Fra: 05-08-2019 til: 05-08-2019
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandFremsender kvartalsrapport for kvalitetsfondsprojekter for 1. kvartal 201903-07-2019SJ-STD-SUMAI941339
Albertslund KommuneInvitation til ministeren til offentligt møde med temaet: Kommunerne og sundhedsopgaverne den 5. oktober 201902-08-2019SJ-STD-SUMAI949984
European Federation of Neurological Associations (EFNA)Henvendelse til ministeren - brain health vs. mental health26-07-2019SJ-STD-SUMAI948056
BeskæftigelsesministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af Questionnaire fra OECD om ”Integrated Mental Health-Skills-Work Policy”01-08-2019SJ-STD-SUMAI949609
Region MidtjyllandFremsender materiale vedr. kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 201903-07-2019SJ-STD-SUMAI941381
MF Birgitte VindHenvendelse til minsteren vedr. de ældre og sundhedsudgifterne05-08-2019SJ-STD-DEPSSBO950300
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 28. maj 2019 på Gynækologisk-obstetrisk afdeling - Sydvestjysk Sygehus Esbjerg02-08-20191604904949961
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 20. juni 2019 på Urinvejskirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Vest02-08-20191604904949957
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. juni 2019 på Røntgen og Skanning, Århus Universitetshospital01-08-20191604904949964
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 25. juni 2019 på Akutafdelingen - Horsens Regionshospital01-08-20191604904949963
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 30. januar 2019 på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa - Psykiatrien i Region Syddanmark01-08-20191604904949962
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 4. juni 2019 på Kirurgisk Afdeling – Holbæk Sygehus02-08-20191604904949960
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. juni 2019 på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg02-08-20191604904949958
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 10. maj 2019 på Fælles Akutmodtagelse (FAM) – Odense Universitetshospital01-08-20191604904949965
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetRegnskab 2018 og budget 2019 for Videreuddannelsen i Ortodonti, Odontologisk Institut, KU05-02-20191606065950128
ErhvervsstyrelsenSpørgsmål fra Erhvervsstyrelsen til høring over udkast til vejledning om aktindsigt i patientjournaler mv.18-07-20191611450950272
SundhedsdatastyrelsenUdkast fra SDS til evalueringskoncept vedr. kvalitetsfondsprojekterne12-07-20191708903949469
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. forslag til minimering af cigaretskod på gaderne25-07-2019SJ-STD-DEPEMLM947998
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. behandlingen af de ældre i Danmark01-08-2019SJ-STD-DEPEMLM949284
 Borgerhenvendelse - anmoder om at der bliver oprettet patientventelister hos de praktiserende læger22-07-2019SJ-STD-DEPEMLM947638
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om tilsyn med lægerne i Gladsaxe Kommune21-07-2019SJ-STD-DEPEMLM947723
 Borgerhenvendelse til ministeren - fremsender forslag om "Folkesundhedsprogrammet for Danmark 2020 - 2025"01-08-2019SJ-STD-DEPEMLM949141
Thisted KommuneOpdateret bidrag vedr. anmodning om ændring af budget for projekt ifbm. pulje om læge- og sundhedshuse02-08-20191802117949685
 Borgerhenvendelse til ministeren - vedr. elektromagnetisk stråling14-07-20191806371947803
Trial NationVedr. dato for ekstraordinær generalforsamling i Trial Nation02-08-20191809640949969
Trial NationReferat af bestyrelsesmøde i Trial Nation 17. juni 201905-08-20191809640949992
Social- og IndenrigsministerietAnmodning fra SIM om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. forslag til, hvordan man kan gøre livet nemmere for borgere der får brug for hjælp fra det offenlige - behandlingsforløb for spiseforstyrrelser01-08-20191900078949455
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse - uge 32, 33 og 34 ved Domstolen02-08-20191900147949955
Region HovedstadenForslag til besøg på Rigshospitalet01-07-20191903078950594
Region SyddanmarkSpørgsmål fra regionen om Nyt OUHs udbetalingsprofil (Nyt Odense Universitetshospital)03-07-20191903652949734
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. mikrobølgestråling25-07-20191904061947990
Økonomi- og IndenrigsministerietHenvendelse om sygdommen Morbus Dercum21-06-20191905587933560
Danske RegionerDanske Regioner - Aktivitet i voksentandplejen - Maj 201905-08-20191905613950305
Danske RegionerInvitation til ministeren til åbent hospital søndag den 1. september 201901-08-20191905672949456
 Invitation til ministeren til at tale ved Lyserød Lørdag den 5. oktober 2019 i Gellerup05-08-20191905672950163
Folketingets Vin- og SpiritussocietetInvitation til ministeren til arrangement i Folketingets Vin- og Spiritussocietet onsdag den 4. september 201905-08-20191905673950385
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. oplæg SPKS gruppe - Hvordan brander vi Næstved som uddannelsesby04-08-20191905692950014
 Er vred over at blive fejlbehandlet m.m.01-07-20191905820939816
 Borgerhenvendelse til ministeren vedr. berufsverbot01-07-20191905835939716
International League Against Epilepsy (ILAE)Til ministeren: On the occasion of the 110th anniversary of the International League Against Epilepsy25-07-20191906102948008
Aarhus KommuneTillykke til ministeren - ser frem til et spændende samarbejde04-07-20191906115942356
BlødererstatningsfondenHenvendelse til ministeren - ønsker at henlede opmærksomheden på behovet for tilførsel af midler12-07-20191906161947232
Børne- og SocialministerietFremsender udkast til vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge i præhøring - frist den 16. august 201929-07-20191906179948267
 Borgerhenvendelse til ministeren - nægtes det blå sygesikringsbevis efter studieophold i England01-08-20191906198949652
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til forbedring af patientbehandlingen04-07-20191906215942299
 Forespørgsel fra studerende i Sverige om mulighed for at komme i praktik på sygehus på Færøerne23-07-20191906218947857
 Forespørger til "Statement of Need" erklæring til brug for ansøgning om visum21-07-20191906221947664
 Borgerhenvendelse til ministeren - genfremsender anmodning om dispensation til at sige Nej Tak til Smartmeter i eget hjem01-08-20191906235949417
SundhedsdatastyrelsenMateriale til skriftlig proces i programstyregruppen for et samlet patientoverblik08-07-20191906247950675