Fra: 12-06-2018 til: 12-06-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
DGI NordsjællandRegnskab vedr. partnerskab "Jump4Fun"11-06-20181601459634180
SundhedsstyrelsenBestilling vedr. afsluttende afrapporteringer under puljen for behandling af svært overvægtige børn12-06-20181602370635224
Region SyddanmarkStatus for udbetaling af midler fra pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens11-06-20181608963634115
Center for Voldtægtsofre
Region Midtjylland
Vedr. opklarende spørgsmål om overførsel af uforbrugte midler - Videnscenter for Voldtægtsorfre07-06-20181700147631186
SKATSvar på henvendelse om bekendtgørelse nr. 665 af 1/6 201812-06-20181705785635073
 Afgørelse om aktindsigt vedr. omskæring som sendt til part11-06-20181706493633949
SundhedsstyrelsenOrientering om udskydelse af andet møde i følgegruppen for evaluering af modtagere af ludomanimidler11-06-20181709025633124
 Svar på din henvendelse om chip til demente11-06-20181709371633927
 Orientering om oversendelse af henvendelse om tilskud til medicin og hjælpemidler11-06-20181800110634090
FinansministerietAfviser at overtage henvendelse om hjælpemidler til inkontinens12-06-20181800110635152
SlotssøbadetOrientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. jobcentre11-06-20181800110634078
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om højspændingsledninger12-06-20181800110635182
Styrelsen for PatientsikkerhedKopi af afgørelse vedr. klage over afslag på autorisation12-06-20181800342634461
Danske FodterapeuterSvar vedr. henvendelse om høringssvarene vedr. tilskud til fodterapi07-06-20181802247630451
 Svar på henvendelse vedr. speciallægers salg og anbefaling af produkter12-06-20181802558635654
Region SyddanmarkFinansieringsprofil for OUH - sygehusinvesteringer11-06-20181802776632983
 Svar på borgerhenvendelse vedr. status på tilskudsordning til medicinsk cannabis11-06-20181802819633131
TandlægeforeningenSvar - Tandlægeforeningen - Ydelsesbeskrivelser i bekendtgørelsen om tandpleje bilag 208-06-20181802911632827
Styrelsen for PatientsikkerhedIndhentelse af sagsakter og udtalelse i klage over afslag på autorisation12-06-20181803207634633
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm.79312-06-20181803417634504
Region MidtjyllandRevideret rapporteringsskabelon pr. maj 2018 - kvartalsrapport vedr. sygehusinvesteringer11-06-20181803621633825
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus, 7. maj 201811-06-20181803621633191
 Svar på henvendelse vedr. behandling i psykiatrien12-06-20181803645634699
 Svar på henvendelse vedr. medicin til muskelsvindpatienter12-06-20181803687634611
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 90612-06-20181803700635685
JustitsministerietAnmodning om vurdering af lovforslag om indførelse af hjemmel til opkrævning af betaling for akut sygehusbehandling af personer uden bopæl i Danmark ift. internationale forpligtelser08-06-20181803701632350
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsgangene i Styrelsen for Patientsikkerhed11-06-20181803736633251
 Svar på henvendelse om stigmatisering af psykisk sygdom12-06-20181803996635592
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 100211-06-20181804115634227
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 102511-06-20181804115634254
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 102211-06-20181804115634235
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 102611-06-20181804115634257
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 102311-06-20181804115634242
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 102411-06-20181804115634248
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 100111-06-20181804115634221
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 99111-06-20181804115634215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 100511-06-20181804115634232
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 100012-06-20181804122634307
Meedom KommunikationSvar på henvendelse vedr. midler på satspuljen 2018-202111-06-20181804170633207
ÆldresagenSvar på aktindsigt om klippekortet til plejehjemsbeboerne11-06-20181804236632841
ÆldresagenSvar på aktindsigt om klippekortet til plejehjemsbeboerne11-06-20181804236632843
ÆldresagenNy afsendelse af svar på aktindsigt om klippekortet til plejehjemsbeboerne11-06-20181804236632840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 101812-06-20181804278634534
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Claus Kvist Hansen
SUU alm. del - svar på spm. 100312-06-20181804281635680
 Svar på henvendelse vedrørende kroniske smerter11-06-20181804285633339
PsykiatriFondenSvar på henvendelse vedr. oprettelsen af et ungepanel12-06-20181804336635611
Region SyddanmarkTakker for svar på forespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet11-06-20181804355633702
Danske RegionerBemærkninger vedr. svar på forespørgsel om strukturelle ændringer på sygehusområdet11-06-20181804355633881
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Rasmus Prehn
SUU alm. del - svar på spm. 103312-06-20181804428634571
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Rasmus Prehn
SUU alm. del - svar på spm. 103412-06-20181804428634576
 Svar på henvendelse vedr. tobaksrygning11-06-20181804483633829
 Svar på henvendelse om lægeskift i forbindelse med flytning11-06-20181804486633612
 Svar på henvendelse om salg af snus11-06-20181804507633874
 Svar på henvendelse om sundhedshuse11-06-20181804516633628
 Svar på henvendelse om rygestopkurser11-06-20181804518633886
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet - tilsagn for 2018 til Videnscenter for seksuelle overgreb.12-06-20181804548635015
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland - tilsagn for 2018 til Center for voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital.12-06-20181804548635008
Politiken ResearchOrientering om status i sag om aktindsigt i ad hoc myndigheder12-06-20181804558635406
Danske RegionerBemærkninger vedr. midtvejsevaluering af initiativer i Open Government Partnership-handlingsplanen 2017-2019 - Frist 12. juni - Initiativ 2.311-06-20181804559633520
DigitaliseringsstyrelsenMidtvejsevaluering af initiativer i Open Government Partnership-handlingsplanen 2017-2019 - Frist 12. juni - Initiativ 2.3 (Sundheds- og Ældreministeriet)11-06-20181804559633760
Børne- og SocialministerietSUM's udkast til BSM til fælles ministersvar vedr. flytning af misbrugsbehandlingen12-06-20181804658635183
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Bestilling fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. opdatering af faglig vejledning og notat om omskæring af drengebørn08-06-20181804686632496
Guldborgsund KommuneSvar på henvendelse om visitation og friplejeboliger08-06-20181804701632491
DamvadSvar på spm - Damvad, Tilbudsindhentning: vedr. kortlægning og analyse af tandplejeordninger i andre udvalgte lande11-06-20181804723633868
DamvadTilbudsindhentning, Damvad: vedr. kortlægning og analyse af tandplejeordninger i andre udvalgte lande11-06-20181804723633140
KLSvar på henvendelse om ansvar for hjemmesygepleje og medicinhåndtering på private behandlingsinstitutioner og botilbud11-06-20181804728633763
AdviceAnmodning om deltagerliste til brug for departementschefens deltagelse i rundbordsmøde: "Hvordan kan sundhedsdata give mere sundhed for pengene?"11-06-20181804741633709
AdviceEkstra spørgsmål vedr. departementschefens deltagelse i rundbordsmøde: "Hvordan kan sundhedsdata give mere sundhed for pengene?"11-06-20181804741633723
 Svar på din henvendelse vedr. marginalisering af folkepensionister11-06-20181804753633933
AltingetRevideret version af programtekst vedr. oplæg i Altingets Cybersikkerhedspolitiske netværk11-06-20181804756634045
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. sundhedsplejens rådgivning af private daginstitutioner11-06-20181804757633921
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet - tilsagn for 2018 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.12-06-20181804785635020
 Besvarelse af henvendelse om kritik af ledende overlæge 1804805635537