Fra: 10-10-2018 til: 10-10-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danish NCD AllianceOpfølgning på NCD højniveau-møde08-10-2018SJ-STD-DEPSOS717820
Kalundborg KommuneForeløbig redegørelse for Værdighedsmidler 2018 pr. 30. september 201810-10-20181601712718975
KLReferat fra møde i styregruppe for Center for Forebyggelse i Praksis23-09-20181601738718872
Vesthimmerlands KommuneØkonomisk redegørelse vedr. værdighedsmidler for 201809-10-20181601938717618
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-557/18, Eurowings09-10-20181602492719421
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-541/18, Deutsches Patent- und Markenamt04-10-20181602492719412
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-559/18, TDK-Lambda Germany09-10-20181602492719424
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-564/18, LH09-10-20181602492719427
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-621/18, Wightman e.a. - Fremskyndet procedure09-10-20181602492719440
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-406/18, PG09-10-20181602492719418
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-551/18 (PPU), IK09-10-20181602492719432
SundhedsstyrelsenBekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde05-10-20181609785718301
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af brev vedr. fornyet klage i en sag om skærpet tilsyn05-10-20181701480715450
 Habilitetserklæring fra Fødevarestyrelsen - Det Nationale Antibiotikaråd10-10-20181701532718968
Danske RegionerOversigt over regionernes tidsplaner for implementering af ny epikrisestandard28-09-20181703521717458
Pharma Danmark - Fagforeningen for LægemiddelakademikereInvitation til Pharma på Tværs 2018 - den 3. november kl. 12.0008-10-20181800002717837
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til fejring af International Visitor Leadership Program09-10-20181800018718248
Region MidtjyllandInvitation til sundhedsministeren til indvielse af Dansk Center for Partikelterapi10-10-20181800024718710
Toft KommunikationAnmodning om at deltage i undersøgelse af Danske Ministeriers Troværdighed & Samarbejdsvilje 201809-10-20181800101717467
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse fra Seniorrådet i Silkeborg Kommune10-10-20181800110718657
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. handicapskilte10-10-20181800110718281
Transport-, Bygnings- og BoligministerietKopi af transport, bygnings- og boligministerens svar til Danske Beredskaber vedr. godkendelse af brandsikkerhed i bygninger10-10-20181800110718345
 Skoleelever ønsker at ringe til sundhedsministeren vedr. idræt i 9. klasse09-10-20181800119717401
 Henvendelse om ønske om autografkort af sundhedsministeren10-10-20181800752719249
 Anmoder om sundhedsministerens autograf09-10-20181800752718374
BygningsstyrelsenPlacering af Etisk Råd, Tilsyn og Rådgivning Syd: Markedsafdækning Kolding09-10-20181801343717285
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveGenève: UNAIDS. Ambassadørens tiltrædelsessamtale med eksekutivdirektør09-10-20181801465717417
Region HovedstadenFremsendelse af referat af møde den 26. september vedr. Det Nye Rigshospitalet, 201808-10-20181801566716429
Region HovedstadenBemærkninger til referat af møde den 26. september vedr. Det Nye Rigshospitalet, 201808-10-20181801566716439
Region HovedstadenBemærkninger til referat af møde den 26. september vedr. Det Nye Rigshospitalet, 201808-10-20181801566716437
MedComStatus på udbredelse af forløbsplaner09-10-20181802054718319
Folketinget ChristiansborgSUU L 62 - spm. 3 (S)10-10-20181802658719020
Folketinget ChristiansborgSUU L 62 - spm. 5 (S)10-10-20181802658719022
Folketinget ChristiansborgSUU L 62 - spm. 2 (S)10-10-20181802658719017
Folketinget ChristiansborgSUU L 62 - spm. 4 (S)10-10-20181802658719021
Folketinget ChristiansborgSUU L 62 - spm. 1 (S)10-10-20181802658719010
 Takker for svar på henvendelse vedr. betaling for døgnophold og fremsender yderligere spørgsmål05-10-20181803036715458
 Takker sundhedsministeren for svar på henvendelse om manglende tilskud til tandbehandling med yderligere opfølgende spørgsmål21-09-20181803766702176
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring over udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling mv.09-10-20181804022718084
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA: Høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)06-07-20181804258718377
Nationalt Videnscenter for DemensHøringssvar fra Nationalt Videnscenter for Demens: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)21-08-20181804258674532
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)10-07-20181804258657847
Faglige SeniorerHøringssvar fra Faglige Seniorer: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)13-07-20181804258658858
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)07-08-20181804258664771
Kost & ErnæringsforbundetHøringssvar fra Kost & Ernæringsforbundet: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)16-08-20181804258671524
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)30-07-20181804258661631
Dansk ErhvervHøringssvar fra Dansk Erhverv: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)13-08-20181804258668909
Foreningen af Socialchefer i DanmarkHøringssvar fra FSD: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)13-08-20181804258668292
KLHøringssvar fra KL: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)15-08-20181804258670415
Dansk IndustriHøringssvar fra DI: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)14-08-20181804258669589
 Henvendelse til ældreministeren vedr. lovforslag om ophør af kommunernes tilsyn med hjemmepleje og hjemmehjælp26-07-20181804258660694
ForhandlingsfællesskabetHøringssvar fra Forhandlingsfællesskabet: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)09-08-20181804258666572
SUFOHøringssvar fra SUFO: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)09-08-20181804258666149
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)13-08-20181804258668186
ForhandlingsfællesskabetHøringssvar fra Forhandlingsfællesskabet: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)10-08-20181804258666920
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd: høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)13-08-20181804258668116
DemensKoordinatorer i DanmarkHøringssvar fra DKDK: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen)09-08-20181804258718405
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 1 (S)10-10-20181804374718680
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 3 (S)10-10-20181804374718987
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 2 (S)10-10-20181804374718982
National Institute for Health and WelfareMail: ideas for working group psychiatry03-10-20181805036717178
UdenrigsministerietInvitation til åbningen af den 18. International Anti-Corruption Conference04-10-20181805210719266
Folketinget ChristiansborgSUU L 65 - spm. 1 (S)10-10-20181805334718988
Folketinget ChristiansborgSUU L 65 - spm. 3 (S)10-10-20181805334719025
Folketinget ChristiansborgSUU L 65 - spm. 2 (S)10-10-20181805334718990
 Mail til drøftelse i stresspanelet05-10-20181805700718609
Kræftens BekæmpelseInput til nationalt stresspanel - fra Kræftens Bekæmpelse09-10-20181805700718606
SundhedsdatastyrelsenSvar på hasteforespørgsel fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. SUM ISO 27001-handleplan09-10-20181805853718233
ScleroseforeningenStatus på forsøgsordningen med medicinsk cannabis08-10-20181806519717083
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS om beskikkelse af medlemmer/sagkyndige til Retslægerådet08-10-20181807237719006
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for It og Læring
Erhvervsstyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Digitaliseringsstyrelsen
Bestilling: Dagsordenspunkter, statusrapportering og økonomi til møder i porteføljestyregruppen og økonomistyringsudvalget for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi08-10-20181807647718538
Region HovedstadenIndkaldelse til statusmøde d. 13. november - Sygehusinvesteringer - Nyt Hospital Bispebjerg08-10-20181807731716210
 Svar på henvendelse ang. medarbejdere i Sundhedsstyrelsen i 1965-197908-10-20181807743719005
Hørecenter ÅrhusHenvendelse om tilsyn med private høreklinikker19-09-20181807988700021
Syddansk HøreklinikHenvendelse vedr. forskelle mellem offentlig og privat - hvad gøres for at sikre os imod overfakturering - på høreapparatområdet17-09-20181808078696854
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Recovery-implementeringen.26-09-20181808088706732
World Health Organization (WHO)WHO - Fourth WHO Global Forum on Medical Devices.01-10-20181808132718117
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om medicinnedtrapning03-10-20181808137712891
 Borgerhenvendelse vedr. medicinnedtrapning04-10-20181808137714256
Region MidtjyllandSvar fra Region Midtjylland vedr. influenzavacciner - sagen afsluttet09-10-20181808275717281
Region MidtjyllandRegion Midjyllands henvendelse vedr. registrering af influenzavaccinationer08-10-20181808275716873
 Svar fra borger vedr. klage over langvarig behandling af aktindsigt10-10-20181808298718909
StatsministerietVideresender borgerhenvendelse om lang ventetid på udredning for Parkinson på Bispebjerg Hospital08-10-20181808307716898
Dansk BlindesamfundHenvendelse til sundhedsministeren - tænk blinde og svagsynede ind i sundhedsreformen06-10-20181808315715468
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24 (Æ)09-10-20181808335717921
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om telemedicinske tilbud til KOL-patienter05-10-20181808337714321
 Borgerhenvendelse vedr. adgang til barns e-journal hos sundhed.dk08-10-20181808340716186
 Spørgsmål fra jurastuderende vedr. lovforslag om sundhedspersoners personlige ansvar for fejl04-10-20181808341712910
Arbejdsmarkedets ErhvervssikringOpkrævning vedr. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af arbejdsskadesager28-09-20181808350718436
Foreningen af Speciallæger - FASTilbagemelding på snak om indsats for styrket cyber- og informationssikkerhed blandt speciallægerne10-10-20181808366718858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. betaling for speciallægeskrivelse26-09-20181808368705383
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om sundhedsplatformen18-09-20181808370697568
WHO´s Regionalkontor for Europa
Sundhedsstyrelsen
DENMARK: Invitation from WHO for the third MOPAC project meeting on alcohol 2018, Edinburgh, Scotland Monday, 19 November 201802-10-20181808379719190
Praktiserende Speciallæger FAPS c/o Foreningen af Speciallæger FASHenvendelse vedr. speciallægesektoren og sundheds-IT09-10-20181808381719312