Fra: 06-06-2018 til: 06-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietFristliste af 30. maj 2018 om retssager ved EU-Domstolen og Retten30-05-20181602492628731
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 190 af 4. juni 2018 over sager anlagt ved Domstolen og Retten04-06-20181602492628935
SundhedsstyrelsenDagsorden for møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 13. juni30-05-20181603740628135
SundhedsstyrelsenSST: besvarelse vedr. henvendelse fra Australien vedr. dødfødsler i Danmark30-05-20181604486626826
Advokatknop.dkBorgerhenvendelse vedr. plejehjemsplads til dansk statsborger, der vil hjem fra udlandet31-05-2018SJ-STD-DEPKFB625929
 Borgerhenvendelse - fremsender klage over sag i Fredensborg Kommune (prisloft på mad på plejehjem)31-05-2018SJ-STD-DEPKFB626270
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre borgeres sikkerhed i eget hjem29-05-2018SJ-STD-DEPKFB622370
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om klippekort på plejehjem30-05-2018SJ-STD-DEPKFB625272
 Borgerhenvendelse - 99-årig har fået lukket for strømmen SJ-STD-DEPKFB624517
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender madopskrift på australske burgere20-05-2018SJ-STD-DEPKFB624514
LysbjergparkenRegnskab samt ansøgning om budgetændring vedr. pulje til livskvalitet 201724-05-20181607178628801
UdenrigsministerietBetter Management of Terrorists and Dangerous Offenders in Prisons and Prevention of Radicalization - EU's Twinning programmer30-05-20181609726628727
SundhedsstyrelsenLynkommentering på Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - Frist d. 17/5-18 kl. 10.0008-05-20181702188628466
SundhedsstyrelsenEvalueringsrapporter vedr. svangreomsorgen08-05-20181704793628251
MedComBemærkninger vedr. MedComs styregruppe den 20. juni04-06-20181708602628496
LægemiddelstyrelsenAnmodning om status vedr. den foreslåede ændring af vejledningen om patientmobilitetsdirektivet31-05-20181708869627985
Aarhus UniversitetSundhedsministeren inviteres til Aarhus Universitets årsfest 14. september 201828-05-20181800018629354
Danske HandicaporganisationerSundhedsministeren inviteres til at deltage i et møde i DH´s Handicappolitiske råd06-06-20181800019629211
SundhedsstyrelsenNotat fra Dansk Sygeplejeråd til 3. følgegruppemøde vedr. sundhedsindsats ved akutopstået sygdom og skade30-05-20181800046627311
SundhedsstyrelsenNotat fra Praktiserende lægers organisation om akutområdet til 3. følgegruppemøde vedr. sundhedsindsats ved akutopstået sygdom og skade30-05-20181800046627309
SustainiaSundhedsministeren inviteres til premiere på "The Sustainian"04-06-20181800101628976
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om beboer på bosted30-05-20181800110627934
Børne- og SocialministerietAfviser at overtage henvendelse om tilskud05-06-20181800110629172
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om behandling af kronisk syge06-06-20181800110629191
Børne- og SocialministerietAfviser at overtage henvendelse om vikarer i botilbud05-06-20181800110629158
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om forsørgerpligt28-05-20181800110628008
 Skoleelev vedr. spørgsmål vedr. magtens tredeling04-06-20181800119628977
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUREU alm. del - spm. 832 og 833 (S)04-06-20181800198627961
Folketinget ChristiansborgREU alm. del - spm. 833 - omtryk til børne- og socialministeren06-06-20181800198629487
Folketinget ChristiansborgREU alm. del - spm. 832 - omtryk til børne- og socialministeren06-06-20181800198629486
Danske RegionerErfaringsopsamling vedr. regions- og udbudsklinikker28-05-20181800734628368
Brønderslev KommuneNy redegørelse fra Brønderslev Kommune vedr. en bedre bemanding i ældreplejen 201804-06-20181800768628042
Hvidovre KommunePolitisk godkendelse af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (Hvidovre Kommune)04-06-20181800808628506
AdviceFolkemødenvitation til bæredygtighedsdebat-frokost29-05-20181800906630194
Rud Pedersen Public Affairs CompanyÆldreministeren inviteres til reception på Folkemødet04-06-20181801031628488
VIVEHittebørn: Dagsorden og materiale til workshop08-05-20181801059628048
Styrelsen for PatientsikkerhedSpeciallægeuddannelsen i Norge - STPS beder om opringning04-06-20181803224629190
Heilsu- og InnlendismálaráðiðHøringssvar fra Heilsu- og Innlendismálaráðið vedr. bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven05-06-20181803275629055
Aalborg UniversitetHøringssvar fra Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, vedr. bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven01-06-20181803275628218
EHS Foreningen af el-overfølsommeAnmoder om at foretræde samråd samt fællesmøder som reaktion på "Høring om stråling fra mobiltelefoni"19-05-20181803279615672
SundhedsstyrelsenPlancher fra møde i akutmodtagelsesgruppe den 9. maj i SST14-05-20181803379628046
 Ansøgning til pulje til mere Livskvalitet på plejehjem 201903-06-20181803562628282
Nyborg KommuneTakker for tilbagemelding vedr. ansøgning til pulje om livskvalitet blandt ældre på plejehjem01-06-20181803750626578
TandlægeforeningenUdpegning - Tandlægeforeningen - dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen04-06-20181803753628612
Rådet for Socialt UdsatteUdpegning - Rådet for socialt udsatte - Invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen04-06-20181803753628602
EnergistyrelsenHøringsnotat - høring over ændringer af bekendtgørelser på frekvensområdet02-05-20181803758601649
Thisted KommuneHenvendelse om fortolkning af lægevalgsreglerne30-04-20181803759600016
SkatteministerietHøring af bekendtgørelsesændring om tobaksafgifter14-05-20181803948610119
SundhedsstyrelsenAftale om telefonmøde forud for møde i Cross-border Committee01-06-20181803968628005
 Takker for svar på brev og invitation til møde den 28. maj 2018 om "Hvis din krop var en Ferrari"02-06-20181804089628220
 Borger fremsender brev som Patientombuddet har sendt til Region Midtjylland om tandskadeerstatning29-05-20181804175623858
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Plesner - Ny anmodning om aktindsigt - NKR for tandpleje01-06-20181804407628599
SundhedsdatastyrelsenTilbagemelding vedr. Kick-off - styregruppemøde for Sundhedsjournal 3.0 projektet28-05-20181804480626611
Styrelsen for PatientsikkerhedIngen supplerende bemærkninger fra STPS vedr. et europæisk arbejdsmarkedsagentur28-05-20181804556628213
BeskæftigelsesministerietHøring over forslag til europæisk arbejdsmarkedsagentur (hvor der henvises til patientmobilitetsdirektivets NCP'er)24-05-20181804556628129
BeskæftigelsesministerietSvar på høring over forslag vedr. EU-Kommissionens fairnesspakke28-05-20181804556628210
BeskæftigelsesministerietSvar fra BM vedr. høringssvar vedr. EU's fairnesspakke29-05-20181804556628215
 Sender kopi af afslag på behandling af klage vedr. lægeerklæring29-05-20181804567625243
 Svar på henvendelse vedr. lancering af anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed den 20. april 2018 i Industriens Hus kl.11.00.04-06-20181804592628862
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1070 (S)04-06-20181804614628579
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1069 (S)04-06-20181804614628568
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1068 (S)04-06-20181804614628567
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1071 (S)04-06-20181804614628580
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender læserbrev om valg af plejehjemsbolig31-05-20181804626625927