Fra: 08-06-2018 til: 10-06-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets OmbudsmandKopi af brev til klager vedr. tilsynssag07-06-2018SJ-STD-SUMKT631235
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ældre udviklingshæmmede diskrimineres i forhold til ældre05-06-2018SJ-STD-SUMLLU629153
Aabenraa KommuneAflæggelse af regnskab for anvendelse af tilskud til en mere værdig ældrepleje (Aabenraa Kommune)13-04-20181601572631811
Aalborg KommuneRegnskab vedr. pulje til en værdig ældrepleje i Aalborg Kommune for 201704-04-20181601573631397
Aalborg KommuneØkonomisk redegørelse for det foreløbige forbrug af 2018-midlerne - Værdighedsmilliarden28-05-20181601573630622
Brøndby KommuneRegnskab m.v. vedr. værdighedsmilliarden26-03-20181601587630714
Egedal KommuneEgedal Kommune - økonomisk redegørelse for det faktiske forbrug af 2018-midlerne vedr. en værdig ældrepleje m.m01-06-20181601590630591
Egedal KommuneEgedal Kommune - Regnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje28-03-20181601590631031
Hillerød KommuneRegnskab for 2017 for værdighedsmidler - Hillerød Kommune - Sagsnr. 160159326-03-20181601593630767
Fanø KommuneRegnskab for 2017, revisionserklæring og afrapportering vedr. værdighedsmilliarden24-03-20181601596630665
Fanø KommuneEn mere værdig ældrepleje (overførte midler fra 2016 til 2017)16-04-20181601596631864
Favrskov KommuneRegnskab vedr. en værdig ældrepleje27-03-20181601599630957
Favrskov KommuneØkonomisk redegørelse om faktisk forbrug af 2018-midlerne vedr. en værdig ældrepleje - sagsnr. 160159901-06-20181601599630579
Fredensborg KommuneAnmodning om overførelse af 2016-midler vedr. værdighedsmilliarden26-03-20181601601630939
Fredericia KommuneStatus pr. 1. juni 2018 (31. maj 2018), Værdig Ældrepleje - Fredericia Kommune (1601602)08-06-20181601602632152
Glostrup KommuneDelregnskab vedr. 2018-udmøntningen af Værdighedsmilliarden29-05-20181601674630616
Greve KommuneRevisorerklæring og regnskab vedr. værdighedsmilliarden for 2017 - Greve Kommune03-04-20181601675631388
Guldborgsund KommuneRevideret regnskab vedr. værdighedsmilliarden for 201728-03-20181601678630971
Herning KommuneVærdig ældrepleje: Regnskab for 2017 (overførsel fra 2016) - Herning Kommune26-03-20181601687630684
Herning KommuneVærdig ældrepleje: Regnskab for 2017 - Herning Kommune26-03-20181601687630651
Hjørring KommuneØkonomisk redegørelse vedr. Værdighedspuljen for 2018 - Hjørring Kommune07-06-20181601690631177
Halsnæs KommuneRegnskab vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje - 201705-04-20181601692631457
Ikast-Brande KommuneRegnskab for 2017 - En mere værdig Ældrepleje - Ikast-Brande Kommune - Sagsnr. 160170928-03-20181601709631213
Kalundborg KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug pr. 31. marts 2018 - tilskuddet til en mere værdig ældrepleje31-05-20181601712630598
Køge KommuneRedegørelse for anvendelse af faktisk forbrug vedr. værdighedsmilliarden for 201807-06-20181601803631207
Furesø KommunePuljen til en mere værdig ældrepleje: Revisionspåtegning af " Afrapportering af værdighedsmidler for 2017 og overførte midler fra 2016" - Furesø Kommune03-04-20181601804631293
Langeland KommuneRedegørelse vedr. Værdighedspuljen - Langeland Kommune, sagsnummer 160188707-06-20181601887630981
Langeland KommuneRegnskab vedr. Værdighedspuljen, Langeland Kommune, sagsnummer 160188723-04-20181601887632236
Lejre KommuneØkonomisk redegørelse fra Lejre Kommune vedr. en værdig ældrepleje30-05-20181601888630612
Randers KommuneVærdig ældrepleje - Økonomisk redegørelse for forbrug pr. 31. maj 2018 - Randers kommune - sagsnummer 160190308-06-20181601903632061
Rebild KommuneRedegørelse vedr. foreløbig forbrug - Værdighedsmidlerne22-05-20181601904630636
Ringkøbing-Skjern KommuneHenvendelse om overførte midler for 2017 vedr. Værdighedspuljen05-04-20181601905631530
Ringkøbing-Skjern KommuneRegnskab vedr. Værdighedspuljen for 201705-04-20181601905631522
Rødovre KommuneRegnskab, inkl. overførsel fra 2017 til 2018 vedr. en værdig ældrepleje 201709-04-20181601909631545
Rødovre KommuneRegnskab for en mere værdig ældrepleje for 2017 - overført tilskud for 201605-04-20181601909631537
Sønderborg KommuneEn mere værdig ældrepleje: overførsel af midler fra 201626-03-20181601927630914
Sønderborg KommuneStatus vedr. værdighedsmilliarden for 2018 - Sønderborg Kommune07-06-20181601927630644
Thisted KommuneRevideret regnskab for Værdighedsmilliarden for 2017, Thisted Kommune.04-04-20181601928631405
Vesthimmerlands KommuneVærdighedsmidler: Regnskab for 201726-03-20181601938630738
Viborg KommuneRegnskab for 2017 vedr. en værdig ældrepleje - Viborg kommune04-04-20181601939631421
Ærø Kommune2. afrapportering vedr. værdighedspuljen28-05-20181601942630618
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-217/18, La Gazza e.a. (udsættelse af sagen)04-05-20181602492604926
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-295/18, Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação (UM id: 3338820)07-06-20181602492632707
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-294/18, Oulun Sähkönmyynti07-06-20181602492632704
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-283/18, Moya Privitello et Martín Durán07-06-20181602492632710
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde mandag den 11. juni klokken 1300-1500 i Sundhedsstyrelsen i følgegruppen for Inspektorordningen04-06-20181604904631650
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender sine ynglingsopskrifter24-05-2018SJ-STD-DEPKFB624515
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. Canceroverlevelse i Danmark 2002-201606-06-20181704268630657
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SIndberetningsskema til L 146 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.)07-06-20181707223631605
Region MidtjyllandRM vender tilbage med datoforslag til møde vedr. Dansk Center for Partikelterapi07-06-20181707366631052
Møllerup GodsSundhedsministeren inviteres til Verdensballet på Møllerup den 14. juli 201807-06-20181800018631752
Pensionist.dkSvar på invitation til ældreministeren til åbning af demenskonference - Det gode liv med demens - den 18. september i Aarhus06-06-20181800065630378
BeredskabsforbundetInvitation til ældreministeren til Beredskabsforbundets Landsstævne 2018, 8. september i Gråsten07-06-20181800065631378
 Vil gerne med sine elever mødes med ældreministeren for at høre om hendes arbejde, og hvordan beslutninger inden for ældre og omsorgsområdet bliver til.07-06-20181800065630929
Dansk Selskab for FamiliesygeplejeHenvendelse til ældreministeren vedr. et evt. møde i efteråret 2018 vedr. sygepleje04-06-20181800065628489
Fredericia KommuneInvitation til ældreministeren - åbning af Demensfællesskabet Lillebælt04-06-20181800065631085
Det Fynske FolkemødeSvar på invitation til at deltage i Det Fynske Folkemøde 201807-06-20181800065631779
Venstre HvidovreØnsker besøg af sundhedsministeren på Kæmpernes Markede07-06-20181800101631048
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stigende støjproblemer fra Statsvejene08-06-20181800110632260
 Borgerhenvendelse vedr. pasningsorlov og tabt arbejdsfortjeneste08-06-20181800110631760
 Forespørgsel om interview med sundhedsministeren vedr. medicinsk cannabis30-05-20181800119630300
AdviceFolkemødeinvitation til sundhedsministeren: inviteres til fotoudstilling om Sclerose06-06-20181800906630273
Bedre PsykiatriForespørgsel vedr. psykiatriplan 231-05-20181802192631125
Danske FodterapeuterAnmodning om kopi af høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til fodterapi04-06-20181802247630443
Københavns ProfessionshøjskoleTakker for svar vedr. satspulje til aktiviteter for ældre borgere07-06-20181803750630446
Forbrugerrådet TænkUdpegning - Forbrugerrådet - dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0007-06-20181803753630669
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenUdpegning, KFST, Dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen07-06-20181803753630675
Danske RegionerUdpegning, Danske Regioner, Dialog- og inddragelsesforum om tandlæger07-06-20181803753630615
 Borger sender adresse til SUM til brug for besvarelse af henvendelse om kroniske smerter07-06-20181804291631383
BørneulykkesfondenTakker for tilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse06-06-20181804620630357
 Borgerhenvendelse vedr. benadryl, der ophæver effekten af antabus29-05-20181804645623973
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ulovlig import af receptpligtigt medicin31-05-20181804646626392
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. cannabisolie01-06-20181804647626736
 Nej til behandling af mine helbredsdata25-04-20181804652630694
 Borgerhenvendelse vedr. fornyelse af medicin07-06-20181804665630932
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1072 (S)07-06-20181804681631585
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1073 (S)07-06-20181804681631586
 Rykker for svar vedr. medicinfri behandling i psykiatrien20-05-20181804685615849
BørnerådetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. pres på ungdomslivet30-05-20181804688624714
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forbud mod brugen af fentanyl30-05-20181804689625271