: 28-03-2019 til: 28-03-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - svar på spm. 2615-03-20191604285857679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - svar på spm. 2815-03-20191604285857683
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - svar på spm. 25 (1604285)15-03-20191604285857676
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 128 - svar på spm. 2715-03-20191604285857681
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 128 - supplerende svar på spm. 2328-03-20191604285870792
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: angående statusrapport for 2018 til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-03-20191605414870738
Fredensborg KommuneFredensborg Kommune: angående indsendelse af regnskab til projektnr. 68420 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191607531871185
Skive KommuneSkive Kommune: spørgsmål til regnskabet til projektnr. 68486 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191607895870822
Fanø KommuneFanø Kommune: udsættelse for indsendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 68462 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608040870841
Odder KommuneOdder Kommune: angående indsendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 68477 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20191608053870790
Regionshospitalet SilkeborgForlængelse af regnskabsperiode for PRO-bevillingen nr. 160922828-03-20191609228871186
JustitsministerietVedrørende udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler m.v.27-03-20191611450869441
Odense KommuneBemærkninger vedr. afrapporteringer for projekt Samskabende Madservice 2018 - Odense Kommune26-03-20191704881868700
KL
Aalborg Kommune
Roskilde Kommune
Brønderslev Kommune
Aarhus Kommune
Kalundborg Kommune
Følgegruppe vedr. PRO til tidlig opsporing i kommunerne - invitation til fællesmøde27-03-20191708244870353
Patientforeningen DanmarkPAH Patientforeningen Danmark: Tilsagn om midler fra rådighedspuljen - udlodningsmidler27-03-20191801767870178
 Svar på ansøgning til rådighedspuljen - udlodningsmidler27-03-20191801767870303
HjerneaktivisterneSvar til Hjerneaktivisterne på ansøgning til rådighedspuljen - udlodningsmidler27-03-20191801767870320
 Svar på ansøgning til rådighedspuljen - udlodningsmidler27-03-20191801767870347
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
KL
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Til styregruppen: Guide til sundhedsapps - anmodning om oplysninger om mulige mødetidspunkter27-03-20191804186870298
FjordstjernenSpørgsmål vedr. aktivitetspuljemidler for 2018 - Pulje til livskvalitet27-03-20191805510869928
Region SyddanmarkMinisteriets spørgsmål om PL-differences betydning - Nyt Odense Universitetshospital27-03-20191810602869547
Forsikring & PensionMeddelelse om mulighed for møde med ministeren28-03-20191900053870959
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnSvar på mødeanmodning om kunst og folkesundhed28-03-20191900053870996
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om forsikring28-03-20191900078871279
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om afgifter på tobak og spiritus28-03-20191900078870877
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse: brochure ang. hjemmehjælp28-03-20191900078870884
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om afgifter28-03-20191900078871196
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre og offentligt transport26-03-20191900078868694
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. klage over behandling26-03-20191900078868750
 Svar til skoleelev om opgave om abort28-03-20191900079871101
Dorson GroupSvar på invitation: Keynote speaker at World Healthcare Journal congress27-03-20191900082870267
Dansk Selskab for Almen MedicinForeløbigt svar på invitation til Nordisk Kongres for praktiserende læger27-03-20191900082869444
Børns VilkårSvar på invitation til valgdebat hos Børns Vilkår28-03-20191900082870842
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Oversender indberetning af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer for 2018 til UFM28-03-20191900340871112
SundhedsdatastyrelsenKvittering for modtagelse af ISO 27001-modenhedsmåling28-03-20191901543871378
 Opfølgende svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. manglende behandling og fejl27-03-20191902120869865
 Svar på henvendelse vedr. regeringens udspil til sundhedsreform28-03-20191902149870532
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 62927-03-20191902194870423
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 62727-03-20191902194870417
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del. - svar på spm. 62627-03-20191902194870413
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 62827-03-20191902194870419
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 63027-03-20191902194870426
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 62527-03-20191902194870407
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm 62127-03-20191902214870878
 Kommentarer til bemærkninger til svar på henvendelser af 3. og 23. februar 2019 om habilitet27-03-20191902445869577
VeteranalliancenSvar på anmodning om aktindsigt i informationsindsatsen omkring veteranpolitikken27-03-20191902574870046
DistortionSvar på henvendelse af 11. marts 2019 vedr. projekt " Skærmfri Onsdag"27-03-20191902641869425
 Svar på henvendelse om behandling i udlandet28-03-20191902767870497
 Besvarer borgers henvendelse om tidligere henvendelse til Danske Regioner28-03-20191902767870775
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel vedr. tidsplan for analyse af fælles funktion til overvågning- og analyse i sundhedssektoren25-03-20191902804871594
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om forhold under indlæggelse27-03-20191902896870071
ForsvarsministerietBemærkninger vedr. udkast til besvarelse af henvendelse fra Grønland om sundhedsberedskabet.27-03-20191902914869938
StatsministerietMeddeler at ministeriet ikke har bemærkninger til udkast til besvarelse af henvendelse fra Grønland om sundhedsberedskabet27-03-20191902914870405
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 66827-03-20191902951870429
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 67027-03-20191902951870433
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 66927-03-20191902951870431
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. dokumentar27-03-20191903010869837
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71528-03-20191903155870633
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71428-03-20191903155870631
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71328-03-20191903155870629
UndervisningsministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om trivsel i folkeskolen28-03-20191903211870890
Det Etiske Råd
Lægemiddelstyrelsen
Nationalt Genom Center
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Indsamling af oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2019" - svarfrist mandag den 8. april28-03-20191903315871768