Fra: 07-06-2018 til: 07-06-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - angående udbetaling til delprojekt 4 fra 2017-bevillingen til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.07-06-20181706353630550
RambøllOpfølgende spørgsmål vedr. behandling07-06-20181709025631323
RambøllVedr. udsættelse af følgegruppemøde - ludomanievaluering06-06-20181709025629835
Helsingør KommuneSvar på Seminar om fremtidens hjemmepleje i Helsingør Kommune d.23.8. - invitation til ældreministeren07-06-20181800065631025
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til indskud06-06-20181800110629071
 Svar på forespørgsel om interview07-06-20181800119630305
 Svar på ansøgning om støtte fra puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse.06-06-20181800176629730
Region HovedstadenKopi af svar på ansøgning om støtte fra puljen til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse.06-06-20181800176629738
Hjørring KommuneEndelig tilbagemelding til Hjørring Kommune vedr. pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201806-06-20181800803629397
MedCom
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Danske Regioner
Styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner - referat af møde den 29. maj 201806-06-20181802054629939
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Orientering om status på spørgeskema og deadline vedr. akutområdet06-06-20181803379629735
Danske Regioner
KL
Orientering om nyt tidspunkt for invitation til dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag d. 13. juni kl. 08:30 - 10:0004-06-20181803753629066
 Svar på henvendelse vedr. rygning06-06-20181803761630156
DIGNITY – Dansk Institut Mod TorturSvar på henvendelse vedr. egenbetaling på tolkebistand07-06-20181803842631415
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 94904-06-20181804043629013
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 94804-06-20181804043629007
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 97707-06-20181804055630989
 Anmodning om at genindsende brev til Sundheds- og Ældreministeriet om glukosemåler gennem e-boks eller borger.dk04-06-20181804165628629
Det Sociale NetværkSvar på henvendelse vedr. anbefalinger til en ungestrategi07-06-20181804335631007
 Svar på henvendelse om transport fra sygehus efter operation06-06-20181804496630153
 Svar på henvendelse om tvunget lægeskift i forbindelse med flytning06-06-20181804500630159
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering vedr. henvendelser fra Rigshospitalet vedr. Center for Seksuelle Overgreb04-06-20181804548627984
Danske RegionerBrev til regionerne om akutlægehelikopter i det nordlige Danmark09-04-20181804614629584
Rigshospitalet - BlegdamsvejTilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse06-06-20181804619629762
BørneulykkesfondenTilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse06-06-20181804620629773
Odense UniversitetshospitalTilsagn vedr. ansøgningen til pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse06-06-20181804621629752
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 105607-06-20181804632630489
Danske Regioner
KL
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Tilføjelse til dagsorden og materiale til styregruppemøde for PRO d. 8. juni 201806-06-20181804639630250